3 Nd 316/2000
Datum rozhodnutí: 13.09.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 316/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený, rozhodl podle § 12 odst. 3 o. s. ř. v právní věci žalobce Ing. M. Č., zastoupeného JUDr. L. H., advokátkou, proti žalovanému L. V., o zaplacení částky 60. 000, - Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 18 C 260/99, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o :

Věc se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Berouně.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. září 2000

Předseda senátu:

JUDr. Eduard Teschler