3 VSPH 1109/2010-A-49
KSPL 54 INS 6532/2010 3 VSPH 1109/2010-A-49

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové ve věci dlužníka: BK MEDIKA, a.s. v likvidaci, identifikační číslo 26412616, se sídlem v Klatovech, Pod Nemocnicí 871, zahájené k insolvenčnímu návrhu věřitele: Mgr. Radek Kučera, bytem ve Slavošovicích 35, zast. JUDr. Karlem Baumrukem, advokátem se sídlem v Klatovech, Pražská 25, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. září 2010, č.j. KSPL 54 INS 6532/2010-A-26,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni zjistil dlužníkův úpadek (bod I. výroku), ustanovil mu insolvenčního správce (bod II. výroku), deklaroval okamžik, k němuž nastávají jeho účinky (bod III. výroku), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění výzvy (bod IV. výroku), vyzval osoby mající závazky vůči dlužníkovi, aby je napříště plnili insolvenčnímu správci (bod V. výroku), věřitele vyzval ke sdělení, zda ke svým pohledávkám uplatňují zajištění s tím, že jinak se má zato, že jejich pohledávky uplatněny ze zajištění nejsou (bod VI. výroku), nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů (body VII. a VIII. výroku), ustanovil prozatímní věřitelský výbor (bod IX. výroku) a deklaroval, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku a na úřední desce soudu (bod X. výroku).

Proti tomuto usnesení se dlužník odvolal a 26.1.2011 při jednání odvolacího soudu své odvolání vzal zpět.

Odvolací soud proto zastavil odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e l z e podat dovolání.

V Praze dne 26.ledna 2011

JUDr. Michal K u b í n , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová