3 VSPH 1316/2013-B-2169
MSPH 96 INS 714/2009 3 VSPH 1316/2013-B-2169

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Pražského stavebního bytového družstva se sídlem Na Hutmance 300/7, Praha 5-Jinonice, IČO 00033243, zast. JUDr. Jiřím Kozákem, advokátem se sídlem Jiráskova 236, Mělník, o odvolání Alexandra Filatova a Eleny Bulgakové, oba bytem Štichova 585/15, Praha 4, zast. Mgr. Jaroslavem Rychtářem, advokátem se sídlem Sudoměřská 1038/39, Praha 3, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 714/2009-B-2049 ze dne 27. června 2013,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 96 INS 714/2009-B-2049 ze dne 27.6.2013 rozhodl, že odměna insolvenčního správce za postup podle § 285 odst. 4 insolvenčního zákona oprávněným osobám Alexandru Filatovi a Eleně Bulgakové činí 13.330,-Kč plus DPH (bod I. výroku), a insolvenčnímu správci uložil, aby do 14 dnů ode dne doručení tohoto usnesení vyčíslil a doložil náhradu nákladů nezbytně vynaložených na provedení všech úkonů k postupu dle § 285 odst. 4 insolvenčního zákona (bod II. výroku).

Proti tomuto usnesení podali Alexander Filatov a Elena Bulgaková včasné odvolání, které ale prostřednictvím svého právního zástupce podáním ze dne 24.7.2013 vzali v celém rozsahu zpět. Proto odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona dle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné [§ 238 odst. 1 písm. f/ občanského soudního řádu].

V Praze dne 21. srpna 2013

JUDr. Jaroslav Bureš, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová