3 VSPH 107/2012-B-26
MSPH 95 INS 8386/2011 3 VSPH 107/2012-B-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka CEMA, a.s. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 808/66, IČO: 65277406, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. prosince 2011, č.j. MSPH 95 INS 8386/2011-B-10,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze prohlásil na majetek dlužníka konkurs (bod I. výroku) a vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají 21.12.2011 v 15:48 hod. (bod II. výroku).

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s tím, že je odůvodní ve lhůtě 30 dnů.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že dlužník-odvolatel vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud je podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 7. března 2012

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová