3 VSOL 508/2016-A-77mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-"vvvvllvlv lvvlvl lvvv lv lvl vv vvvvlvv lv

28INS 27036/2015 usn. VS, tisková skupina 34903-5/2016

508-16.docx 2016/05/11 13:55:04

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: VZSENOL Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 20.05.2016 14:17:51 V807

20.05.2016 14:17:51 20.05.2016 14:17:51

Zprávu vypravil:

Doručeno:

20.05.2016 14:17:51 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.05.2016 14:17:51 20.05.2016 14:19:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 10:17 Kontrolu provedl:

21.05.2016 02:37

V803

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

VI vlvv I vvvv Il lv-vv . v Ivvv Ivlvlvlvl

28INS 27036/2015 A-77 Usnesení VS, tisková skupina 90568-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

508-16.docx 2016/05/11 13:55:04 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právnická, ID: RALT COMP02138816 1 Typ DS: PO

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 Dobřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 26.05.2016 15:10:25

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 03.06.2016 14:46:54

26.05.2016 15:10:24 26.05.2016 15:10:25

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.06.2016 14:46:54 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 05:55 Kontrolu provedl:

04.06.2016 00:08

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--vvlv vv. Ivvv lv Il vvvvl vnuvvlvvvvlvlv

28INS 27036/2015 A-77 Usnesení VS, tisková skupina 90568-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

508-16.docx 2016/05/11 13:55:04 RILGAMEN s.r.o., IČ: 24671517, právnická, ID: RILGAM EN 24671517 1 Typ DS: PO

RILGAM EN s.r.o., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: 2iip976

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 26.05.2016 15:10:09 26.05.201615:10:10

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 03.06.2016 07:28:27

26.05.2016 15:10:08 26.05.201615:10:10

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.06.2016 07:28:27 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 05:56 Kontrolu provedl:

04.06.2016 00:08

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvlvlvvl

28INS 27036/2015 vuv I'll I Ivvv vvlv--vvvv Iuvvv lv

A-77 Usnesení VS, tisková skupina 90568-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 06.06.2016

508-16.docx 2016/05/11 13:55:04 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1

Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

26.05.2016 15:10:27

26.05.2016 15:10:27

26.05.2016 15:10:27 26.05.2016 15:11 :04

27.05.2016 05:54 27.05.2016 02:15

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 26.05.2016 15:11:04

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvlvvlvlvl I ..v l l .vv lv-Iv l I lvvvlvvvvlv I

28INS 27036/2015 A-77 Usnesení VS, tisková skupina 90568-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

508-16.docx 2016/05/11 13:55:04 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

26.05.2016 15:10:28 26.05.2016 15:10:27

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 09:36:54

26.05.2016 15:10:27

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 09:36:54 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 06:00 Kontrolu provedl:

28.05.2016 00:46

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v-..,

28INS 27036/2015 vv Iv-vlva .vliv vvv vlvlvlvvv lvl lvl'

A-77 Usnesení VS, tisková skupina 90568-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 06.06.2016

508-16.docx 2016/05/11 13:55:04 Mgr. Rotterová Michaela, obch.náz. likvidátor, podnikající FO, ID: ROTTEROMICH 9 Typ DS: PFO_INSSPR

Michaela Rotterová-Mgr. Michaela Rotterová, Údolní 65, Brno, 602 00

ID DS: cwxycye

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

26.05.2016 15:10:29

26.05.2016 15:10:28 26.05.2016 15:10:29

26.05.2016 15:23:30

27.05.2016 05:53 27.05.2016 02:15

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 26.05.2016 15:23:30

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

v". lvl vvv lvvlvl v .vv Ivvvl-vvvlvvvv

28INS 27036/2015 A-77 Usnesení VS, tisková skupina 90568-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

508-16.docx 2016/05/11 13:55:04 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18l3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 26.05.2016 15:10:36

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 26.05.2016 15:10:36

26.05.2016 15:10:36 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

26.05.2016 15:10:36 26.05.2016 15:22:13

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 27.05.2016 05:54 Kontrolu provedl:

27.05.2016 02:15

Kudzbelová lvaSpisová značkaz281NS 27036/2015 Identifikace dotazuz34903-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.05.2016 12:07 Kontrolu provedl : V807

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:ryhaa8a Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství V Olomouci IČ: 64124584Adresa: l7. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prO:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značka:28INS 27036/2015 Identifikace dotazu:90568-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.05.2016 13:06 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána proz6 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:6 adresátů přístupná DS:6 adresátůAdresátzRALT COMPANY s.r.o., IČ: TYPľprávnická ID:RALT COMP02138816 1 02138816, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:9gt2i24 Stav DS Přístupná

Název Ds firma: RALT COMPANY s.r.o. IČ: 02138816

Adresa: Lipová /181, 25101 Dobřejovice, CZ

AdresátzRILGAMEN s.r.o., IČ: 24671517, TYPľprávnická IDleLGAMEN 24671517 1 právnická Údaje o schránce: typ:PO 1D DS:2iip976 Stav DS Přístupná Adresát:Administrace insolvencí CITY Typľins. IDzADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typ:PO 1D DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. IČ: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

Adresátzer. Somol Karel, IČ: 72015586, Typľadvokát ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:2trij3 Stav Ds Přístupná

Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.č. 12796 IČ: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

AdresátzMgr. Rotterová Michaela, TYPľpodnikající IDzROTTEROMICH 9 obch.náz. likvidátor, FO podnikající FO Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D Ds:cwxycye Stav Ds Přístupná Název DS Michaela Rotterová, firma: Michaela Rotterová-Insolvenční spravce IČ: 71463917

Adresa: Údolní /65, 60200 Brno, cz nar. 14.12.1979

AdresátzčR-Krajské státní TYPľorganizace 1D:CRKZJ1MBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: typzoVM ID DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Brně 1Č: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátůTisk CCA Group a.s. Strana 1 z 2 AAM112R

z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 2 AAM112R