3 VSOL 241/2016-A-68mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

Ivlev-Iv vvv .lvl UI v .vv lvvvvlv-lvvlvv

28lNS 27036/2015 usn. VS, tisková skupina 77743-4/2016

241-16.docx 2016/04/25 10 :22:24

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: VZSENOL Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 05.05.2016 11:55:59 V807

05.05.2016 11:56:00 05.05.2016 11:56:00

Zprávu vypravil: Doručeno:

05.05.2016 11:55:59 05.05.2016 11:56:00

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

05.05.2016 12:04:40 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 09.05.2016 08:02 Kontrolu provedl:

06.05.2016 01 :19

V803

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-lvlvvvl .lvl lvvvv lvvv 'Il vv u . vv lvl-"VI

28lNS 27036/2015 A-68 Usnesení VS, tisková skupina 82332-5/2016 ASISTENT Lhůta: 25.05.2016

241-16.docx 2016/04/25 10:22:24

Finanční pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno l, IČ: 72080043, ostatní OVM, ID: FINANCNI URA6921

Typ DS: OVM_REQ

Územní pracoviště Brno l. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), Příkop 819/25, 60200 Brno, CZ ID DS: r4pn6hp

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

25.05.2016 10:26:03 25.05.2016 10:26:04

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.201611:37:53

25.05.2016 10:26:04 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 10:26:04 25.05.2016 11:37:53

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 05:59 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

26.05.2016 01 :18

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-v" .v Ivv-vvv lv I I vvvv v! vvvvvvvl v

28lNS 27036/2015 A-68 Usnesení VS, tisková skupina 82332-5/2016 ASISTENT Lhůta: 25.05.2016

241-16.docx 2016/04/25 10:22:24 Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, IČ: 213691, ostatní OVM, ID: KATASTRÁLNÍ 213691_ Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště České Budějovice (Katastrální úřad pro Jihočeský kraj), Lidická tř. 11/124, 37086 Ceské Budějovice, CZ

ID DS: n9did3n

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

25.05.2016 10:25:52 25.05.2016 10:25:53

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 12:29:46

25.05.2016 10:25:52 25.05.2016 10:25:53

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 12:29:46 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 05:58 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

26.05.2016 01 :18KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v...

28lNS 27036/2015 vv lvl' v I-I l .vv 'v .vv .vv-'WV .vv

A-68 Usnesení VS, tisková skupina 82332-5/2016

ASISTENT

Lhůta: 25.05.2016

241-16.docx 2016/04/25 10 :22:24

Městský soud v Brně,

Typ DS: OVM

Městský soud v Brně,

ID DS: 7y7abii

IČ: 00025062, organizace resortu, ID: OSJIMBM

Polní 994/39, 63900 Brno, CZ

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

25.05.2016 10:27:26

25.05.2016 10:27:25 25.05.2016 10:27:26

25.05.2016 10:35:45

26.05.2016 06:01 26.05.2016 01:19

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:27:26

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-v. v .vv-v l l v! v lvlvl 'vv-UI l Ivuvvvuvlvvlv

28lNS 27036/2015 A-68 Usnesení VS, tisková skupina 82332-5/2016 ASISTENT Lhůta: 25.05.2016

241-16.docx 2016/04/25 10 :22:24

Úřad práce VČR-krajská pobočka v Brně, IČ: 72496991, obch.náz. kontaktní pracoviště Brno, ostatní OVM, ID: URAD PRAC 92

Typ DS: OVM_REQ

Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České , Křenová 25/111, 60200 Brno, CZ ID DS: syyztwe

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

25.05.2016 10:27:26

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:27:40

25.05.2016 10:27:26

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 10:27:40 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:01 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

26.05.2016 01:19KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-'----v-III-vnuv lvva-lvvvl vvvv lvvvvll v-l "v

28lNS 27036/2015 A-68 Usnesení VS, tisková skupina 82332-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

241-16.docx 2016/04/25 10:22:24 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právnická, ID: RALT COMP02138816 1 Typ DS: PO

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 Dobřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 25.05.2016 10:25:41 25.05.2016 10:25:40

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 03.06.2016 14:46:54

25.05.2016 10:25:40 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 10:25:40 03.06.2016 14:46:54

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 05:56 Kontrolu provedl:

04.06.2016 00:04

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- nv-Ilvv 'vv' lv lv 'lv' vv luvvvvv l

28lNS 27036/2015 A-68 Usnesení VS, tisková skupina 82332-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

241-16.docx 2016/04/25 10:22:24 RILGAMEN s.r.o., IČ: 24671517, právnická, ID: RILGAM EN 24671517 1 Typ DS: PO

RILGAM EN s.r.o., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: 2iip976

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 25.05.2016 10:25:42 25.05.2016 10:25:43

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 03.06.2016 07:28:27

25.05.2016 10:25:42 25.05.2016 10:25:43

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.06.2016 07:28:27 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 05:56 Kontrolu provedl:

04.06.2016 00:04

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-l vvi' 'vvi'-vvv Iv-l "-vl vlvvvlvv-lv-vv

28lNS 27036/2015 A-68 Usnesení VS, tisková skupina 82332-5/2016 ASISTENT Lhůta: 25.05.2016

241-16.docx 2016/04/25 10:22:24 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1 Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 25.05.2016 10:25:50 25.05.2016 10:25:51

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:28:51

25.05.2016 10:25:50 25.05.2016 10:25:51

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 10:28:51 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

26.05.2016 06:00 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

26.05.2016 01 :18v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lNS 27036/2015 vv I vvvv-

'vv' lvvl 'vl-"vavvvl Ivvv

A-68 Usnesení VS, tisková skupina 82332-5/2016

ASISTENT

Lhůta: 25.05.2016

241-16.docx 2016/04/25 10:22:24 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK

Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

25.05.2016 10:25:46

25.05.2016 10:25:45 25.05.2016 10:25:46

25.05.2016 10:55:31

26.05.2016 05:59 26.05.2016 01 :18

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:55:31

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-.lu-vvv !vv lvvv v. lvl vliv-vvi...

28lNS 27036/2015 A-68 Usnesení VS, tisková skupina 82332-5/2016 ASISTENT Lhůta: 25.05.2016

241-16.docx 2016/04/25 10:22:24 Mgr. Rotterová Michaela, obch.náz. likvidátor, podnikající FO, ID: ROTTEROMICH 9 Typ DS: PFO_INSSPR

Michaela Rotterová-Mgr. Michaela Rotterová, Údolní 65, Brno, 602 00

ID DS: cwxycye

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

25.05.2016 10:25:45

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:40:57

25.05.2016 10:25:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 10:40:57 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:00 Kontrolu provedl:

26.05.2016 01 :18

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--vlvvvvlv 'vlll lvlv lvvvv vuvllvvuvllu

28lNS 27036/2015 A-68 Usnesení VS, tisková skupina 82332-5/2016 ASISTENT Lhůta: 25.05.2016

241-16.docx 2016/04/25 10:22:24 Celní úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM, ID: CELNÍ ÚŘA71214011 40 Typ DS: OVM

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, Koliště 634/17, 60200 Brno, CZ

ID DS: mhqnzh6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 25.05.2016 10:25:39

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:25:39

25.05.2016 10:25:39

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 10:35:41 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:01 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

26.05.2016 01 :18v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivlvvvl-v vvvl

v v! "v vvvvvllvvll lvvvv

28lNS 27036/2015 A-68 Usnesení VS, tisková skupina 82332-5/2016 ASISTENT Lhůta: 25.05.2016

241-16.docx 2016/04/25 10 :22:24

Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: ČESKÁ REP6963 11

Typ DS: OVM

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 15000 Praha 5, CZ ID DS: 49kaiq3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

25.05.2016 10:25:41

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:25:41

25.05.2016 10:25:41

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 10:25:54 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:01 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

26.05.2016 01 :18v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v-Ilulv-vvvv III-v

28lNS 27036/2015 A-68 Usnesení VS, tisková skupina 82332-5/2016 ASISTENT Lhůta: 25.05.2016

