3 VSOL 234/2016-A-59mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-"vlvlvlul---Ul llvv vv-v Ivuvvvvlvvl I

28lNS 27001/2015 usn. VS, tisková skupina 54414-4/2016

234-16.docx 2016/04/18 14:02:20

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: VZSENOL Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 29.04.2016 15:13:02 V807

29.04.2016 15:13:03 29.04.2016 15:13:03

Zprávu vypravil: Doručeno:

29.04.2016 15:13:02 29.04.2016 15:13:03

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

29.04.2016 15:13:10 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.05.2016 08:41 Kontrolu provedl:

30.04.2016 02:25

V803

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvlv

28lNS 27001/2015

.I'v-'IU-vv Ivvvvvvlv llvv

A-59 Usnesení VS, tisková skupina 55784-5/2016

ZAPISOVAT.

Lhůta: 19.05.2016

234-16.docx 2016/04/18 14:02:20 Alusail s.r.o., IČ: 25405535, právnická, ID: ALUSAIL S25405535 1

Typ DS: PO

Alusail s.r.o., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: xdak34d

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

18.05.2016 11 :07:09

18.05.2016 11 :07:09

18.05.2016 11 :07:09 20.05.2016 09:32:00

23.05.2016 05:59 21.05.2016 00:30

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 20.05.2016 09:32:00

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vuvlvvvlvl Ivvl lvvv vv--vvv III lvu-vv

28lNS 27001/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 55784-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

234-16.docx 2016/04/18 14:02:20 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL 123 Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Praha (Katastrální úřad pro hlavní město Prahu), Pod Sídlištěm 9l1800, 18214 Praha 8, CZ

ID DS: 6cwid5c Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 18.05.201611:09:12

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:28:29

18.05.2016 11 :09:12

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 12:28:29 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:52 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01 :27KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-J 'v-v-v--v--vuvvvl l 'IU-'l lvl' l UI .uv vv-vv l Ivvlvvlv

28lNS 27001/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 55784-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

234-16.docx 2016/04/18 14:02:20

Katastrálníiúřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, IČ: 71185194, ostatní OVM, ID: KATASTRAL71185194 4

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Teplice (Katastrální úřad pro Ústecký kraj), J.V.S|ádka, P.O.BOX 3 10/1151, 41501 Teplice, CZ

ID DS: e2siex6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

18.05.2016 11 :07:04

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 11:08:45

18.05.2016 11:07:04 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 11 :07:04 18.05.2016 11 :08:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:56 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01 :26KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv. 'u' vvvv .vv I "-vv vvlvvl Il' lvlvvlvv

28lNS 27001/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 55784-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

234-16.docx 2016/04/18 14:02:20 Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: KZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 18.05.201611:07:12 18.05.201611:07:13

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 11 :07:13

18.05.2016 11 :07:12 18.05.2016 11 :07:13

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 11:15:31 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

19.05.2016 05:56 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:26

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU i '-J'v-W'--v-vvlvvuulv llvv III l vv lv III. v. vIv-v-

28lNS 27001/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 55784-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

234-16.docx 2016/04/18 14:02:20 Městský soud v Brně, IČ: 00025062, organizace resortu, ID: OSJIMBM Typ DS: OVM

Městský soud v Brně, Polní 994/39, 63900 Brno, CZ

ID DS: 7y7abii

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 18.05.201611:09:19

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 11:09:19

18.05.2016 11:09:19 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 11 :09:19 18.05.2016 11 :13:53

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:56 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:27

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

I-Ivvl vlvv 'nv' v -vllvvlvlvv lv

28lNS 27001/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 55784-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

234-16.docx 2016/04/18 14:02:20

Úřad práce VČR-krajská pobočka v Brně, IČ: 72496991, obch.náz. kontaktní pracoviště Brno, ostatní OVM, ID: URAD PRAC 92

Typ DS: OVM_REQ

Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České , Křenová 25/111, 60200 Brno, CZ ID DS: syyztwe

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

18.05.2016 11 :09:19

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 11:09:59

18.05.2016 11:09:19 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 11 :09:19 18.05.2016 11 :09:59

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:56 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:27KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lNS 27001/2015 l vvvvv-lv lvl

'vv' "vv vv Iva-vv-lvv

A-59 Usnesení VS, tisková skupina 55784-5/2016

ZAPISOVAT.

Lhůta: 19.05.2016

234-16.docx 2016/04/18 14:02:20 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právnická, ID: RALT COMP02138816 1

Typ DS: PO

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 Dobřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

18.05.2016 11:09:22 18.05.2016 11 :09:22

18.05.2016 11 :09:22

23.05.2016 15:46:41

24.05.2016 05:52 24.05.2016 00:12

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 23.05.2016 15:46:41

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v! vv! lv vvvlv lvvv v .vv v! v-vv Il vvvv

28lNS 27001/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 55784-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

234-16.docx 2016/04/18 14:02:20 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1 Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 18.05.201611:07:07

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 11:09:50

18.05.2016 11 :07:07

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 11:09:50 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:56 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:26

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-vvvuuvvl v .vv lvvvl vvlvvl vvvvvvvv- l v

28lNS 27001/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 55784-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

234-16.docx 2016/04/18 14:02:20 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 18.05.201611:09:18

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 13:02:17

18.05.2016 11 :09:18

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 13:02:17 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:49 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:27

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v lvl! 'v vv. .vv-v "vv I "vvvl-v-I .v

28lNS 27001/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 55784-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

234-16.docx 2016/04/18 14:02:20 Mgr. Rotterová Michaela, obch.náz. likvidátor, podnikající FO, ID: ROTTEROMICH 9 Typ DS: PFO_INSSPR

Michaela Rotterová-Mgr. Michaela Rotterová, Údolní 65, Brno, 602 00

ID DS: cwxycye

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

18.05.2016 11 :09:16 18.05.2016 11 :09:17

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 11:27:45

18.05.2016 11 :09:16 18.05.2016 11 :09:17

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 11:27:45 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:55 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:27

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-'----v-v-vvvvvv I vv. l I lvl 'v' l vuuvvlvlvlvvv-

28lNS 27001/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 55784-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

234-16.docx 2016/04/18 14:02:20 Celní úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM, ID: CELNÍ ÚŘA71214011 40 Typ DS: OVM

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, Koliště 634/17, 60200 Brno, CZ

ID DS: mhqnzh6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 18.05.201611:07:10 18.05.201611:07:11

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.201611:07:11

18.05.2016 11 :07:10 18.05.2016 11 :07:11

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 11:10:46 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:57 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:26

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvv-Ivlvlv v I I v .lv-'lv v l l vv-vvvvvvvv

28lNS 27001/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 55784-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

234-16.dOCX 2016/04/18 14:02:20 Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: ČSSZ PRAHA Typ DS: OVM

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 15000 Praha 5, CZ ID DS: 49kaiq3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 18.05.201611:09:19 18.05.2016 11:09:20

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 11:09:20

18.05.2016 11 :09:19 18.05.2016 11 :09:20

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 11:10:46 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:56 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:27

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vlvlvvlvlv lv l Il lv "vv-v.-vlvvvllvvvv

28lNS 27001/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 55784-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

234-16.docx 2016/04/18 14:02:20

Finanční pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno l, IČ: 72080043, ostatní OVM, ID: FINANCNI URA6921

Typ DS: OVM_REQ

Územní pracoviště Brno l. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), Příkop 819/25, 60200 Brno, CZ ID DS: r4pn6hp

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

18.05.2016 11 :07:04

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 11:32:50

18.05.2016 11:07:04 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 11 :07:04 18.05.2016 11 :32:50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:54 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:26

Kudzbelová lvaSpisová značka:281NS 27001/2015 Identifikace dotazuz54414-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:29.04.2016 13:08 Kontrolu provedl : V807

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:ryhaa8a Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství V Olomouci IČ: 64124584Adresa: l7. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prO:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značka:28INS 27001/2015 Identifikace dotazuz55784-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:18.05.2016 08:43 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:13 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l3 adresátů přístupna 08:13 adresátůAdresátzAlusail s.r.o., IČ: 25405535, Typľprávnicka IDzALUSAIL 825405535 1 právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:xdak34d Stav DS Přístupná

