3 Nd 206/2000
Datum rozhodnutí: 14.06.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 206/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl ve věci navrhovatele Z. K., právně zastoupeného JUDr. R. D proti odpůrcům 1. V. A. a 2. JUDr. Z. A., o zaplacení částky 250 000,60 Kč s přísl., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 178/99 o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na přikázání věci Okresnímu soudu v Náchodě z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 178/99 projedná a rozhodne Okresní soud v Náchodě.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. června 2000Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch