3 Nd 315/2000
Datum rozhodnutí: 13.09.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 315/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky ve věci žalobce M. H., proti žalovanému P. d., s. r. o., dosud vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 12 C 367/99, o zaplacení 11 000 Kč s příslušenstvím,

rozhodl jako soud nejblíže společně nadřízený o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Šumperku.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

V Brně dne 13. září 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Fastner