3 VSOL 900/2015-A-88
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn. : Ze dne: Naše sp. zn.: KSBR 39 INS 19832/2012 Krajskému soudu v Brně 3 VSOL 900/2015-A-88 pracoviště Husova 15 Vyřizuje: Miroslava Kupková 601 95 Brno telefon: 5855396319 email: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 21. prosince 2015

Bez věcného vyřízení

Vracíme věc dlužníka SVP Bučovice s.r.o. vedenou vaším soudem pod sp. zn. KSBR 39 INS 19832/2012, která byla odvolacímu soudu předložena k rozhodnutí o odvolání insolvenčního navrhovatele BioGas CZ s.r.o. proti usnesení ze dne 16.7.2015 č.j. KSBR 39 INS 19832/2012-A-79, jímž bylo insolvenční řízení zastaveno, neboť není důvod pro jeho předložení odvolacímu soudu k rozhodnutí.

Dle obsahu předkládací zprávy soud prvního stupně považuje odvolání insolvenčního navrhovatele BioGas CZ s.r.o., za opožděné. V takovém případě odmítne odvolání pro opožděnost svým usnesením předseda senátu soudu prvního stupně (ust. § 208 odst. 1 o.s.ř.). Protože odvolací soud není příslušný k rozhodnutí o odvolání, které soud prvního stupně považuje za opožděné, vracíme věc vašemu soudu zpět k postupu podle uvedeného ustanovení.

Zároveň odvolací soud upozorňuje na skutečnost, že usnesením o zastavení řízení se končí řízení u příslušného soudu a je třeba rozhodnout o jeho nákladech (§ 151 odst. 1 o.s.ř.). V předmětné věci však dosud o náhradě nákladů řízení nebylo rozhodnuto. Tento nedostatek bude třeba napravit postupem dle ust. § 166, § 167 odst. 2 o.s.ř.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu