3 VSOL 249/2016-A-59mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

I-vv v. lv vvv lvl-vvlvvvvvv

28INS 27050/2015 usn. VS, tisková skupina 77495-4/2016

249-16.docx 2016/04/25 09:59:03

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: VZSENOL Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 05.05.2016 12:43:49 V807

05.05.2016 12:43:49 05.05.2016 12:43:49

Zprávu vypravil: Doručeno:

05.05.2016 12:43:49

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

05.05.2016 12:49:00 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 09.05.2016 07:59 Kontrolu provedl:

06.05.2016 01 :33

V803

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-.lv-vvvvv l lvl .vv l 'vv-vv vlvlulv-vvvvl-

28lNS 27050/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 77873-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

249-16.docx 2016/04/25 09:59:03

Finanční pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno l, IČ: 72080043, ostatní OVM, ID: FINANCNI URA6921

Typ DS: OVM_REQ

Územní pracoviště Brno l. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), Příkop 819/25, 60200 Brno, CZ ID DS: r4pn6hp

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

24.05.2016 12:05:33

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 06:47:46

24.05.2016 12:05:31 24.05.2016 12:05:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 06:47:46 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:04 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

26.05.2016 00:30

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

Ivvllvlvl vv-v lu. vvvl vl-lv-vvvluv

28lNS 27050/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 77873-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

249-16.docx 2016/04/25 09:59:03

Katastrálníiúřad pro Středočeský kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Benešov, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 89

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Benešov (Katastrální úřad pro Středočeský kraj), Tyršova 1902, 25616 Benešov, CZ

ID DS: k3piejs Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

24.05.2016 12:05:33

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 06:23:15

24.05.2016 12:05:31 24.05.2016 12:05:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 06:23:15 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:05 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

26.05.2016 00:30KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

"vIv-lvv v lvl' vu-v v-Ivv- Ivvlv

28lNS 27050/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 77873-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

249-16.docx 2016/04/25 09:59:03 Městský soud v Brně, IČ: 00025062, organizace resortu, ID: OSJIMBM Typ DS: OVM

Městský soud v Brně, Polní 994/39, 63900 Brno, CZ

ID DS: 7y7abii

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 24.05.2016 12:05:35

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 12:05:35

24.05.2016 12:05:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 12:06:06 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:02 Kontrolu provedl:

25.05.2016 01 :32

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-vvvvv .vv 'VU- v l .vv 'lvl' l vvvvllvvlvvvl v

28lNS 27050/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 77873-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

249-16.docx 2016/04/25 09:59:03 Městský soud v Praze-pracoviště Slezská, IČ: 63829533, organizace resortu, ID: MSPHAAB01

Typ DS: OVM

Sp.zn. B 16216 l K rukám OR a Sbírka listin Městský soud v Praze, Spálená 6/2, 12000 Praha 2, CZ

ID DS: snkabbm Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 24.05.2016 12:05:36

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 12:05:36

24.05.2016 12:05:35 24.05.2016 12:05:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 12:07:45 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:01 Kontrolu provedl:

25.05.2016 01:32

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vlvlvvvv vv-v l-vv v v v Ivlvvvlvvlvlv l

28lNS 27050/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 77873-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

249-16.docx 2016/04/25 09:59:03

Úřad práce VČR-krajská pobočka v Brně, IČ: 72496991, obch.náz. kontaktní pracoviště Brno, ostatní OVM, ID: URAD PRAC 92

Typ DS: OVM_REQ

Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České , Křenová 25/111, 60200 Brno, CZ ID DS: syyztwe

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

24.05.2016 12:05:38

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 12:06:07

24.05.2016 12:05:38 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 12:05:38 24.05.2016 12:06:07

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:01 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01:32KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lNS 27050/2015 v Iuvv Ivlv lvl! v vlnu' v . vv! vlvlvvlvv

A-59 Usnesení VS, tisková skupina 77873-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

249-16.docx 2016/04/25 09:59:03 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právnická, ID: RALT COMP02138816 1

Typ DS: PO

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 Dobřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

24.05.2016 12:05:36

24.05.2016 12:05:36

24.05.2016 12:05:36 25.05.2016 09:02:00

26.05.2016 06:03 26.05.2016 00:30

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 09:02:00

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v- vvvv I lv vvv lv-v v lv l vlvv

