3 Nd 231/2000
Datum rozhodnutí: 28.06.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 231/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci řízení o dědictví po J. K., zemř. dne 5. 11. 1999, dosud vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 1 D 1233/99, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o:

Věc se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Tachově.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. června 2000Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Fastner