3 Tdo 740/2010
Datum rozhodnutí: 30.06.2010
Dotčené předpisy: § 250 odst. 1 tr. zák.
3 Tdo 740/2010 U s n e s e n í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. června 2010 o dovolání obviněného A. O., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. 3. 2010, sp. zn. 10 To 7/2010, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 2 T 63/2009, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného A. O. odmítá .

Odůvodnění:

I.
Rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 12. 11. 2009, sp. zn. 2 T 63/2009 , byl obviněný A. O. uznán vinným trestným činem podvodu dle § 250 odst. 1 tr. zák.

Tohoto se podle skutkových zjištění okresního soudu dopustil tím, že:

v období od počátku měsíce ledna 2007 do konce měsíce března 2008 v N. jako policista služebně zařazený na OOK SKPV OŘ PČR N. v průběhu služeb v postavení vedoucího výjezdové skupiny dokladoval průběh každé služby v knize výjezdů, když do této knihy úmyslně uváděl nepravdivé či hrubě zkreslené údaje o době trvání výjezdu za účelem vykázání vyššího počtu přesčasových hodin k proplacení namísto hodin vykazovaných pouze jako pracovní pohotovost s nižším finančním ohodnocením, přičemž stejně upravoval i svůj výkaz služby a následně tyto výkazy služeb upravoval i u policistů, kteří s ním jednotlivé služby v daný měsíc sloužili, a to bez jejich vědomí tak, že v jejich výkazech měnil počty hodin, které si oni sami vykázali tak, aby všichni v rámci výjezdu měli stejný počet vykázaných hodin jako on po provedené úpravě, když se jednalo o výkazy za službu výjezdové skupiny ve dnech:

1.
z 5. ledna na 6. ledna 2007, kdy vykázal 6 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 1 hodinu práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

2.
z 11. ledna na 12. ledna 2007, kdy do svého výkazu vykázal 5 hodin práce přesčas a 3 hodiny pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 3 hodiny práce přesčas a 5 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, dále pozměnil výkaz por. M. S. tak, že mu vykázal 5 hodin práce přesčas a 3 hodiny pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 0 hodin práce přesčas a 8 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

3.
z 20. ledna na 21. ledna 2007, kdy do svého výkazu vykázal 11 hodin práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 4 hodiny pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 7 hodin práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 9 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, dále pozměnil výkaz por. L. S. tak, že mu vykázal 11 hodin práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 4 hodiny pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 7 hodin práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 9 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

4.
z 26. ledna na 27. ledna 2007, kdy do svého výkazu vykázal 5 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 2 hodiny pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 4 hodiny práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 3 hodiny pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, dále pozměnil výkaz por. Bc. J. P. tak, že mu vykázal 5 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 2 hodiny pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 4 hodiny práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 3 hodiny pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

přičemž za takto vykázané služby došlo k navýšení jeho platu za měsíc leden 2007 o částku 7.113,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 6.150,- Kč, a získal tak navíc částku 963,- Kč, dále došlo k navýšení platu por. M. S. o částku 2.341,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 1.677,- Kč, a získal tak navíc částku 664,- Kč, když současně byla správně vykázána jeho služba z 22. na 23. ledna 2007, dále došlo k navýšení platu por. L. S. o částku 2.960,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 2.782,- Kč, a získal tak navíc částku 178,- Kč, dále došlo k navýšení platu por. Bc. J. P. o částku 1.904,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 1.844,- Kč, a získal tak navíc částku 60,- Kč, když současně byla správně vykázána jeho služba z 8. na 9. ledna 2007,

5.
z 10. února na 11. února 2007, kdy do svého výkazu vykázal 3 hodiny práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 13 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 2 hodiny práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 14 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, dále pozměnil výkaz por. Bc. J. P. tak, že mu vykázal 3 hodiny práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 13 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 2 hodiny práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 14 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

přičemž za takto vykázané služby došlo k navýšení jeho platu za měsíc únor 2007 o částku 4.175,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 4.102,- Kč, a získal tak navíc částku 73,- Kč, když současně byla správně vykázána jeho služba z 16. na 17. února 2007, dále došlo k navýšení platu por. Bc. J. P. o částku 2.600,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 2.385,- Kč, a získal tak navíc částku 215,- Kč,

