3 VSOL 166/2011-P7-9
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn.: KSOS 14 INS 11385/2010 Naše spis.zn.: 3 VSOL 166/2011-P7-9 Krajský soud v Ostravě Vyřizuje telefon: Havlíčkovo nábřeží 34 e-mail: 728 81 Ostrava Datum: 6. dubna 2011

Vrácení spisu bez věcného vyřízení věci

Po poradě senátu Vrchního soudu v Olomouci vracíme spis Vaší spisové značky KSOS 14 INS 11385/2010-P7, k úkonům dle § 210 odst. 2 o.s.ř.

Spis byl odvolacímu soudu předložen 21.3.2011 k rozhodnutí o odvolání věřitele č. 7 Profidebt, s.r.o. ze dne 16.12.2010 (P7-3) proti usnesení Vašeho soudu ze dne 7.12.2010, č.j. KSOS 14 INS 11385/2010-P7-2.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že odvolatel při podání přihlášky i v rámci odvolání tvrdí, že přihlášku pohledávek podal na Poště Pardubice 2 již dne 24.11.2010 a jako důkaz předložil doručovací arch z 24.11.2010 potvrzený označenou poštou, který obsahuje pod pořadovým číslem 1 a 2 podané doporučené zásilky adresované Krajskému soudu v Ostravě. Jedná se o RR18613418 5 CZ 241 a RR 18613419 4 CZ 241.

Je nepochybné, že na odvolateli spočívá důkazní břemeno o tom, kdy přihlášku pohledávek k poštovní přepravě předal.

Z těchto důvodu bude třeba odvolatele usnesením vyzvat, aby označil a případně doložil důkazy, kterými prokáže, že přihlášku pohledávek dne 24.11.2010 skutečně na uvedené poště k přepravě předal, že mu byla a proč poštou vrácena, případně nechť doloží vrácenou poškozenou obálku. Tvrdí-li dále, že jde o jednu ze dvou doporučených zásilek z 24.11.2010 adresovaných Krajskému soudu v Ostravě, pak je třeba, aby označil důkazy a doložil, že doporučená zásilka podaná pod RR 18613418 5 CZ 241 či pod RR 18613419 4 CZ 241, obsahovala přihlášku pohledávek do tohoto insolvenčního řízení.

Pokud po daném poučení a výzvě soudu vyjde najevo potřeba provést výslechy svědků, pak bude nutno tyto svědky vyslechnout, případně o jejich výslech požádat příslušný dožádaný soud.

Bude-li po provedení všech potřebných úkonů naznačených shora důvod k odvolací činnosti Vrchního soudu v Olomouci, pak spis, resp. PP č. 7 předložte znovu s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu