3 Nd 331/2000
Datum rozhodnutí: 03.10.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 331/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl podle § 12 odst. 3 o. s. ř. v právní věci navrhovatele: Vězeňská služba ČR, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, proti odpůrci J. H., o zaplacení částky 6. 000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 5 C 322/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o :

Věc se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. října 2000

Předseda senátu:

JUDr. Eduard Teschler