6.
z 23. března na 24. března 2007, kdy do svého výkazu vykázal 4 hodiny práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 4 hodiny pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 0 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, dále pozměnil výkaz por. M. S. tak, že mu vykázal 4 hodiny práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 4 hodiny pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 0 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

přičemž za takto vykázané služby došlo k navýšení jeho platu za měsíc březen 2007 o částku 3.937,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 3.599,- Kč, a získal tak navíc částku 338,- Kč, když současně byla správně vykázána jeho služba z 3. na 4. března 2007, dále došlo k navýšení platu por. M. S. o částku 1.453,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 1.047,- Kč, a získal tak navíc částku 406,- Kč,

7.
z 6. dubna na 7. dubna 2007, kdy do svého výkazu vykázal 2 hodiny práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 6 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 0 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, dále pozměnil výkaz por. M. S. tak, že mu vykázal 2 hodiny práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 6 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 0 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

8.
z 12. dubna na 13. dubna 2007, kdy do svého výkazu vykázal 2 hodiny práce přesčas a 6 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 1 hodinu práce přesčas a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, dále vykázal por. M. S. 2 hodiny práce přesčas a 6 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 1 hodinu práce přesčas a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

přičemž za takto vykázané služby došlo k navýšení jeho platu za měsíc duben 2007 o částku 3.746,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 3.379,- Kč, a získal tak navíc částku 367,- Kč, když současně byla správně vykázána jeho služba z 3. na 4. dubna 2007, dále došlo k navýšení platu por. M. S. o částku 2.305,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 1.947,- Kč, a získal tak navíc částku 359,- Kč,

9.
z 4. května na 5. května 2007, kdy do svého výkazu vykázal 2 hodiny práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 5 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 0 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, dále vykázal por. M. S. 2 hodiny práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 5 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 0 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

přičemž za takto vykázané služby došlo k navýšení jeho platu za měsíc květen 2007 o částku 3.985,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 3.860,- Kč, a získal tak navíc částku 125,- Kč, když současně byla správně vykázána jeho služba z 19. na 20. května 2007, dále došlo k navýšení platu por. M. S. o částku 3.894,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 3.771,- Kč, a získal tak navíc částku 123,- Kč, když současně byla správně vykázána jeho služba z 19. na 20. května 2007,

10.
z 1. června na 2. června 2007, kdy do svého výkazu vykázal 3 hodiny práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 4 hodiny pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 0 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, dále vykázal por. Bc. P. P. 3 hodiny práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 4 hodiny pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 0 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

11.
z 19. června na 20. června 2007, kdy do svého výkazu vykázal 2 hodiny práce přesčas a 6 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 0 hodin práce přesčas a 8 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, dále vykázal nprap. P. D. 2 hodiny práce přesčas a 6 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 0 hodin práce přesčas a 8 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

přičemž za takto vykázané služby došlo k navýšení jeho platu za měsíc červen 2007 o částku 6.107,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 5.602,- Kč, a získal tak navíc částku 505,- Kč, když současně byly správně vykázány jeho služby od 11. do 14. června 2007, 25. a 27. června 2007, dále došlo k navýšení platu por. Bc. P. P. o částku 3.405,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 3.247,- Kč, a získal tak navíc částku 158,- Kč, když současně byly správně vykázány jeho služby z 8. na 9. června 2007, z 13. na 14. června 2007 a od 25. do 28. června 2007, dále došlo k navýšení platu nprap. P. D. o částku 2.861,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 2.644,- Kč, a získal tak navíc částku 217,- Kč, když současně byla správně vykázána jeho služba z 10. na 11. června 2007,

12.
z 6. srpna na 7. srpna 2007, kdy do svého výkazu vykázal 4 hodiny práce přesčas a 4 hodiny pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 3 hodiny práce přesčas a 5 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

