3 Nd 281/2000
Datum rozhodnutí: 16.08.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 281/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl podle § 12 odst. 3 o. s. ř. ve věci řízení o dědictví po M. I., zemřelé 28. 4. 1999, dosud vedené u Okresního soudu Karviná, pobočka Havířov pod sp. zn. 119 D 532/99, o přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o:

Věc se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Tachově.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění ( § 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. srpna 2000

Předseda senátu:

Mgr. Josef H e n d r y c h