39 INS 29356/2015
Wnälłmmľ'mm--ľ-'na Hmmm numu HPI*

WHHADNE JEN ADRESATAKSBR 39 INS 2935622015442. A-IS k 45/0 MJWUMIIHIHH

-1*Usnesení VS'iÍIÍ/Iľa .::IL

*ůľläľt: anonymizovano Krištufík viem ITS ?'98 O3 Plumlnv

'ä'p'MÍWrĚWůL

I' ,WWW j

dum-mm. . Dfmłululadrułl '

IWH .HHMMMHM ' "

Multiméxlłrinirdu... lmhlapíümmludinjľduuhwdn u-

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-Ivvlvlv vvvl Ivvv lvl-I--lvvllv Iv-vlv

39INS 29356/2015

A-12 Usnesení VS, tisková skupina 47387-5/2016

LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

80-16.docx 2016/05/16 10:22:08

Mgr. Mohyla René, obch.náz. soudní exekutor, exekutor, ID: MOHYLA RENÉ Typ DS: OVM_EXEKUT

Mohyla René, Mgr.-soudní exekutor, Dr. Skaláka 1450/13, 75002 Přerov, CZ

ID DS: iv59nqr

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 11:49:47 01.06.2016 11 :49:47

01.06.2016 11 :49:47

01.06.201614:47:15

02.06.2016 05:57 02.06.2016 01 :33

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 14:47:15

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-v-vvlvlvvll Il UI l lvvv 'uv-v vvlvvvvvvvl lvl

39INS 29356/2015 A-12 Usnesení VS, tisková skupina 47387-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

80-16.docx 2016/05/16 10:22:08 Okresní soud v Prostějově, IČ: 00025135, organizace resortu, ID: OSJIM PV Typ DS: OVM

Okresní soud v Prostějově, Havlíčkova 2936/16, 79601 Prostějov, CZ

ID DS: af8abhj

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.201611:49:59

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 11:49:59

01.06.2016 11 :49:59

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 11:52:27 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:59 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01:33

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvv Il v 'vv' l-vv lvlvv vvvvvlvlvvl-

39INS 29356/2015 A-12 Usnesení VS, tisková skupina 47387-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

80-16.docx 2016/05/16 10:22:08 JUDr. Růžička Martin, IČ: 49477251, obch.náz. soudní exekutor, exekutor, ID: RŮŽIČKAMART 3 Typ DS: OVM_EXEKUT

Růžička Martin, JUDr.-soudní exekutor, 2. května 2384, 76001 Zlín, CZ ID DS: s22g8ys

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.201611:49:59

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 17:00:15

01.06.2016 11 :49:59

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 17:00:15 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:57 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01:33

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-vvvuvvv lvu' l l lv 'vv' Ivvllvvl .VÚV-'vv

39INS 29356/2015 A-12 Usnesení VS, tisková skupina 47387-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

80-16.docx 2016/05/16 10:22:08 Mgr. Tunkl Martin, IČ: 66248574, obch.náz. soudní exekutor, exekutor, ID: TUNKL MART 2 Typ DS: OVM_EXEKUT

Tunkl Martin, Mgr.-soudní exekutor, Palackého 28, 30100 Plzeň, CZ

ID DS: 7pig84c

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.201611:49:51

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 12:00:00

01.06.2016 11 :49:50 01.06.2016 11 :49:51

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 12:00:00 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:59 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01:33

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J'v-v-v--v-lvl lvl". l .vv Il vv vv-v v- vvvvvvvv I

39INS 29356/2015 A-12 Usnesení VS, tisková skupina 47387-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

80-16.docx 2016/05/16 10:22:08

Celní pro Olomoucký kraj, IČ: 71214011, obch.náz. územní pracoviště Prostějov, ostatní OVM, ID: CELNI URA71214011 46

Typ DS: OVM

Celní úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 917/19, 77900 Olomouc, CZ

ID DS: utenz4d

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 11:47:45 01.06.2016 11 :47:45

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.201611:47:45

01.06.2016 11 :47:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 12:08:11 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:59 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

02.06.2016 01:33

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v I-v Ivlv -vlv vll 'lvu vv lvlvllvvvvvv

39INS 29356/2015 A-12 Usnesení VS, tisková skupina 47387-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

80-16.docx 2016/05/16 10:22:08 Mgr. Černošková Lenka, IČ: 66243505, exekutor, ID: ČERNOŠKLENK 2 Typ DS: OVM_EXEKUT

Černošková Lenka, Mgr.-soudní exekutorka, DoIní 71, 79601 Prostějov, CZ ID DS: 99yg79e

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.2016 11:47:41

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 12:59:59

01.06.2016 11 :47:41

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 12:59:59 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:58 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01 :32

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J'v-v-v--v- vv-vv .vv v lv l-vv 'VII' VI v l .vv-'vn'

39INS 29356/2015 A-12 Usnesení VS, tisková skupina 47387-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

80-16.docx 2016/05/16 10:22:08

Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: ČESKÁ REP6963 11

Typ DS: OVM

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 15000 Praha 5, CZ ID DS: 49kaiq3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 11 :49:36

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 11:49:36

01.06.2016 11 :49:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 11:51:00 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:59 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

02.06.2016 01:33

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvvvulvv lv lv lvvl 'vvv I-vlvvvvlvvvlvll

39INS 29356/2015 A-12 Usnesení VS, tisková skupina 47387-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

80-16.docx 2016/05/16 10:22:08

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, územní pracoviště v Prostějově, IČ: 72080043, ostatní OVM, ID: FINANCNI 72080043182

Typ DS: OVM_REQ

Územní pracoviště v Prostějově (Finanční úřad pro Olomoucký kraj), Křížkovského 4186/1, 79601 Prostějov, CZ

ID DS: wmzn6qr

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 11 :49:37

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 02.06.2016 02:10:18

01.06.2016 11:49:37 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 11 :49:37 02.06.2016 02:10:18

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 06:09 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

03.06.2016 00:31KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-v-vvlv lv vv." I-vlv 'vv' vvvl-II Ivlvvlv

39INS 29356/2015 A-12 Usnesení VS, tisková skupina 47387-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

80-16.docx 2016/05/16 10:22:08 JUDr.Jícha Lukáš, IČ: 04886674, exekutor, ID: JÍCHA LUKÁ 1 Typ DS: OVM_EXEKUT

Jícha Lukáš, JUDr.-soudní exekutor, Komenského 1294/38, 75002 Přerov, CZ ID DS: 82csaxd

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.201611:49:33

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 11:58:44

01.06.2016 11:49:33 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 11 :49:33 01.06.2016 11 :58:44

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:59 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01:33

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-"I'vull v" 'v' l lvvv v"v vvlvllv .vln-vv

39INS 29356/2015 A-12 Usnesení VS, tisková skupina 47387-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

80-16.docx 2016/05/16 10:22:08

Mgr. Koncz anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66253080, obch.náz. soudní exekutor, exekutor, ID: KONCZ DAVI080475 3

Typ DS: OVM_EXEKUT

Koncz anonymizovano , Mgr.-soudní exekutor, 26. dubna 10, 35002 Cheb, CZ

ID DS: 9u8g8ka

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.201611:47:50

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 12:05:18

01.06.2016 11 :47:50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 12:05:18 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:59 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01:33

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-.vu-..v-I lvl-vv. vI-vl lvl v "vvv vvvv-vlvvvvv JI'

39INS 29356/2015 A-12 Usnesení VS, tisková skupina 47387-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

80-16.docx 2016/05/16 10:22:08 Mgr. Křivánek Lukáš, IČ: 01825992, obch.náz. soudní exekutor, exekutor, ID: KŘIVÁNELUKÁ 1 Typ DS: OVM_EXEKUT

Křivánek Lukáš, Mgr.-soudní exekutor, T. G. Masaryka 623/12, 36001 Karlovy Vary, CZ ID DS: 9h5vz87

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.201611:49:38

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 12:02:46

01.06.2016 11 :49:37 01.06.2016 11 :49:38

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 12:02:46 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:59 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01:33

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- lv

39INS 29356/2015

Ivvvv-vl l Il'

A-12 Usnesení VS, tisková skupina 47387-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 15.06.2016

80-16.docx 2016/05/16 10:22:08 JUDr. Mareš Ondřej LL.M., IČ: 66253799, obch.náz. soudní exekutor, exekutor, ID: MAREŠ ONDŘ 1 Typ DS: OVM_EXEKUT

Mareš Ondřej, JUDr., LL.M.-soudní exekutor, Masarykova 679/33, 41201 Litoměřice, CZ

ID DS: ajbg8qh

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 11 :50:02

01.06.2016 11 :50:02

02.06.2016 01 :00:08

02.06.2016 05:56 02.06.2016 01:33

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 02.06.2016 01:00:08

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvaSpisová značka:39INS 29356/2015 Identifikace dotazuz47387-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 09:39 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:13 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:12 adresátů přístupná DS:12 adresátůAdresát:Celní úřad pro Olomoucký kraj, TYPľostatní OVM 1D:CELNÍ ÚŘA71214011 46 IČ: 71214011, obch.náz. územní pracoviště Prostějov, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:utenz4d Stav DS Přístupná

Název DS firma: Celní úřad pro Olomoucký kraj IČ: 71214011

Adresa: Blanická 19/917, 77900 Olomouc, CZ

Adresát:M(c)r. Černošková Lenka, IČ: TYPľexekutor lDzčERNOŠKLENK 2 66243505, exekutor Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKÚT 1D DS:99yg79e Stav DS Přístupná Název DS firma: Černošková Lenka, Mgr.-soudní exekutorka 1Č: 66243505