13 .
z 9. srpna na 10. srpna 2007, kdy do svého výkazu vykázal 4 hodiny práce přesčas a 4 hodiny pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 1 hodinu práce přesčas a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, dále vykázal npor. Mgr. M. D. 4 hodiny práce přesčas a 4 hodiny pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 1 hodinu práce přesčas a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

přičemž za takto vykázané služby došlo k navýšení jeho platu za měsíc srpen 2007 o částku 2.260,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 1.716,- Kč, a získal tak navíc částku 544,- Kč, dále došlo k navýšení platu npor. Mgr. M. D. o částku 2.122,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jejího platu o částku 1.803,- Kč, a získala tak navíc částku 319,- Kč, když současně byla správně vykázána její služba z 1. srpna a z 20. na 21. srpna 2007,

14.
z 1. září na 2. září 2007, kdy do svého výkazu vykázal 9 hodin práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 6 hodin práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 10 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, dále vykázal nprap. D. V. 9 hodin práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 6 hodin práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 10 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

přičemž za takto vykázané služby došlo k navýšení jeho platu za měsíc září 2007 o částku 5.810,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 4.390,- Kč, a získal tak navíc částku 1.420,- Kč, když současně byla správně vykázána jeho služba z 27. na 28. září 2007, dále došlo k navýšení platu nprap. D. V. o částku 3.379,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jejího platu o částku 3.221,- Kč, a získala tak navíc částku 158,- Kč, když současně byla správně vykázána její služba z 14. na 15. září 2007,

15.
z 5. října na 6. října 2007, kdy do svého výkazu vykázal 1 hodinu práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 0 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, dále pozměnil výkaz por. L. S. tak, že mu vykázal 1 hodinu práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 0 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

přičemž za takto vykázané služby došlo k navýšení jeho platu za měsíc říjen 2007 o částku 1.820,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 1.684,- Kč, a získal tak navíc částku 136,- Kč, když současně byla správně vykázána jeho služba z 10. na 11. října 2007, dále došlo k navýšení platu por. L. S. o částku 1.950,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 1.814,- Kč, a získal tak navíc částku 136,- Kč, když současně byla správně vykázána jeho služba z 23. na 24. října 2007,

16 .
z 30. listopadu na 1. prosince 2007, kdy do svého výkazu vykázal za den 30. listopadu 2007 1 hodinu práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den, když měl vykázat 0 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den, dále vykázal por. M. S. za den 30. listopadu 2007 1 hodinu práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den, když měl vykázat 0 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den,

přičemž za takto vykázané služby došlo k navýšení jeho platu za měsíc listopad 2007 o částku 7.240,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 7.098,- Kč, a získal tak navíc částku 142,- Kč, když současně byly správně vykázány jeho služby z 2. na 3. listopadu 2007, z 14. na 15. listopadu 2007 a z 21. na 22. listopadu 2007, z 27. na 28. listopadu 2007, dále došlo k navýšení platu por. M. S. o částku 1.787,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 1.643,- Kč, a získal tak navíc částku 144,- Kč, když současně byly správně vykázány jeho služby z 2. na 3. listopadu 2007,

17.
z 30. listopadu na 1. prosince 2007, kdy do svého výkazu vykázal za den 1. prosince 2007 3 hodiny práce přesčas a 4 hodiny pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 0 hodin práce přesčas a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, dále vykázal por. M. S. za den 1. prosince 2007 3 hodiny práce přesčas a 4 hodiny pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 0 hodin práce přesčas a 7 hodinu pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

18.
z 11. na 12. prosince 2007, kdy do svého výkazu vykázal 3 hodiny práce přesčas a 5 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 0 hodin práce přesčas a 8 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

přičemž za takto vykázané služby došlo k navýšení jeho platu za měsíc prosinec 2007 o částku 5.534,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 4.881,- Kč, a získal tak navíc částku 653,- Kč, když současně byla správně vykázána jeho služba z 15. na 16. prosince 2007, dále došlo k navýšení platu por. M. S. o částku 6.181,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 5.973,- Kč, a získal tak navíc částku 208,- Kč, když současně byly správně vykázány jeho služby z 15. na 16. prosince 2007 a z 19. na 20. prosince 2007,

19.
z 11. na 12. ledna 2008, kdy do svého výkazu vykázal 5 hodin práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 3 hodiny pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 0 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

20.
z 25. na 26. ledna 2008, kdy do svého výkazu vykázal 5 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 2 hodiny pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 2 hodiny práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 5 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, dále pozměnil výkaz por. Bc. J. P. tak, že mu vykázal 5 hodin práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 2 hodiny pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 2 hodiny práce přesčas a 1 hodinu pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 5 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

přičemž za takto vykázané služby došlo k navýšení jeho platu za měsíc leden 2008 o částku 2.897,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 2.321,- Kč, a získal tak navíc částku 576,- Kč, dále došlo k navýšení platu por. Bc. J. P. o částku 1.785,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 1.616,- Kč, a získal tak navíc částku 169,- Kč, když současně byla správně vykázána jeho služba z 15. na 16. ledna 2008,

21.
z 8. na 9. března 2008, kdy do svého výkazu vykázal 11 hodin práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 5 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 0 hodin práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 16 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, dále vykázal por. J. J. 11 hodin práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 5 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 0 hodin práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 16 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

22.
z 21. na 22. března 2008, kdy do svého výkazu vykázal 8 hodin práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat pouze 3 hodiny práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 5 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, dále vykázal por. M. S. 8 hodin práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 3 hodiny práce přesčas a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 5 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, a dále za službu z 3. na 4. března 2008 vykázal por. M. S. 2 hodiny práce přesčas a 6 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu, když měl vykázat 1 hodinu práce přesčas a 7 hodin pohotovosti na pracovišti v pracovní den a 0 hodin pohotovosti na pracovišti v den pracovního klidu,

přičemž za takto vykázané služby došlo k navýšení jeho platu za měsíc březen. 2008 o částku 7.218,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 6.118,- Kč, a získal tak navíc částku 1.100,- Kč, když současně byla správně vykázána jeho služba z 4. na 5. března 2008, dále došlo k navýšení platu por. M. S. o částku 2.795,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 2.299,- Kč, a získal tak navíc částku 496,- Kč, dále došlo k navýšení platu por. J. J. o částku 3.514,- Kč, když při správném vykázání služeb by došlo k navýšení jeho platu o částku 2.714,- Kč, a získal tak navíc částku 800,- Kč,

a takto pozměněné výkazy dále zpracoval tak, že je jako jediná oprávněná osoba vkládal do mzdového systému EKIS, když na základě údajů z EKIS byla jemu i dotčeným policistům vyplácena mzda, a za uvedenou dobu takto sám získal částku ve výši 6.942,-Kč a ostatní policisté celkovou částku ve výši 4.810,- Kč, a to por. M. S. 2.256,-Kč, por. Bc. J. P. 60,- Kč, por. Bc. J. P. 384,- Kč, por. L. S. 458,-­ Kč, por. Bc. P. P. 158,- Kč, nprap. P. D. 217,- Kč, npor. Mgr. M. D. 319,- Kč, nprap. D. V. 158,- Kč a por. J. J. 800,-­ Kč, a způsobil tak České republice - Policii České republiky, Správě Východočeského kraje H. K. (nyní Policie České republiky, Krajské ředitelství policie V. kraje) škodu v celkové výši 11.752,- Kč.

Za tento trestný čin byl obviněný podle § 250 odst. 1 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání desíti měsíců, který byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání. Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 4. 3. 2010, sp. zn. 10 To 7/2010, podle § 256 tr. ř. odvolání odmítl jako nedůvodné.

II.
Rozhodnutí odvolacího soudu napadl obviněný A. O. prostřednictvím svého obhájce dovoláním opřeným o ust. § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. , neboť má za to, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení skutku a jiném nesprávném hmotně právním posouzení .

Obviněný nesouhlasí s názorem odvolacího soudu, že rozsudek soudu prvého stupně je výsledkem řízení, ve kterém bylo postupováno v souladu s trestním řádem a nedošlo k žádným podstatným vadám. Podle dovolatele tato tvrzení nemají žádnou oporu v provedeném dokazování. Obviněný brojí proti tomu, jak se odvolací soud vypořádal s jeho námitkou k dokazování provedenému soudem prvého stupně a z něho vyvozeným závěrům (když na ně v odůvodnění svého usnesení pouze odkázal).

Dovolatel dále namítl, že nebylo žádným důkazem prokázáno, jakou škodu měl způsobit. Stejně tak podle obviněného nebyl zjištěn průměrný výdělek jeho a dalších osob, které měly být zvýhodněny, byť od těchto výdělků se odvozuje výše odměny za pohotovost a za práci přesčas. Dovolatel rovněž postrádá důkaz o tom, že by úmyslně uváděl nepravdivé či hrubě zkreslené údaje o době trvání výjezdu, když trvá na tom, že on žádné takové úpravy neprováděl. V případě úpravy výkazu J. P. pak uvádí, že ten byl opraven výslovně na žádost tohoto svědka.

Obviněný je přesvědčen, že rozsudek je nepřezkoumatelný, jelikož u jednotlivých dílčích útoků nebylo prokázáno, odkdy dokdy byla vykázána pracovní pohotovost a odkdy dokdy trvala práce přesčas, přičemž soud odvolací toto i přes námitky obhajoby akceptoval.

Dále je dovolateli nesrozumitelný závěr soudu prvého stupně o tom, že on byl jedinou osobou pověřenou zaměstnavatelem ke vkládání dat do mzdového systému a že u něj byly soustřeďovány výkazy služeb, když to odporuje svědeckým výpovědím L. S., J. P., P. P., M. D. a D. V. Obviněnému není známo, z čeho tento závěr nalézací soud dovodil.

Obviněný dále namítá, že mohl práci přesčas vykonávat administrativní činností po návratu z výjezdů, což podle něj potvrzují výpovědi svědků J. P., M. D., M. S., D. V. a I. V. Konstatoval, že výjezdová skupina nezávisle na výjezdu dle potřeb v době pohotovosti vykonávala činnost, která by se měla posuzovat jako práce přesčas. Poukázal na body 16 a 17 rozsudku, kdy neměl být žádný výjezd, ale výjezdová skupina v době pohotovosti vykonávala činnost realizace případu krádeže motorových vozidel, což potvrdil také svědek L. S. Tato skutečnost nebyla dle obviněného odvolacím soudem vůbec zkoumána.

Dovolatel je přesvědčen, že odvolací soud své rozhodnutí řádně neodůvodnil, nehodnotil jednotlivě důkazy, což podle něj činí rozhodnutí v podstatě nepřezkoumatelné (obviněný v této souvislosti odkazuje na rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. ÚS 564/02). Proto také odvolacímu soudu vytýká, že nepřezkoumal rozsudek okresního soudu z toho pohledu, zda splňuje náležitosti uvedené v ust. § 125 tr. ř.

Obviněný má za to, že ze zjištěného skutkového stavu lze dovodit pouze to, že se skutku nedopustil, a proto měl být obžaloby zproštěn. V petitu proto dovolatel navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadené rozhodnutí odvolacího soudu a přikázal tomuto soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. V závěru poukázal na některá rozhodnutí Ústavního soudu (II.ÚS 193/04, IV. ÚS 216/04, II. ÚS 669/05, I. ÚS 455/05).

Nejvyšší státní zástupkyně se k podanému dovolání do data neveřejného zasedání podle § 265h odst. 2 tr. ř. písemně nevyjádřila.

III.
Nejvyšší soud jako soud dovolací nejdříve ověřil, že dovolání je přípustné , bylo podáno oprávněnou osobou , v zákonné lhůtě a na předepsaném místě .

Poté se zaměřil na to, zda námitky, které uplatnil obviněný A. O. ve svém dovolání, lze skutečně považovat za některý z důvodů dovolání podle § 265b odst. 1 tr. ř., neboť uplatnění námitek, které obsahově naplňují dovolací důvod, je nezbytnou podmínkou přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Na tomto místě Nejvyšší soud připomíná, že v případě dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze v jeho rámci namítat, že zjištěný skutek byl nesprávně kvalifikován jako určitý trestný čin, přestože znaky tohoto trestného činu, resp. znaky žádného trestného činu neměl. Myslí se tím přitom skutek, tak jak byl soudem zjištěn. Tento dovolací důvod neumožňuje namítat nesprávnost skutkových zjištění ani neúplnost provedeného dokazování.

Nejvyšší soud podotkl, že obviněný ve svém dovolání opakuje svou obhajobu z předchozích řízení, přičemž ke konkrétním námitkám se již oba předchozí soudy ve svých rozhodnutích vyjádřily.

