3 Tdo 698/2011
Datum rozhodnutí: 07.06.2011
Dotčené předpisy: § 266a tr. ř.
3 Tdo 698/2011 -49 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 7. června 2011 ve věci dovolání obviněných L. B. O. , P. O. A. O. , a M. O. , proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 9. 2009, sp. zn. 61 To 307/2009, v trestní věci Obvodního soudu pro Prahu 10 vedené pod sp. zn. 3 T 135/2008 a ve věci stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněných L. B. O. , P. O. A. O. , a M. O. , proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 9. 2009, sp. zn. 61 To 307/2009, v trestní věci Obvodního soudu pro Prahu 10 vedené pod sp. zn. 3 T 135/2008, takto:

Podle § 266a odst. 2 tr. ř. se spojují ke společnému projednání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 3 Tz 28/2011 a 3 Tdo 698/2011.

Obě věci budou vedeny pod sp. zn. 3 Tz 28/2011 .

O d ů v o d n ě n í :

Dne 1. 9. 2011 předložilo Ministerstvo spravedlnosti ČR Nejvyššímu soudu České republiky stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 9. 2009, sp. zn. 61 To 307/2009, v trestní věci Obvodního soudu pro Prahu 10 vedené pod sp. zn. 3 T 135/2008, ve prospěch obviněných L. B. O., P. O. A. O., a M. O.. Věc je vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 3 Tz 28/2011.

Dne 17. 5. 2011 byla Nejvyššímu soudu České republiky předložena dovolání obviněných L. B. O., P. O. A. O. a M. O., které podali proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 9. 2009, sp. zn. 61 To 307/2009, v trestní věci Obvodního soudu pro Prahu 10 vedené pod sp. zn. 3 T 135/2008. Věc je vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 3 Tdo 698/2011.

Podle § 266a odst. 2 tr. ř. stížnost pro porušení zákona a dovolání podané v téže věci projedná Nejvyšší soud ve společném řízení; to nevylučuje postup podle § 23 tr. ř.

Protože bylo v téže věci podáno jak dovolání, tak i stížnost pro porušení zákona, jsou dány podmínky společného řízení, a Nejvyšší soud tedy rozhodl podle § 266a odst. 2 tr. ř. o spojení obou věcí ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že obě věci budou nadále vedeny pod sp. zn. 3 Tz 28/2011 .

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 7. června 2011

Předseda senátu:
JUDr. Petr Šabata