241-16.docx 2016/04/25 10:22:24 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJlMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18l3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 25.05.2016 10:25:53 25.05.2016 10:25:54

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:25:54

25.05.2016 10:25:54 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 10:25:54 25.05.2016 10:37:05

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:01 Kontrolu provedl:

26.05.2016 01 :18

Kudzbelová lvaSpisová značkaz281NS 27036/2015 Identifikace dotazu:77743-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:05.05.2016 09:41 Kontrolu provedl : V807

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:ryhaa8a Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství V Olomouci IČ: 64124584Adresa: l7. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prO:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značka:28INS 27036/2015 Identifikace dotazuz82332-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 08:18 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:12 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:12 adresátů přístupná DS:12 adresátůAdresát:Celní úřad pro Jihomoravský TYPľostatní OVM ID:CELNÍ ÚŘA71214011 40 kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:mhqnzh6 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Celní úřad pro Jihomoravský kraj IČ: 71214011

Adresa: Koliště 17/634, 60200 Brno, CZ

Adresát:RALT COMPANY s.r.o., IČ: TYPľprávnická IDzRALT COMP02138816 1 02138816, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:9gt2i24 Stav DS Přístupná

Název DS firma: RALT COMPANY s.r.o. IČ: 02138816

Adresa: Lipová /181, 25101 Dobřejovice, CZ

AdresátzRILGAMEN s.r.o., IČ: 24671517, TYPľprávnická lDleLGAMEN 24671517 1 právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:2iip976 Stav DS Přístupná Adresát:Administrace insolvencí CITY Typľins. IDzADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IC: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. IČ: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

AdresátzMgr. Somol Karel, IČ: 72015586, TYPľadvokát ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:2terx3 Stav DS Přístupná

V

Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.c. 12796 IČ: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

AdresátzMgr. Rotterová Michaela, TYPľpodnikající lDzROTTEROMICH 9 obch.náz. likvidátor, FO podnikající FO Údaje o schránce: tyszFo_1NSSPR 1D Ds:cwxycye Stav Ds Přístupná Název DS Michaela Rotterová, firma: Michaela Rotterová-Insolvenční spravce IČ: 71463917

Adresa: Údolní /65, 60200 Brno, cz nar. 14.12.1979 Adresátzčeská republika-Česká správa TYPľostatní OVM ID:ČESKÁ REP6963 11 sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM Údaje o schránce: typzovu 1D DS:49kaiq3 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Česká správa sociálního zabezpečeníTisk CCA Group a.s. Strana 1 z 2 AAM112R

IČ: 00006963

Adresa: Křížová 25/1292, 15000 Praha 5, CZ

AdresátzčR-Krajské státní TYPľorganizace 1D:CRKZJ1MBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: týp:OVM 1D DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Brně 1Č: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

AdresátzFínanční úřad pro Jihomoravský T?Picstatní OVM IDzFINANČNÍ ÚŘA6921 _ kraj, Územní pracoviště Brno I, IČ: 72080043, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ OVM_REQ 1D DS:r4pn6hp Stav DS Přístupná Název DS firma: Územní pracoviště Brno 1. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj) IČ: 72080043

Adresa: Příkop 25/819, 60200 Brno, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Jihočeský 'ľyptostatrú_
Název DS firma: Katastrální pracoviště České Budějovice (Katastrální úřad pro Jihočeský kraj) 1Č: 00213691

Adresa: Lidická tř. 124/11, 37086 České Budějovice, cz

AdresátzMĚstský soud v Brně, IČ: TYPľorganizace ID:OSJIMBM 00025062, organizace resortu resortu Údaje o schránce: týp:OVM 1D DS:7ý7abii Stav DS Přístupná

Název DS firma: Městský soud v Brně 1Č: 00025062 Adresa: Polní 39/994, 63900 Brno, CZ Adresátn'Úřad práce ČR-krajská pobočka 'ÍYPľostatIú_
Údaje o schránce: typ OVM_REQ 1D DS:Sýýztwe Stav Ds Přístupná Název DS firma: Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce Ceske republiky) 1Č: 72496991

Adresa: Křenová 111/25, 60200 Brno, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 2 AAM112R