39 INS 4708/2008


WMIFH-int... .l .. ..-. 'II-'Elba'äläillhlllhmnml !nimaplmunlďuummlt

~ EEHHA Damien Human Typ l. hradně jen adresáta vkládat du schrá nky

|łl|l||1|ü|lLJlN|||M|H||M|J|jłlN1|łlljl mm II ł i 6 1 9 ů ú-á ir zn. 39 [NS HORIZWB !3492-Usnesení lh:25f5'* t Mgr. Martin Buříč, 2D.DS.1969, Správce konkursní podstaty::má ..U Štěpánská 39 :cimrmnnnmm .. 110 Ill] Praha 1 :mmmmnnnm WiMWdeułw .w ./ :ŽEČÍ ?EH/74 / :H'FH-ą minimath

na , IIII u musim _ . ół'l: "Í

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-.vv-vvle lvlvlv

-I I v" vlvvvvvvlvvvll

39INS 4708/2008 B-92-Usnesení |h:25l5, tisková skupina 60139-4/2016 LHŮTA Lhůta: 25.05.2016

39 INS 4708-2008-B-92.doc 2016/04/29 10:33:59 Světinská anonymizovano , anonymizovano , fyzická, ID: SVĚTINSIVAN180667 1 Typ DS: F0

anonymizovano SVĚTINSKÁ, Dělnická 804, 28002 Kolín, cz

ID DS: 2ijbu3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 29.04.2016 15:06:54 29.04.2016 15:06:55

Hana Nenadálová 09.05.2016 15:06:55

Zprávu vypravil: Doručeno:

29.04.2016 15:06:54 29.04.2016 15:06:55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 15:06:55 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

09.05.2016 20:54:53 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 16:04 Kontrolu provedl:

10.05.2016 00:04

Prokopová Monika

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-J'v-wi--v-vvlvvvvv 'vv-v l-vv vlvv vlvlvlvvl vvvlvv

39INS 4708/2008 B-92-Usnesení |h:25l5, tisková skupina 60139-4/2016 LHŮTA Lhůta: 25.05.2016

39 INS 4708-2008-B-92.doc 2016/04/29 10:33:59 Mgr. Kuncová Hana, IČ: 66249571, advokát, ID: KUNCOVÁHANA 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Hana Kuncová-Kuncová Hana, Mgr., advokát, Marie Cibulkové 394/19, 14000 Praha 4, CZ ID DS: ixbg3db

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

29.04.2016 15:06:56 29.04.2016 15:06:57

Hana Nenadálová 02.05.2016 13:52:37

Zprávu vypravil: Doručeno:

29.04.2016 15:06:56 29.04.2016 15:06:57

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.05.2016 13:52:37 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 16:04 Kontrolu provedl:

03.05.2016 00:49

Prokopová Monika

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-I .lv-vva I". lllv vvv l

Ivvvl 'www-vv

39INS 4708/2008 B-92-Usnesení |h:25l5, tisková skupina 60139-4/2016 LHŮTA Lhůta: 25.05.2016

39 INS 4708-2008-B-92.doc 2016/04/29 10:33:59 JUDr. Balcar Petr, IČ: 66199786, advokát, ID: BALCAR PETR 11 Typ DS: PFO_ADVOK

Petr Balcar-Balcar Petr, JUDr., advokát, Panská 895/6, 11000 Praha 1, CZ ID DS: v2ebk25

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 29.04.2016 15:06:57

Hana Nenadálová 02.05.2016 09:11 :12

Zprávu vypravil:

Doručeno:

29.04.2016 15:06:57 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

29.04.2016 15:06:57 02.05.2016 09:11 :12

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 16:04 Kontrolu provedl:

03.05.2016 00:49

Prokopová Monika