Adresa: Dolní 71, 79601 Prostějov, CZ

Adresátzčeská republika-Česká správa TYPľostatní OVM ID:ČESKÁ REP6963 11 sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM Údaje o schránce: typzovu 1D DS:49kaiq3 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Česká správa sociálního zabezpečení IČ: 00006963 Adresa: Křížová 25/1292, 15000 Praha 5, CZ

AdresátzFínanční úřad pro Olomoucký TYPľostatní OVM ID:F1NANČNÍ 72080043182 kraj, Územní pracoviště v Prostějově, IČ: 72080043, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ OVM_REQ 1D DS:wmzn6qr Stav Ds Přístupná Název DS firma: Územní pracoviště v Prostějově (Finanční úřad pro Olomoucký kraj) IČ: 72080043

Adresa: Křížkovského 1/4186, 79601 Prostějov, CZ

AdresátzJUDr. Jícha Lukáš, IČ: 04886674, TYPľexekutor IDzJÍCHA LUKÁ 1 exekutor Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKÚT ID DS:82csaxd Stav DS Přístupná Název DS firma: Jícha Lukáš, JUDr.-soudní exekutor 1Č: 04886674

Adresa: Komenského 38/1294, 75002 Přerov, CZ

Adresát:Mbr. Koncz anonymizovano , nar. TYPľexekutor IDzKONCZ DAV10804 anonymizovano , IČ: 66253080, obch.náz. soudní exekutor, exekutor Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKÚT 1D DS:9u8g8ka Stav DS Přístupná Název DS firma: Koncz anonymizovano , Mgr.-soudní exekutor IČ: 66253080Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 3 AAM112RAdresa: 26. dubna 10, 35002 Cheb, CZ

Adresát:M(c)r. Křivánek Lukáš, IČ: TYPľexekutor IDzKŘIVÁNELÚKÁ 1 01825992, obch.náz. soudní exekutor, exekutor

Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKÚT 1D DS:9h5vz87 Stav DS Přístupná Název DS firma: Křivánek Lukáš, Mgr.-soudní exekutor 1Č: 01825992

Adresa: T. G. Masaryka 12/623, 36001 Karlovy Vary, CZ

Adresát: JUDr. Mareš Ondřej LL.ML, IČ: Typľexekutor~ IDzMAREŠ ONDŘ 1 66253799, obch.náz. soudní exekutor, exekutor

Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKÚT 1D DS:ajbg8qh Stav DS Přístupná Název DS firma: Mareš Ondřej, JUDr., LL.M.-soudní exekutor IČ: 66253799

Adresa: Masarykova 33/679, 41201 Litoměřice, CZ

AdresátzMgr. Mohyla René, obch.náz. TYPľexekutor ID:MOHYLA RENÉ 1 soudní exekutor, exekutor Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKÚT 1D DS:iv59nqr Stav DS Přístupná Název DS firma: Mohyla René, Mgr.-soudní exekutor IČ: 67358420

Adresa: Dr. Skaláka 13/1450, 75002 Přerov, CZ

Adresát:0kresní soud v Prostějově, IČ: TYPľorganizace ID:OSJIMPV 00025135, organizace resortu resortu Údaje o schránce: typ:0VM 1D DS:af8abhj Stav DS Přístupná

Název DS firma: Okresní soud v Prostějově 1Č: 00025135

Adresa: Havlíčkova 16/2936, 79709 Prostějov, CZ Adresát: JUDr. Růžička Martin, IČ: Typ: exekutor lDzRŮŽlČKAMART 3

49477251, obch.náz. soudní exekutor, exekutor

Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKÚT 1D DS:s22g8ys Stav DS Přístupná Název DS firma: Růžička Martin, JUDr.-soudní exekutor 1Č: 49477251

Adresa: 2. května /2384, 76001 Zlín, CZ

Adresát:Mbr. Tunkl Martin, IČ: 66248574, TYPľexekutor lDzTUNKL MART 2 obch.náz. soudní exekutor, exekutor Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKÚT 1D DS:7pig84c Stav DS Přístupná Název DS firma: Tunkl Martin, Mgr.-soudní exekutor 1Č: 66248574

Adresa: Palackého 28, 30100 Plzeň, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS prO:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzKrištofík anonymizovano , anonymizovano , Töřľ podnikajíc: lDzKRIŠTOFJAN 091078 1 IČ: 70041768, podnikající FO 1 FO

Hledáno v DS:typ: PFO, Krištofík, anonymizovano , 70041768

Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 3 AAM112R

Dotaz proveden na tyto typy DS: PFC,

PFO_ADVOK,

PFO_DANPOR,

PFO_1NSSPR

Konec výpisu _______________________________________________________________________ __

Tisk

Strana 3 z 3

CCA Group a.s.

AAM112R