3 Nd 216/2000
Datum rozhodnutí: 28.06.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 216/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený ve věci navrhovatele Ing. J. Ž., nar. 28. 7. 1966, proti odpůrci J. Ž., nar. 4. 11. 1970, o vydání věci, rozhodl podle § 12 odst. 2 o. s. ř. o podnětu na přikázání věci dosud vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 7 C 124/97 z důvodu vhodnosti, t a k t o:

Věc se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Příbrami.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. června 2000Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Fastner