3 As 39/2012-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Rutsche v právní věci žalobce: T. M. P., zastoupený Mgr. et Mgr. Markem Čechovkým, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 11. 2010, č.j. CPR-11758/ČJ-2010-9CPR-V214, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2012, č. j. 7 A 208/2010-29,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ve věci správního vyhoštění.

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 5. 2012, č. j.-10 byl žalobce vyzván k odstranění vad kasační stížnosti a k doplnění jejích důvodů podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s.

Podáním ze dne 4. 6. 2012 vzal žalobce kasační stížnost v plném rozsahu zpět. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení usnesením zastaví. Projev vůle žalobce v daném případě nevzbuzuje pochyby z hlediska jeho svobody, vážnosti, určitosti i srozumitelnosti, Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti dle výše citovaného ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky (§53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 13. června 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu