3 VSOL 512/2016-A-65mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-Iva-vlv lvl Ivvv vvlvl II-Ivvvlul lv

28INS 27050/2015 usn. VS, tisková skupina 39121-5/2016

512-16.docx 2016/05/12 12:50:28

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: VZSENOL Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 13.05.2016 15:50:48 V807

13.05.2016 15:50:48 13.05.2016 15:50:48

Zprávu vypravil:

Doručeno:

13.05.2016 15:50:48 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 15:50:48 13.05.2016 15:52:03

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 17.05.2016 08:38 Kontrolu provedl:

14.05.2016 02:30

V803

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-vvlvv Ivvv v" lvvv 'Il-Ul vvvlv I 'vv-v I

28INS 27050/2015 A-65 Usnesení VS, tisková skupina 78025-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

512-16.docx 2016/05/12 12:50:28

Katastrálníiúřad pro Středočeský kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Benešov, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 89

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Benešov (Katastrální úřad pro Středočeský kraj), Tyršova 1902, 25616 Benešov, CZ

ID DS: k3piejs Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

24.05.2016 12:15:08

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 06:23:15

24.05.2016 12:15:07 24.05.2016 12:15:08

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 06:23:15 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:05 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

26.05.2016 00:30KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvvullvl vvvv 'vv' vv-v vvvlvvv .HIV-v

28INS 27050/2015 A-65 Usnesení VS, tisková skupina 78025-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

512-16.docx 2016/05/12 12:50:28 Městský soud v Praze-pracoviště Slezská, IČ: 63829533, organizace resortu, ID: MSPHAAB01

Typ DS: OVM

Sp.zn. B 16216 l K rukám OR a Sbírka listin Městský soud v Praze, Spálená 6/2, 12000 Praha 2, CZ

ID DS: snkabbm Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 24.05.201612:13:36

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 12:13:36

24.05.201612:13:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 12:23:18 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:01 Kontrolu provedl:

25.05.2016 01 :33

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 27050/2015 v" Ivlv. -vl I II .v lvvvv

v" Il' .vv

A-65 Usnesení VS, tisková skupina 78025-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

512-16.docx 2016/05/12 12:50:28 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právnická, ID: RALT COMP02138816 1

Typ DS: PO

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 Dobřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

24.05.201612:13:33

24.05.201612:13:33

24.05.201612:13:33 25.05.2016 09:02:00

26.05.2016 06:03 26.05.2016 00:30

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 09:02:00

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 27050/2015

-vlvll .v Iv-v Il' l vv

I vl vv

A-65 Usnesení VS, tisková skupina 78025-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

512-16.docx 2016/05/12 12:50:28 TORIRADAN a.s., IČ: 24681580, právnická, ID: TORIRADAN24681580 1

Typ DS: PO

TORIRADAN a.s., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: ykcqs22

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

24.05.2016 12:13:25

24.05.2016 12:13:25

24.05.2016 12:13:25 02.06.2016 06:58:56

03.06.2016 06:03 03.06.2016 00:04

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 02.06.2016 06:58:56

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 27050/2015 vvlvvlvlv Ivvlvl l lv' vvvv-l vvuvv I-vlvv

A-65 Usnesení VS, tisková skupina 78025-5/2016

JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016 512-16.docx 2016/05/12 12:50:28 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1

Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

24.05.201612:13:35

24.05.201612:13:35

24.05.201612:13:35 24.05.201612:18:50

25.05.2016 06:01 25.05.2016 01:33

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 12:18:50

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vlvvv .vv-v vu-I lvlvv vlvv v! vvvvvvvv Il'

28INS 27050/2015 A-65 Usnesení VS, tisková skupina 78025-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

512-16.docx 2016/05/12 12:50:28 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 24.05.201612:13:33

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 09:23:09

24.05.201612:13:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 09:23:09 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:02 Kontrolu provedl:

26.05.2016 00:30

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 27050/2015 v. lv-vv I vvu-Ivvv vlvv v-vl .vv

A-65 Usnesení VS, tisková skupina 78025-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

512-16.docx 2016/05/12 12:50:28 Mgr. Rotterová Michaela, obch.náz. likvidátor, podnikající FO, ID: ROTTEROMICH 9 Typ DS: PFO_INSSPR

Michaela Rotterová-Mgr. Michaela Rotterová, Údolní 65, Brno, 602 00

ID DS: cwxycye

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

24.05.201612:13:30

24.05.201612:13:30

24.05.201612:13:30 24.05.2016 12:40:57

25.05.2016 06:00 25.05.2016 01:33

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 12:40:57

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvvvlv

VII vlvvv lvlvl v". v I vu I-vvvv-I

28INS 27050/2015 A-65 Usnesení VS, tisková skupina 78025-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

512-16.docx 2016/05/12 12:50:28 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18l3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 24.05.201612:13:36

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 12:13:36

24.05.2016 12:13:36 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.201612:13:36 24.05.2016 12:24:10

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:01 Kontrolu provedl:

25.05.2016 01:33

Kudzbelová lvaSpisová značka:281NS 27050/2015 Identifikace dotazuz39121-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:13.05.2016 13:43 Kontrolu provedl : V807

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:ryhaa8a Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství V Olomouci IČ: 64124584Adresa: l7. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prO:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značka:28INS 27050/2015 Identifikace dotazuz78025-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 10:05 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:8 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:8 adresátů přístupná DS:8 adresátůAdresátzRALT COMPANY s.r.o., IČ: TYPľprávnická ID:RALT COMP02138816 1 02138816, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:9gt2i24 Stav DS Přístupná

Název Ds firma: RALT COMPANY s.r.o. IČ: 02138816

Adresa: Lipová /181, 25101 Dobřejovice, CZ

Adresát:TORIRADAN a.s., IČ: 24681580, TYPľprávnická IDzTORIRADAN24681580 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:ykcqs22 Stav DS Přístupná

Název DS firma: TORIRADAN a.s. IČ: 24681580

Adresa: Mečová 8/358, 60200 Brno, CZ

AdresátzAdministrace insolvencí CITY TYPľins. ID:ADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typ:PO 1D DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. IČ: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

Adresátzer. Somol Karel, IČ: 72015586, TYPľadvokát ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:2terX3 Stav DS Přístupná

V

Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.c. 12796 IČ: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

Adresátzer. Rotterová Michaela, TYPľpodnikající IDzROTTEROMICH 9 obch.náz. likvidátor, FO podnikající FO Údaje o schránce: typ PFO_INSSPR 1D Ds cwxycye Stav Ds Přístupná Název DS Michaela Rotterová, firma: Michaela Rotterová-Insolvenční spravce IČ: 71463917

Adresa: Údolní /65, 60200 Brno, cz nar. 14.12.1979

AdresatzčR-Krajské státní TYpľorganizace ID:CRKZJIMBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Brně IČ: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZTisk CCA Group a.s. Strana 1 z 2 AAM112R

Adresát: Katastrální úřad pro Středočeský"ľYPľostatIú_
Adresa: Tyršova 1902, 25616 Benešov, CZ

AdresatzMĚstský soud v Praze-TYPľorganizace IDzMSPHAAB01 pracoviště Slezská, IČ: resortu 63829533, organizace resortu Údaje o schránce: týp:OVM ID DS:snkabbm Stav DS Přístupná

Nazev DS firma: Městský soud v Praze IČ: 00215660

Adresa: Spálená 2/6, 12000 Praha 2, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 2 AAM112R