39 INS 22591/2011
-r-I-r--I-I-

*nh Hammel-mnm:: mm mm m JÍILMILHINEM mm 1m Wu !u mu jm u" nu l

1-1 ur . zn. 39 INS 2259112011 1358 rüzhodnutí ü mľání, DDana Grapüvá, 14.10.1969 Rusuvice 6U

262 ll Ruauvice

WMMMIM

r: -. hmmmSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-v" .I'vvlvv vlvvl lvvv 'vlv lv-'Iva "-1

39INS 22591/2011 B58 rozhodnutí o odvolání, D, tisková skupina 46117-4/2016 SOUDCE Lhůta:

3 VSPH 212 2016 návrh na 2016/04/25 09:11 :26 GRAPARI s.r.o. v likvidaci, IČ: 27584542, právnická, ID: GRAPARI S27584542 1 Typ DS: P0

GRAPARI s.r.o. v likvidaci, Mezibranská 1579/4, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: jvh8yp6

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 03.05.2016 19:48:47

Bc. Denisa Svatošová 13.05.2016 19:48:47

Zprávu vypravil:

Doručeno fikcí:

03.05.2016 19:48:47 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.05.2016 19:48:47 13.05.2016 19:48:47

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

01.06.2016 09:14 Kontrolu provedl: Bc. Svatošová Denisa

14.05.2016 00:05KONEC VÝPISU