39 INS 25278/2015


_ ?ŽL .

:aqua-ušima: _.

......

_|

...1...

_ _ ..EEE EĚvEĚE.. EEE., EEEĚ š Ešunuäää.. říši _._ še ::ĚEĚ Ě D

§53 E Š hm mĚĚm

Ěaä ăänúä ť .

ššaăsššgš a 0% a, mb EEE: mmłň E hmmm m7: mm HmmmĚEĚĚEĚ

.qämmmüą zm... uzaämzt... . .EĚăĚuEÉr _ ...Hi n. u... š:: :H Dn-Iułm . !EEE-E u 532... ?SŠ

..._ ...i aEm mm. Š Ěänu É ĚĚI Emäuuün .. . Ěăů mEm .a .šum Ěää Ešăř ..ăiEm ĚĚŠ

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

39INS 25278/2015 vuvv Ivlv-v l-l-vuvvl vv

A-35 Usnesení VS, tisková skupina 66231-512016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 22.06.2016

2 vs0L 507-2016.doc 2016/05/20 08:38:00 Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, právnická, ID: KOMERČNÍ 45317054 89

Typ DS: P0

Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: 4ktes4w

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 11 :35:14

01.06.2016 11 :35:14

02.06.2016 02:00:01

03.06.2016 06:09 03.06.2016 00:31

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 02.06.2016 02:00:01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

K0NEc VÝPISU

-'-le-'li--v-

39INS 25278/2015 vvvv l "v I I 'v'

A-35 Usnesení VS, tisková skupina 66231-512016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 22.06.2016

2 VSOL 507-2016.doc 2016/05/20 08:38:00 Mgr. Dymáková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 76464113, ins. správce, ID: DYMÁKOVLENK 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Dymáková-Mgr. anonymizovano Dymáková, Nová 486/32, 59102 Žďár nad Sázavou, CZ

ID DS: z8f9x2c

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 11 :35:16

01.06.2016 11 :35:16

01.06.2016 11 :42:16

02.06.2016 05:59 02.06.2016 01 :30

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 11:42:16

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

VI v-v I I vvlv Iv-l 'lvl' vvuvvvv-vvvv

39INS 25278/2015 A-35 Usnesení VS, tisková skupina 66231-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 22.06.2016

2 VSOL 507-2016.doc 2016/05/20 08:38:00 Celní úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM, ID: CELNÍ ÚŘA71214011 40 Typ DS: OVM

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, Koliště 634/17, 60200 Brno, CZ

ID DS: mhqnzh6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.201611:35:17

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 11 :35:17

01.06.2016 11:35:17 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 11 :35:17 01.06.2016 11 :36:08

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 06:00 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

02.06.2016 01:30

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

39INS 25278/2015 v! vvlvvl vv-l lv' I 'vv' v-v lv-

A-35 Usnesení VS, tisková skupina 66231-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 22.06.2016

2 VSOL 507-2016.dOC 2016/05/20 08:38:00 Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: ČSSZ PRAHA

Typ DS: OVM

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: 49kaiq3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 11 :35:14

01.06.2016 11 :35:14

01.06.2016 11 :35:14 01.06.2016 11 :36:00

02.06.2016 06:00 02.06.2016 01:30

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 11:35:14

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-v. Ivlvvv vvvlvl lvl I lvvvv lv

I vuvlvv

39INS 25278/2015 A-35 Usnesení VS, tisková skupina 66231-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 22.06.2016

2 VSOL 507-2016.doc 2016/05/20 08:38:00

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územnívpracoviště v Blansku, IČ: 72080043, obch.náz. Územní pracoviště v Blansku, ostatní OVM, ID: FINANCNI 207

Typ DS: OVM_REQ

Územní pracoviště v Blansku (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), Seifertova 2247/7, 67801 Blansko, CZ

ID DS: zedn64x Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.2016 11:36:29

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 15:29:20

01.06.2016 11:36:29 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 11 :36:29 01.06.2016 15:29:20

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:57 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

02.06.2016 01:30KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

'v' Ivlvv-v .vv lv lv 'VW-v v l--vvl Il' lvl'

39INS 25278/2015 A-35 Usnesení VS, tisková skupina 66231-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 22.06.2016

2 VSOL 507-2016.doc 2016/05/20 08:38:00 JUDr. Kocián Petr, IČ: 60531355, obch.náz. soudní exekutor, exekutor, ID: KOCIÁN PETR 7 Typ DS: OVM_EXEKUT

Kocián Petr, JUDr.-soudní exekutor, Veveří 2216/125, 61600 Brno, CZ

ID DS: fhdg8kn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.2016 11:36:46

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 22:10:05

01.06.2016 11 :36:46

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 22:10:05 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:56 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01:30

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvavI-I-vlv-III-vvvv-vl lvvv

39INS 25278/2015 A-35 Usnesení VS, tisková skupina 66231-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 22.06.2016

2 VSOL 507-2016.doc 2016/05/20 08:38:00 Mgr. Krejsta Jan, IČ: 66253209, obch.náz. soudní exekutor, exekutor, ID: KREJSTAJAN Typ DS: OVM_EXEKUT

Krejsta Jan, Mgr.-soudní exekutor, Horní 729/32, 63900 Brno, CZ

ID DS: 6x7t4ir

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.2016 11:36:28

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 12:00:00

01.06.2016 11 :36:28

EVO: Datová zpráva byla podána.

