3 VSPH 1374/2012-A-15
KSPL 54 INS 4796/2012 3 VSPH 1374/2012-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice Mileny Vykoupilové, nar. 16.2.1948, Radošov 44, 362 72 Kyselka, IČO 46881751, zahájeném k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 4796/2012-A-7 ze dne 27. dubna 2012,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 4796/2012-A-7 ze dne 27.4.2012 podle § 108 odst. 3 insolvenčního zákona zastavil insolvenční řízení dlužnice Mileny Vykoupilové.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, které však podáním ze dne 16.7.2012 vzala v plném rozsahu zpět. Proto odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona dle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 11. října 2012

JUDr. Jaroslav Bureš, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová