3 Nd 218/2000
Datum rozhodnutí: 28.06.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 218/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl ve věci navrhovatele Česká republika - Vojenská správa - Vojenský úřad pro právní zastupování, proti odpůrci Ing. I. H., o zaplacení částky 217 510 Kč s přísl., vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 4 C 85/2000, o návrhu navrhovatele na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 8 z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o:

Věc vedenou u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 4 C 85/2000 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 8.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. června 2000Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch