3 Nd 340/2000
Datum rozhodnutí: 10.10.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 340/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl podle § 12 odst. 3 o. s. ř. v právní věci navrhovatele J. L., zastoupeného JUDr. L. M., advokátem, proti odpůrci České republice, zastoupené Ministerstvem spravedlnosti ČR Praha, o náhradu škody 70.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 18 C 185/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o :

Věc se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. října 2000Předseda senátu:

JUDr. Eduard Teschler