5

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena. 01.06.201612:00:00

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona

č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:59 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01:30

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv. v .vv vv l lvl- vvv vvuvvnuvl I v'

39INS 25278/2015 A-35 Usnesení VS, tisková skupina 66231-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 22.06.2016

2 VSOL 507-2016.doc 2016/05/20 08:38:00 Okresní soud v Blansku, IČ: 00025054, organizace resortu, ID: OSJIM BK Typ DS: OVM

Okresní soud v Blansku, Hybešova 2047/5, 67801 Blansko, CZ

ID DS: gsgabja

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.2016 11:36:43

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 11:36:43

01.06.2016 11 :36:43

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 11:49:17 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 06:00 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01:30

Kudzbelová lvaSpisová značka:39INS 25278/2015 Identifikace dotazu:66231-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 09:21 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:9 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:8 adresátů přístupná DS:8 adresátůAdresátszmerční banka, a.s., IČ: TYpľprávnická ID:KOMERČNÍ 45317054 89 45317054, právnická Údaje o schránce: tyszO 1D DS:4ktes4W Stav DS Přístupná

Název DS firma: Komerční banka, a.s. IČ: 45317054 Adresa: Na příkopě 33/969, 11000 Praha 1, CZ

AdresátzMgr. Dymáková anonymizovano , nar. TYPľins. IDzDYMÁKOVLE anonymizovano , IČ: 76464113, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFo INSSPR 1D Ds:z8f9x2c Stav Ds Přístupná

Název DS anonymizovano Dymáková, firma: Mgr. anonymizovano Dymáková 1Č: 76464113 Adresa: Nová 32/486, 59102 Žďár nad Sázavou, CZ anonymizovano

Adresát:Celní úřad pro Jihomoravský TYpľostatní OVM ID:CELNÍ ÚŘA71214011 40 kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM 1D DS:mhqnzh6 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Celní úřad pro Jihomoravský kraj IČ: 71214011

Adresa: Koliště 17/634, 60200 Brno, CZ

Adresátzčeská správa sociálního TYpľostatní OVM ID:ČSSZ PRAHA zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:49kaiq3 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Česká správa sociálního zabezpečení 1Č: 00006963 Adresa: Křížová 25/1292, 15000 Praha 5, CZ

AdresátzFínanční úřad pro Jihomoravský T?Picetatní OVM IDzPINANČNÍ 207 kraj, Územní pracoviště v Blansku, IČ: 72080043, obch.náz. Územní pracoviště v Blansku, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ:OVM_REQ ID Ds:zedn64x Stav DS Přístupná Název DS firma: Územní pracoviště v Blansku (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj) IČ: 72080043

Adresa: Seifertova 7/2247, 67801 Blansko, CZ

Adresát:JUDr. Kocián Petr, IČ: 60531355, TYPľexekutor IDzKOCIÁN PETR 7 obch.náz. soudní exekutor, exekutor Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKÚT 1D DS:fhdg8kn Stav DS Přístupná Název DS firma: Kocián Petr, JUDr.-soudní exekutor 1Č: 60531355Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 2 AAM112R

Adresa: Veveří 125/2216, 61600 Brno, CZ

AdresátzMgr. Krejsta Jan, IČ: 66253209, TYPľexekutor IDzKREJSTAJAN 5 obch.náz. soudní exekutor, exekutor Údaje o schránce: týp:OVM_EXEKÚT 1D DS:6X7t4ir Stav DS Přístupná Název DS firma: Krejsta Jan, Mgr.-soudní exekutor 1Č: 66253209

Adresa: Horní 32/729, 63900 Brno, CZ

Adresát:0kresní soud v Blansku, IČ: TYPľorganizace ID:OSJIMBK 00025054, organizace resortu resortu Údaje o schránce: týp:OVM 1D DS:gsgabja Stav DS Přístupná

Název DS firma: Okresní soud v Blansku IČ: 00025054 Adresa: Hybešova 5/2047, 67801 Blansko, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresátzľng. Širůček zdenek, nar. Typ: podnikajíc ID:Š1RŮČEKZDEN100962 2 10.09.1962, IC: 75682508, í FO podnikající FO Hledáno v DS:týp: PPO, Širůček, Zdeněk, 10.09.1962, 75682508 Dotaz proveden na tyto typy Ds; PPO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_1NSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 2 AAM112R