Nazev DS firma: Alusail s.r.o. IČ: 25405535

Adresa: Mečová 8/358, 60200 Brno, CZ

Adresát:Celní úřad pro Jihomoravský TYPľostatní OVM ID:CELNÍ ÚŘA71214011 40 kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM Údaje o schránce: typ oVM 1D DS:mhqnzh6 Stav Ds Přístupná

Název DS firma: Celní úřad pro Jihomoravský kraj IČ: 71214011

Adresa: Koliště 17/634, 60200 Brno, CZ

V

AdresátzRALT COMPANY s.r.o., IC: TYPľprávnická IDzRALT COMP02138816 1 02138816, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:9gt2i24 Stav DS Přístupná

Název Ds firma: RALT COMPANY s.r.o. IČ: 02138816

Adresa: Lipová /181, 25101 Dobřejovice, CZ

Adresát:Administrace insolvencí CITY Typľins. IDzADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. IČ: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

AdresátzMgr. Somol Karel, IČ: 72015586, TYPľadvokat ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:2terx3 Stav DS Přístupná

Nazev DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.č. 12796 IČ: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

AdresátzMgr. Rotterová Michaela, TYPľpodnikající IDzROTTEROMICH 9 obch.náz. likvidátor, FO podnikající FO Údaje o schránce: typ PFO_INSSPR 1D DS:cwxycye Stav Ds Přístupná Název DS Michaela Rotterová, firma: Michaela Rotterová-Insolvenční spravce IČ: 71463917

Adresa: Údolní /65, 60200 Brno, cz nar. 14.12.1979 Adresátzčeská správa sociálního TYPľostatní OVM ID:ČSSZ PRAHATisk CCA Group a.s. Strana 1 z 3 AAM112Rzabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM

Údaje o schránce: typzovu 1D DS:49kaiq3 Stav Ds Přístupná

Název DS firma: Česká správa sociálního zabezpečení IČ: 00006963

Adresa: Křížová 25/1292, 15000 Praha 5, CZ

AdresátzFínanční úřad pro Jihomoravský TVPľcmtatní OVM IDzFINANČNÍ ÚŘA6921 _ kraj, Územní pracoviště Brno I, IČ: 72080043, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ OVM_REQ 1D DS:r4pn6hp Stav Ds Přístupná Název DS firma: Územní pracoviště Brno l. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj) IČ: 72080043

Adresa: Příkop 25/819, 60200 Brno, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro hlavní TYPľostatní OVM IDzKATASTRÁL 123 město Prahu, ostatní OVM Údaje o schránce: týp:0VM_REQ ID DS:6cwid5c Stav DS Přístupná

Název DS firma: Katastrální pracoviště Praha (Katastrální úřad pro hlavní město Prahu)

IČ: 71185224 Adresa: Pod Sídlištěm 1800/9, 18214 Praha 8, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro Ústecký TYPľostatní OVM ID:KATASTRÁL71185194 4 kraj, Katastrální pracoviště Teplice, IČ: 71185194, ostatní OVM Údaje o schránce: týp:OVM REQ ID DS:e2sieX6 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Katastrální pracoviště Teplice (Katastrální úřad pro Ústecký kraj) IČ: 71185194

Adresa: J.V.Sládka, P.O.BOX 3 1151/10, 41501 Teplice, CZ

AdresátzKrajské státní zastupitelství v TYPľorganizace IDzKZJIMBM

Brně, IČ: 00026069, organizace resortu resortu Údaje O schránce: typ:OVM 1D DS:feaabdn Stav Ds Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Brně IČ: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

AdresátzMĚstský soud v Brně, IČ: TYPľorganizace ID:OSJIMBM 00025062, organizace resortu resortu Údaje o schránce: typ:oVM 1D DS:7ý7abii Stav Ds Přístupná

Název DS firma: Městský soud v Brně IČ: 00025062 Adresa: Polní 39/994, 63900 Brno, CZ Adresátn'Úřad práce ČR-krajská pobočka 'ľYPľostatIú_
Údaje o schránce: typ OVM_REQ 1D DS:Sýýztwe Stav Ds Přístupná Název DS firma: Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce Ceske republiky) IČ: 72496991

Adresa: Křenová 111/25, 60200 Brno, CZTisk CCA Group a.s. Strana 2 z 3 AAM112R

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 3 z 3 AAM112R