3 Nd 253/2000
Datum rozhodnutí: 09.08.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 253/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl podle § 12 odst. 3 o. s. ř. ve věci řízení o dědictví po M. V., zemřelé dne 18. 4. 1999, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 D 318/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o :

Věc se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. srpna 2000Předseda senátu:

JUDr. Eduard Teschler