3 Nd 241/2000
Datum rozhodnutí: 04.07.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 241/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl podle § 12 odst. 3 o. s. ř. ve věci řízení o dědictví po A. L., zemřelé dne 26. 11. 1999, dosud vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. D 184/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o :

Věc se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. července 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich F a s t n e r