'vvi-vlvv

28lNS 27050/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 77873-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

249-16.docx 2016/04/25 09:59:03 TORIRADAN a.s., IČ: 24681580, právnická, ID: TORIRADAN24681580 1 Typ DS: PO

TORIRADAN a.s., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: ykcqs22

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 24.05.2016 12:07:40

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 02.06.2016 06:58:56

24.05.2016 12:07:40

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.06.2016 06:58:56 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 06:03 Kontrolu provedl:

03.06.2016 00:04

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

"-J'v-'li--v-VIII'

28lNS 27050/2015

Ivvv v ..v Ivlv Ivv vvvlvuvvl l

A-59 Usnesení VS, tisková skupina 77873-5/2016

JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016 249-16.docx 2016/04/25 09:59:03 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1

Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

24.05.2016 12:07:41

24.05.2016 12:07:41

24.05.2016 12:07:41 24.05.2016 12:11 :50

25.05.2016 06:01 25.05.2016 01:32

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 12:11:50

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lNS 27050/2015

"v-I v-vv 'uv'

A-59 Usnesení VS, tisková skupina 77873-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

249-16.docx 2016/04/25 09:59:03 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK

Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

24.05.2016 12:07:43

24.05.2016 12:07:42 24.05.2016 12:07:43

25.05.2016 09:23:10

26.05.2016 06:02 26.05.2016 00:30

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 09:23:10

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lNS 27050/2015

Ivv-u .vv vlvva- vvv l lvl

A-59 Usnesení VS, tisková skupina 77873-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

249-16.docx 2016/04/25 09:59:03 Mgr. Rotterová Michaela, obch.náz. likvidátor, podnikající FO, ID: ROTTEROMICH 9 Typ DS: PFO_INSSPR

Michaela Rotterová-Mgr. Michaela Rotterová, Údolní 65, Brno, 602 00

ID DS: cwxycye

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

24.05.2016 12:07:42

24.05.2016 12:07:42

24.05.2016 12:07:42 24.05.2016 12:40:57

25.05.2016 06:00 25.05.2016 01:32

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 12:40:57

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lNS 27050/2015

-vvlv I lvl vvllv lvlth -v l vlnlv- vvl vv

A-59 Usnesení VS, tisková skupina 77873-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

249-16.docx 2016/04/25 09:59:03 Celní úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM, ID: CELNÍ ÚŘA71214011 40

Typ DS: OVM

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, Koliště 634/17, 60200 Brno, CZ

ID DS: mhqnzh6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

24.05.2016 12:05:29 24.05.2016 12:05:30

24.05.2016 12:05:20 24.05.2016 12:05:30

24.05.2016 12:11 :25

25.05.2016 06:02 25.05.2016 01:32

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 12:05:30

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- VÚV-vv." v .

'vv' lv l-v 'vvvlvvluvllv

28lNS 27050/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 77873-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

249-16.dOCX 2016/04/25 09:59:03 Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: ČSSZ PRAHA Typ DS: OVM

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 15000 Praha 5, CZ ID DS: 49kaiq3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 24.05.2016 12:05:30 24.05.2016 12:05:32

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 12:05:32

24.05.2016 12:05:23 24.05.2016 12:05:32

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 12:09:31 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:02 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

25.05.2016 01:32v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vl-vv vvlv vvvlv lvvl 'vv-v vv lvl .uv-vv

28lNS 27050/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 77873-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

249-16.docx 2016/04/25 09:59:03 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 24.05.2016 12:05:31

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 24.05.2016 12:05:31

24.05.2016 12:05:29 24.05.2016 12:05:31

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 12:09:47 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 06:02 Kontrolu provedl:

25.05.2016 01:32

Kudzbelová lvaSpisová značka:28INS 27050/2015 Identifikace dotazu:77495-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:05.05.2016 09:04 Kontrolu provedl : V807

