3 Nd 204/2000
Datum rozhodnutí: 01.06.2000
Dotčené předpisy:
3 Nd 204/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci řízení o dědictví po V. Š., nar. 30. 7. 1913, zemř. dne 2. 2. 2000, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 13 D 194/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Vsetíně podle § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o:

Věc se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. června 2000

Předseda senátu:

JUDr. Eduard Teschler