Dovolací soud na tomto místě konstatoval, že většina námitek obviněného směřuje proti soudy provedenému dokazování, tedy zpochybňuje postup soudu dle § 2 odst. 5, 6 tr. ř. Obviněný prosazuje svou vlastní vizi hodnocení důkazů, předkládá odlišné hodnocení jejich věrohodnosti, zaujímá odlišné stanovisko k tomu, co jednotlivé důkazy prokazují. Námitkami tohoto druhu dovolatel zcela minul jím deklarovaný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., který je určen k nápravě hmotně právních vad rozhodnutí , přičemž jimi nenaplnil ani žádný jiný z dovolacích důvodů, jež jsou taxativně vypočteny v ust. § 265b tr. ř. (k tomu viz např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 651/02, III. ÚS 78/05).

Za jedinou námitku spadající pod deklarovaný dovolací důvod bylo možno, při velké míře tolerance, považovat tvrzení dovolatele, že z rozsudku není zřejmá výše škody, kterou měl obviněný svým trestným jednáním způsobit. Nicméně Nejvyšší soud má za to, že skutková věta výroku obsahuje nejen přesná vyčíslení peněžních částek, o které se obviněný svým jednáním obohatil (resp. o které ke škodě zaměstnavatele obohatil své spolupracovníky, aniž by o tom věděli). Stejně je z výroku rozsudku a jeho odůvodnění zřejmé, jak k těmto částkám dospěl, tj. že jde o proplácení tzv. výjezdů, ačkoliv takový nárok nevznikl, neboť výjezdy se buď vůbec neuskutečnily nebo byly obviněným vykazovány ve větším rozsahu, než jak byly uskutečněny. Ve výroku se rovněž uvádí, o jaké časy byly výjezdy neoprávněně navýšeny a kolik pak činila neoprávněně vyplacená částka. Proto dovolací soud tuto námitku obviněného shledal neopodstatněnou (skutková zjištění mají oporu v listinných důkazech, které odvolací soud cituje na str. 4 svého usnesení).

Nejvyšší soud současně v posuzovaném případě neshledal ani extrémní nesoulad mezi skutkovými zjištěními soudů na straně jedné a jejich právním posouzením na straně druhé, když právní závěry ze skutkových zjištění zcela zřetelně vyplývají (k tomu viz usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 578/04). Skutkové závěry soudu mají dostatečnou oporu v provedeném dokazování, ať již v listinných důkazech (popis služebního místa obviněného, měsíčních výkazech, kopiích poznámek, výpisu z ETŘ, souhrnných výkazů, vyčíslení navýšení mezd, výplatních pásek, výkazů služeb, jednotlivých karet výjezdů apod.), stejně tak ve výsleších svědků, které soud vyhodnotil. Dostatečně podložený je i závěr soudu o tom, že obviněný byl jedinou pověřenou osobou ke vkládání dat do mzdového systému EKIS, není pravdou, že by takový závěr byl v rozporu se svědeckými výpověďmi, právě naopak (viz např. protokol o hlavním líčení č. l. 404, 418). S obhajobou založenou na tvrzení o údajné administrativní činnosti po návratu z výjezdů se okresní soud rovněž dostatečně vypořádal (viz str. 11 odůvodnění rozsudku).

Pokud tedy nalézací soud učinil závěr, že obviněný se popsaného jednání ve výroku dopustil, pak dovolací soud shledal, že se tak stalo na základě provedeného dokazování, které vyústilo ve správně zvolenou právní kvalifikaci jako trestného činu podvodu dle § 250 odst. 1 tr. zák.

Nejvyšší soud také neshledal, že by došlo k opominutí některého z důkazů, který by byl relevantní pro posouzení věci (k tomu viz III. ÚS 2110/07).

Dovolací soud ještě závěrem dodává, že zcela nepodložené shledává i výhrady obviněného proti odůvodnění rozsudku okresního soudu, které splňuje požadavky ust. § 125 tr. ř.

IV.
Nejvyšší soud proto ze shora uvedených důvodů posoudil dovolání obviněného A. O. jako zjevně neopodstatněné a jako takové je odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.

Toto rozhodnutí učinil Nejvyšší soud v souladu s ust. § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 30. června 2010

Předseda senátu:
JUDr. Robert Fremr