3 Nd 252/2000
Datum rozhodnutí: 26.07.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 252/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci určení otcovství a úhradu osobních potřeb dítěte - navrhovatele nezl. D. Š., zastoupeném Úřadem městského obvodu Ostrava - Jih, jako opatrovníkem, proti odpůrci Ing. M. V., o podnětu Obvodního soudu pro Prahu 6 na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc, vedená dosud u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 9 C 224/99, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř. ).

V Brně dne 26. července 2000Předseda senátu:

JUDr. Jindřich F a s t n e r