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:ryhaa8a Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství V Olomouci IČ: 64124584Adresa: l7. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prO:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značka:28INS 27050/2015 Identifikace dotazu:77873-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 09:55 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l3 adresátů přístupná DS:l3 adresátůAdresát:Celní úřad pro Jihomoravský TYPľostatní OVM ID:CELNÍ ÚŘA7lZl40ll 40 kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM Údaje o schránce: týp:OVM ID DS:mhqnzh6 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Celní úřad pro Jihomoravský kraj IČ: 71214011

Adresa: Koliště l7/634, 60200 Brno, CZ

Adresátzčeská správa sociálního TYPľostatní OVM ID:ČSSZ PRAHA zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM Údaje o schránce: týp:OVM ID DS:49kaiq3 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Česká správa sociálního zabezpečení IČ: 00006963 Adresa: Křížová 25/1292, 15000 Praha 5, CZ

AdresátzčR-Krajské státní TYPľorganizace ID:CRKZJIMBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: typ oVM 1D DS:feaabdn Stav Ds Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Brně IČ: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ AdresátzFínanční úřad pro Jihomoravský Týpľcstatní OVM ID:FINANČNÍ ÚŘA6921 _ kraj, Územní pracoviště Brno I, IČ: 72080043, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ OVM_REQ 1D DS:r4pn6hp Stav Ds Přístupná Název DS firma: Územní pracoviště Brno l. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj) IČ: 72080043

Adresa: Příkop 25/819, 60200 Brno, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Středočeský"ľYPľostatIú_
Adresa: Týršova l902, 25616 Benešov, CZ

AdresátzMĚstský soud v Brně, IČ: TYPľorganizace ID:OSJIMBM 00025062, organizace resortu resortu Údaje o schránce: týp:OVM lD DS:7ý7abii Stav DS Přístupná

Název DS firma: Městský soud v Brně IČ: 00025062 Adresa: Polní 39/994, 63900 Brno, CZ

AdresátzMĚstský soud v Praze-TYPľorganizace IDzMSPHAABOlTisk CCA Group a.s. Strana 1 z 3 AAM112R

pracoviště Slezská, IČ: resortu 63829533, organizace resortu Údaje o schránce: tYPIOVM 1D DS:snkabbm Stav Ds Přístupná

Název DS firma: Městský soud v Praze IČ: 00215660 Adresa: Spálená 2/6, 12000 Praha 2, CZ Adresátn'Úřad práce ČR-krajská pobočka 'ľYPľostatIú_
Údaje o schránce: typ OVM_REQ 1D DS:Sýýztwe Stav Ds Přístupná Název DS firma: Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce Ceske republiky) IČ: 72496991

Adresa: Křenová 111/25, 60200 Brno, CZ

V

AdresátzRALT COMPANY s.r.o., IC: TYPľprávnická ID:RALT COMP02138816 1 02138816, právnická Údaje o schránce: týpzpo ID DS:9gt2i24 Stav DS Přístupná

Název DS firma: RALT COMPANY s.r.o. IČ: 02138816

Adresa: Lipová /181, 25101 Dobřejovice, CZ

Adresát:TORIRADAN a.s., IČ: 24681580, TYPľprávnická IDzTORIRADAN24681580 1 právnická Údaje o schránce: týpzpo ID DS:ýkcqs2z Stav DS Přístupná

Název DS firma: TORIRADAN a.s. IČ: 24681580

Adresa: Mečová 8/358, 60200 Brno, CZ

AdresátzAdministrace insolvencí CITY TYPľins. ID:ADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: týp:PO ID DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. IČ: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

Adresátzer. Somol Karel, IČ: 72015586, TYPľadvokát ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: týp:PFO_ADVOK 1D DS:2terX3 Stav DS Přístupná

Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.č. 12796 IČ: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

AdresátzMgr. Rotterová Michaela, TYPľpodnikající lDzROTTEROMICH 9 obch.náz. likvidátor, FO podnikající FO Údaje o schránce: týszFO_lNSSPR ID DS:cwxycye Stav DS Přístupná Název DS Michaela Rotterová, firma: Michaela Rotterová-Insolvenční spravce IČ: 71463917

Adresa: Údolní /65, 60200 Brno, cznar. 14.12.1979 nepřístupná DS:0 adresátůTisk CCA Group a.s. Strana 2 z 3 AAM112R

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 3 z 3 AAM112R