3 VSOL 892/2015-B-45
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn. : Ze dne: Naše sp. zn.: KSOS 33 INS 2943/2012 3 VSOL 892/2015-B-45 Krajskému soudu v Ostravě Havlíčkovo nábř. 34 Vyři zuje: Miroslava Kupková telefon: 5855396319 728 81 Ostrava-Mor. Ostrava email: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 10. prosince 2015

Bez věcného vyřízení

Vracíme bez věcného vyřízení odvolání váš spis sp. zn. KSOS 33 INS 2943/2012, který byl odvolacímu soudu předložen s odvoláním dlužnice (č. dokumentu B-35) proti usnesení ze dne 22.7.2015 č.j. KSOS 33 INS 2943/2012-B-34.

Podle obsahu nedatovaného podání dlužnice, založeného jako dokument č. B-35, které bylo doručeno soudu prvního stupně dne 29.7.2015, podala dlužnice odvolání proti rozhodnutí KSOS 33 INS 2943/2012, 3 VSOL 194/2015-B-30 . Označeným rozhodnutím rozhodl odvolací soud o potvrzení usnesení soudu prvního stupně ze dne 14.1.2015, č.j. KSOS 33 INS 2943/2012-B-17, jímž bylo zrušeno oddlužení dlužnice a na její majetek byl prohlášen konkurs. Dlužnice v označeném podání žádá, aby soud navrhl splátku ve výši 4.000 Kč a aby se nestaly další kroky k ukončení insolvence .

Z obsahu podání dlužnice není jednoznačně patrné, zda skutečně napadá odvoláním označené rozhodnutí odvolacího soudu ze dne 21.4.2015, č.j. KSOS 33 INS 2943/2012, 3 VSOL 194/2015-B-29 (popř. zda proti rozhodnutí odvolacího soudu v souladu s poučením, kterého se jí dostalo v písemném vyhotovení, mínila podat dovolání), či zda tímto podáním mínila podat odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.7.2015, č.j. KSOS 33 INS 2943/2012-B-34, jímž byl zrušen konkurs z důvodu nepostačujícího majetku a určena odměna insolvenčního správce.

Proto bude nejprve třeba vyzvat dlužnici ke sdělení, zda svým podáním doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 29.7.2015 mínila napadnout skutečně odvoláním, popř. dovoláním usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21.4.2015, č.j. KSOS 33 INS 2943/2012, 3 VSOL 194/2015-B-30, či zda tímto podáním mínila podat odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.7.2015, č.j. KSOS 33 INS 2943/2012-B-34. Pokud dlužnice podala odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.7.2015, č.j. KSOS 33 INS 2943/2012-B-34, bude nutno ji poučit o náležitostech odvolání dle ust. § 205 o.s.ř. a vyzvat ji k doplnění odvolání o odvolací důvod (usnesení o zrušení konkursu je rozhodnutím ve věci samé, srov. R 96/2011). Rovněž bude třeba dlužnici poučit o následcích, které bude mít pro odvolací řízení, pokud výzvě soudu nevyhoví. Teprve poté bude možné spis s novou předkládací zprávou předložit odvolacímu soudu.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu