39 ICm 2133/2010
Jednací číslo: 39 ICm 2133/2010-332 KSBR 39 INS 1490/2010-C4-25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Janem Kozákem jako samosoudcem v právní věci žalobce : Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 421 96 451, právně zastoupený JUDr. Romanem Poláškem, advokátem advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 proti žalovanému č. 1.): JUDr. Jaroslav Svoboda, se sídlem Herš pická 6, 639 00 Brno, jako insolvenční správce dlužníka Javořice, a.s., se sídlem Ptenský Dvorek č.p. 100, 798 43 Ptení, IČ: 634 92 202, právně zastoupený JUDr. Vladimírou Šůstkovou Zukalovou, advokátkou AK Heršpická 8, Brno a

žalovanému č. 2.): Javořice, a.s., se sídlem Ptenský Dvorek č.p. 100, 798 43 Ptení, IČ: 634 92 202, právně zastoupený Mgr. Tomášem Troupem, LL.M., advokátem, se sídlem AK Václavská 12, 120 00 Praha 2

o určení pravosti, výše a pořadí pohledávek KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

tak to :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za žalovaným č. 2 uplatněná v přihlášce pohledávky č. 38 v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 39 INS 1490/2010 na zaplacení částky ve výši 108.358,--Kč z titulu nájemného za rok 2009 z nájemní smlouvy ze dne 1.1.2006 č. 144811, je po právu jako nezajištěná, nepodmíněná a nevykonatelná pohledávka.

II. Žaloba, kterou se žalobce domáhal, že má v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 39 INS 1490/2010 na majetek dlužníka Javořice, a.s., IČ: 634 92 202 (žalovaný č. 2) jako zajištěný věřitel právo na uspokojení své zajištěné podmíněné nevykonatelné pohledávky ve výši 197.081.322,62 Kč vůči osobnímu dlužníku CE WOOD, a.s., IČ: 607 45 479 pouze z majetku dlužníka poskytnutého k zajištění na základě zástavního práva k těmto nemovitostem zapsaným v Katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na LV č. 1449 pro obec a katastrální území Ptení: -budova v části obce Ptenský Dvorek, č.p. 71, stojící na stavební parcele č. St. 514, -budova v části obce Ptenský Dvorek, č.p. 92, stojící na stavební parcele č. St. 843/1 a na stavební parcele č. St. 369/2-stavební parcela č. St. 369/2 se nachází v k.ú. Přemyslovice a je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 910, -budova v části obce Ptenský Dvorek, č.p. 94, stojící na stavební parcele č. St. 313/2, -budova v části obce Ptenský Dvorek, č.p. 100, stojící na stavební parcele č. St. 822, -budova bez čp/če, způsob využití: bydlení, stojící na stavební parcele č. St. 313/3, -budova bez čp/če, způsob využití: bydlení, stojící na stavební parcele č. St. 313/4, -budova bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, stojící na stavební parcele č. St. 825, -budova bez čp/če, způsob využití: průmyslový objekt, stojící na stavební parcele č. St. 827, -budova bez čp/če, způsob využití: výroba, stojící na stavební parcele č. St. 831, -budova bez čp/če, způsob využití: průmyslový objekt, stojící na stavební parcele č. St. 832, -budova bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, stojící na stavební parcele č. St. 833, -budova bez čp/če, způsob využití: průmyslový objekt, stojící na stavební parcele č. St. 834, -budova bez čp/če, způsob využití: průmyslový objekt, stojící na stavební parcele č. St. 835, -budova bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, stojící na stavební parcele č. St. 837, KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

-budova bez čp/če, způsob využití: průmyslový objekt, stojící na stavební parcele č. St. 838, -budova bez čp/če, způsob využití: garáž, stojící na stavební parcele č. St. 842, -budova bez čp/če, způsob využití: garáž, stojící na stavební parcele č. St. 843/2 a na stavební parcele č. St. 932, -budova bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, stojící na stavební parcele č. St. 897, -budova bez čp/če, způsob využití: průmyslový objekt, stojící na stavební parcele č. St. 898, -budova bez čp/če, způsob využití: průmyslový objekt, stojící na stavební parcele č. St. 899, -budova bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, stojící na stavební parcele č. St. 900, -budova bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, stojící na stavební parcele č. St. 901, -budova bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, stojící na stavební parcele č. St. 902, -budova bez čp/če, způ sob využití: jiná stavba, stojící na stavební parcele č. St. 903, -budova bez čp/če, způsob využití: garáž, stojící na stavební parcele č. St. 924, -budova bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, stojící na stavební parcele č. St. 939, -budova bez čp/če, způsob využití: výroba, stojící na stavební parcele č. St. 950, -rozestav. budova, způsob využití: výroba, stojící na stavební parcele č. St. 971, -budova bez čp/če, způsob využití: technické vybavení, stojící na stavební parcele č. St. 972, -rozestav. budova, způsob využití: technické vybavení, stojící na stavební parcele č. St. 973, -budova bez čp/če, způsob využití: technické vybavení, stojící na stavební parcele č. St. 974, -rozestav. budova, způsob využití: jiná stavba, stojící na stavební parcele č. St. 978, -stavební parcela č. St. 313/2, -stavební parcela č. St. 313/3, -stavební parcela č. St. 313/4, -stavební parcela č. St. 514, -stavební parcela č. St. 822, -stavební parcela č. St. 825, -stavební parcela č. St. 827, -stavební parcela č. St. 831, -stavební parcela č. St. 832, -stavební parcela č. St. 833, -stavební parcela č. St. 834, -stavební parcela č. St. 835, -stavební parcela č. St. 837, -stavební parcela č. St. 838, KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

-stavební parcela č. St. 842, -stavební parcela č. St. 843/1, -stavební parcela č. St. 843/2, -stavební parcela č. St. 897, -stavební parcela č. St. 898, -stavební parcela č. St. 899, -stavební parcela č. St. 900, -stavební parcela č. St. 901, -stavební parcela č. St. 902, -stavební parcela č. St. 903, -stavební parcela č. St. 924, -stavební parcela č. St. 932, -stavební parcela č. St. 939, -stavební parcela č. St. 950, -stavební parcela č. St. 971, -stavební parcela č. St. 972, -stavební parcela č. St. 973, -stavební parcela č. St. 974, -stavební parcela č. St. 978, -pozemková parcela č. 2087/4, -pozemková parcela č. 2153, -pozemková parcela č. 2189/5, -pozemková parcela č. 2189/8, -pozemková parcela č. 2189/11, -pozemková parcela č. 2225/2, -pozemková parcela č. 2225/7, -pozemková parcela č. 2225/10, -pozemková parcela č. 2225/12, -pozemková parcela č. 2225/13, -pozemková parcela č. 2225/14, -pozemková parcela č. 2225/15, -pozemková parcela č. 2225/16, -pozemková parcela č. 2225/17, -pozemková parcela č. 2225/18, -pozemková parcela č. 2225/19, -pozemková parcela č. 2225/20, -pozemková parcela č. 2225/21, -pozemková parcela č. 2225/24, -pozemková parcela č. 2225/25, -pozemková parcela č. 2225/26, -pozemková parcela č. 2225/27, -pozemková parcela č. 2225/28, -pozemková parcela č. 2225/29, -pozemková parcela č. 2225/31, -pozemková parcela č. 2225/33, -pozemková parcela č. 2225/58, KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

-pozemková parcela č. 2225/59, -pozemková parcela č. 2225/60, -pozemková parcela č. 2225/61, -pozemková parcela č. 2225/63, -pozemková parcela č. 2225/64, -pozemková parcela č. 2255/1, -pozemková parcela č. 2255/2, -pozemková parcela č. 2258, -pozemková parcela č. 2266, -pozemková parcela č. 2280/1, -pozemková parcela č. 2281/2, -pozemková parcela č. 2283/2, -pozemková parcela č. 2289/1, -pozemková parcela č. 2289/2, -pozemková parcela č. 2292, -pozemková parcela č. 2294/1, -pozemková parcela č. 2294/3, -pozemková parcela č. 2294/4, -pozemková parcela č. 2294/5, -pozemková parcela č. 2294/6, -pozemková parcela č. 2294/12, -pozemková parcela č. 2294/14, -pozemková parcela č. 2294/15, -pozemková parcela č. 2294/16, -pozemková parcela č. 2294/17, -pozemková parcela č. 2299/1, -pozemková parcela č. 2309/1, -pozemková parcela č. 2313, -pozemková parcela č. 2316, -pozemková parcela č. 2336/1, -pozemková parcela č. 2336/3, -pozemková parcela č. 2337/1, -pozemková parcela č. 2337/2, -pozemková parcela č. 2337/3, -pozemková parcela č. 2337/4, -pozemková parcela č. 2337/5, -pozemková parcela č. 2338, -pozemková parcela č. 2529/1, -pozemková parcela č. 2529/2, -pozemková parcela č. 2538, -pozemková parcela č. 3534/1, -pozemková parcela č. 3534/13, -pozemková parcela č. 3534/23, -pozemková parcela č. 3534/30, -pozemková parcela č. 3534/40, -pozemková parcela č. 3534/49, KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

-pozemková parcela č. 3534/50, -pozemková parcela č. 3534/51, -pozemková parcela č. 3534/52, -pozemková parcela č. 3534/53, -pozemková parcela č. 3534/69, -pozemková parcela č. 3534/70, -pozemková parcela č. 3534/71, -pozemková parcela č. 3534/72, -pozemková parcela č. 3534/73, -pozemková parcela č. 3563/3, -pozemková parcela č. 3563/4, -pozemková parcela č. 3563/6, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 1554, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 1624, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 1636, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 1637, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 1638, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 1640, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 1641, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 1642, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 1643, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 1644, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 1645, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2302, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2303, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2308, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2309, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2312, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2400, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2401, KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

-pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2404, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2405, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2407, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2408, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2409, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2410, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2411, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2412, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2413, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2414, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2421, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2422, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2426, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2428, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2429, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2430, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2431, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2432, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2433, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2434, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2435, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2436, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2437, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2438, KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

-pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2439, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2440, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2441, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2444, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2445, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2446, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2447, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2448, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2449, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2450, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2452, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2453, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2454, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2456, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2457, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2458, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2459, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2464, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2465, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2467, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2471, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2476/2, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2490, KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

-pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2491, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2492, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2495, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2499, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2500, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2503, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2508, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2511/1, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2511/2, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2514, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2516, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2517, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2518, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2519, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2520, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2521, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2522, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2523, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2525, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2527, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2528, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2530, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2531, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2549, KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

-pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2550, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2552, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2553, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2554, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2555, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2557, -pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, parc. č. podle pozemkového katastru 2958,

zřízeným na základě zástavní smlouvy ze dne 2. 10. 2009 uzavřené mezi žalobcem a žalovaným č. 2 a zapsaným do Katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, na LV č. 1449 pro obec a katastrální území Ptení pod č.j. V-4645/2009-709, s e z a m í t á .

III. Žaloba, kterou se žalobce domáhal, že má v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 39 INS 1490/2010 na majetek dlužníka Javořice, a.s., IČ: 634 92 202 (žalovaný č. 2) jako zajištěný věřitel právo na uspokojení své zajištěné podmíněné nevykonatelné pohledávky ve výši 197.081.322,62 Kč vůči osobnímu dlužníku CE WOOD, a.s., IČ: 607 45 479 pouze z majetku dlužníka poskytnutého k zajištění na základě zástavního práva k těmto movitým věcem a věcem hromadným: -měřící rám-ocelová konstrukce, značka, příp. výrobce: Springer Maschinenfabrik AG, výrobní číslo: 1205005/Pos.50, popis: inventární číslo IM00682; -obraceč výřezů, značka, příp. výrobce: Springer Maschinenfabrik AG, výrobní číslo: 1205005/Pos.60, popis: inventární číslo IM00683; -dopravník podélný řetězový s vyrážením, značka, příp. výrobce: Springer Maschinenfabrik AG, výrobní číslo: 1205005/Pos.70, popis: inventární číslo IM00684; -dopravník podélný řetězový s dávkovacími talíři, značka, příp. výrobce: Esterer WD GmbH & Co., výrobní číslo: 445114, popis: inventární číslo IM00685; -dopravník středící a vkládací, značka, příp. výrobce: Esterer WD GmbH & Co., výrobní číslo: 4454958, popis: inventární číslo IM00686; -sekací agregát II. FZ3, značka, příp. výrobce: Esterer WD GmbH & Co., výrobní číslo: 444424, popis: inventární číslo IM00687; -vodící válce EVW, značka, příp. výrobce: Esterer WD GmbH & Co., výrobní číslo: 439976, popis: inventární číslo IM00688; -dopravník podélný řetězový zásobní, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: F/72/55084, popis: inventární číslo IM00689; -elevátor separační, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: B/12/55086, popis: inventární číslo IM00690; KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

-dávkovač výřezů rotační, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: A/11/55086, popis: inventární číslo IM00691; -třídič výřezů, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: C/21/55091, popis: inventární číslo IM00692; -dopravník příčný řetězový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: F/73/55092, popis: inventární číslo IM00693; -dopravník podélný řetězový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: E/28/55093, popis: inventární číslo IM00694; -dopravník podélný řetězový s vyrážením, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: E/29/55094, popis: inventární číslo IM00695; -dopravník příčný řetězový snášecí, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: F/74/55095, popis: inventární číslo IM00696; -ocelové konstrukce vně pilnice, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: V/231/55097, popis: inventární číslo IM00698; -dopravník válečkový s příčným přesunem, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: G/25/55099, popis: inventární číslo IM00699; -dopravník válečkový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: G/20/55100, popis: inventární číslo IM00700; -dopravník válečkový s příčným přesunem, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: G/22/55101, popis: inventární číslo IM00701; -dopravník příčný řetězový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: F/56/55102, popis: inventární číslo IM00702; -ocelové konstrukce linie Quadr, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: V/232/55103, popis: inventární číslo IM00703; -dopravník příčný řetězový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: F/158/55104, popis: inventární číslo IM00704; -separátor hranolů, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: B/17/55105, popis: inventární číslo IM00705; -klapka třídící, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: L/12/55106, popis: inventární číslo IM00706; -dopravník příčný řetězový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: F/66/55107, popis: inventární číslo IM00707; -dopravník válečkový s příčným přesunem, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: G/26/55108, popis: inventární číslo IM00708; -dopravník pásový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: D/62/55109, popis: inventární číslo IM00709; -ocelová konstrukce pro FR 12, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: V/233/55110, popis: inventární číslo IM00710; -dopravník příčný řetězový L, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: F/62/55111, popis: inventární číslo IM00711; -dopravník příčný řetězový P, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: F/57/55112, popis: inventární číslo IM00712; -dopravník pásový L, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: D/68/55113, popis: inventární číslo IM00713; -dopravník pásový P, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: D/67/55114, popis: inventární číslo IM00714; -dopravník pásový šikmý L, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: D/65/55115, popis: inventární číslo IM00715; KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

-dopravník pásový šikmý P, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: D/66/55116, popis: inventární číslo IM00716; -dopravník válečkový s příčným přesunem, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: G/30/55117, popis: inventární číslo IM00717; -dopravník válečkový s příčným přesunem, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: G/28/55118, popis: inventární číslo IM00718; -dopravník válečkový odlučovací, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: G/29/55119, popis: inventární číslo IM00719; -dopravník pásový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: D/57/55120, popis: inventární číslo IM00720; -dopravník příčný řetězový stříškový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: F/65/55121, popis: inventární číslo IM00721; -dopravník pásový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: D/59/55122, popis: inventární číslo IM00722; -dopravník válečkový s příčným přesunem, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: G/31/55123, popis: inventární číslo IM00723; -dopravník příčný řetězový sběr, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: F/60/55124, popis: inventární číslo IM00724; -dopravník podélný řetězový, značka, příp. výrobce: Springer Maschinenfabrik AG, výrobní číslo: 1205005/Pos.40, popis: inventární číslo IM00681; -dopravník příčný řetězový šikmý, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: F/61/55124, popis: inventární číslo IM00725; -provoz a technologie Kuchyně Ptení, místo, kde se věc nachází: Ptení, 79843, popis: drobný hmotný majetek, elektrické stroje a přístroje, v budově č.p. 100, prům.obj., postavené na pozemku parc. č. st. 822 v obci a k.ú. Ptení; -dopravník pásový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: D/60/55126, popis: inventární číslo IM00726; -ocelové konstrukce pro Optimes, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: V/234/55127, popis: inventární číslo IM00727; -dopravník válečkový s příčným přesunem, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: G/32/55131, popis: inventární číslo IM00728; -dopravník válečkový s příčným přesunem, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: G/31/55132, popis: inventární číslo IM00729; -dopravník příčný řetězový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: F/67/55137, popis: inventární číslo IM00730; -dopravník příčný řetězový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: F/68/55138, popis: inventární číslo IM00731; -dopravník pásový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: D/63/55139, popis: inventární číslo IM00732; -dopravník pásový šikmý, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: D/64/55140, popis: inventární číslo IM00733; -dopravník příčný řetězový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: F/64/55141, popis: inventární číslo IM00734; -dopravník pásový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: D/69/55142, popis: inventární číslo IM00735; -dopravník vyhrnovací horní, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: H/63/55146, popis: inventární číslo IM00736; KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

-dopravník vyhrnovací spodní, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: F/64/55141, popis: inventární číslo IM00737; -dopravník pásový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: D/58/55149, popis: inventární číslo IM00738; -dopravník pásový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: D/55/55140, popis: inventární číslo IM00739; -dopravník vibrační, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: J/11/55151, popis: inventární číslo IM00740; -sekačka odpadu, značka, příp. výrobce: HAAS GmbH, výrobní číslo: 25361/1.1, popis: inventární číslo IM00741; -dopravník vyhrnovací spodní, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: H/59/55157, popis: inventární číslo IM00742; -dopravník pásový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: D/56/55154, popis: inventární číslo IM00743; -dopravník vibrační, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: J/13/55155, popis: inventární číslo IM00744; -sekačka odpadu, značka, příp. výrobce: HAAS GmbH, výrobní číslo: 25761/1.2, popis: inventární číslo IM00745; -dopravník vyhrnovací spodní, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: H/60/55153, popis: inventární číslo IM00746; -třídič štěpek excentrický, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: C/20/55158, popis: inventární číslo IM00747; -dopravník pásový, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: D/61/55159, popis: inventární číslo IM00748; -ocelová konstrukce podpilí, značka, příp. výrobce: Dřevostroj Čkyně, a.s., výrobní číslo: V/235/55160, popis: inventární číslo IM00749; -hydraulický systém, značka, příp. výrobce: HAJDO spol. s.r.o., výrobní číslo: Z/13/55161, popis: inventární číslo IM00750; -pneumatický systém, značka, příp. výrobce: ORLIK-KOMPRESORY, výrobní číslo: P/01/55162, popis: inventární číslo IM00751; -odsávání pilin, značka, příp. výrobce: GELSO s.r.o., výrobní číslo: O/01/55166, popis: inventární číslo IM00752; -provoz a technologie Manipulace, místo, kde se věc nachází: Ptení, 79843, popis: drobný hmotný majetek, dopravní prostředky, pracovní stroje a přístroje, v budově bez čp/če, prům. obj., na p.č. st. 838 a budově bez čp/če, tech. vyb., na p.č. st. 974 a na p.č. 2225/14, 2225/16, 2225/31, 2225/58, 2225/59, 2225/61, v obci a k. ú. Ptení; -provoz a technologie Pilnice 1 střední linka, místo, kde se věc nachází: Ptení, 79843, popis: drobný hmotný majetek, dopravní prostředky, elektrické stroje, pracovní stroje a přístroje, v budově bez čp/če, prům. obj., postavené na pozemku parc. č. st. 832 v obci a k.ú. Ptení; -provoz a technologie Pilnice 2 silná linka, místo, kde se věc nachází: Ptení, 79843, popis: pracovní stroje a přístroje, v budově-rozestav. výroba na pozemku parc. č. st. 971 v obci a k.ú. Ptení; -provoz a technologie Adjustace 1 (střed), místo, kde se věc nachází: Ptení, 79843, popis: drobný hmotný majetek, elektrické a pracovní stroje a přístroje, v budově bez čp/če, výroba, postavené na pozemku parc. č. st. 831 v obci a k.ú. Ptení; KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

-provoz a technologie Adjustace 2 (bok), místo, kde se věc nachází: Ptení, 79843, popis: drobný hmotný majetek, pracovní stroje a přístroje, v budově bez čp/če, prům. obj., postavené na pozemku parc. č. st. 827 v obci a k.ú. Ptení; -provoz a technologie Hoblárny Ptení, místo, kde se věc nachází: Ptení, 79843, popis: drobný hmotný majetek, dopravní prostředky a pracovní stroje, v budově bez čp/če, jiná st., postavené na pozemku parc. č. st. 902 v obci a k.ú. Ptení; -provoz a technologie Sušáren Ptení, místo, kde se věc nachází: Ptení, 79843, popis: elektrické stroje, pracovní stroje a přístroje, v budově bez čp/če, výroba, postavené na pozemku parc. č. st. 950 a budově, rozestav. jiná st. na pozemku parc. č. st. 978, vše v obci a k.ú. Ptení; -provoz a technologie Unipacku, místo, kde se věc nachází: Ptení, 79843, popis: pracovní stroje, v budově bez čp/če, jiná st., postavené na pozemku parc. č. st. 901 v obci a k.ú. Ptení; -provoz a technologie Adjustace 3, 4 (nové), místo, kde se věc nachází: Ptení, 79843, popis: pracovní stroje a přístroje, v budově-rozestav. výroba na pozemku parc. č. st. 971 v obci a k.ú. Ptení; -provoz a technologie Blokovky, místo, kde se věc nachází: Ptení, 79843, popis: pracovní stroje a přístroje, v budově-rozestav. výroba na pozemku parc. č. st. 971 v obci a k.ú. Ptení; -provoz a technologie Kotelny a vody Ptení, místo, kde se věc nachází: Ptení, 79843, popis: drobný hmotný majetek, elektrické stroje a přístroje, v budově bez čp/če, jiná st., postavené na pozemku p. č. st. 833, a budově bez čp/če, prům. obj., postavené na pozemku p.č. st. 834 dále na pozemcích p.č. 2087/4 a 2225/24, vše v obci a k.ú. Ptení; -provoz a technologie Expedice Ptení, místo, kde se věc nachází: Ptení, 79843, popis: dopravní prostředky, pracovní stroje a přístroje, v budově bez čp/če, jiná st., postavené na pozemku p. č. st. 825, a dále na pozemcích p.č. 2225/2 a 2225/60, vše v obci a k.ú. Ptení; -provoz a technologie Skladu MTZ Ptení, místo, kde se věc nachází: Ptení, 79843, popis: pracovní stroje, v budově bez čp/če, prům. obj., postavené na pozemku parc. č. st. 832 v obci a k.ú. Ptení; -provoz a technologie Údržby Ptení, místo, kde se věc nachází: Ptení, 79843, popis: drobný hmotný majetek, dopravní prostředky, pracovní stroje a přístroje, v budově bez čp/če, prům. obj., postavené na pozemku parc. č. st. 832 v obci a k.ú. Ptení; -provoz a technologie Správy Ptení, místo, kde se věc nachází: Ptení, 79843, popis: drobný hmotný majetek, dopravní prostředky, inventář, pracovní stroje a přístroje, v budově č.p. 100, prům. obj., postavené na pozemku parc. č. st. 822 v obci a k.ú. Ptení; -provoz a technologie Investice, místo, kde se věc nachází: Ptení, 79843, popis: drobný hmotný majetek a pracovní stroje, v budově č.p. 100, prům. obj., postavené na pozemku parc. č. st. 822 v obci a k.ú. Ptení,

zřízeným na základě zástavní smlouvy uzavřené 7. 10. 2009 mezi žalobcem a žalovaným č. 2 ve formě notářského zápisu sepsaného dne 24. 9. 2009 Mgr. Pavlem Bernardem, notářem, se sídlem v Brně, pod číslem NZ 738/2009, N 773/2009, a ve formě pokračování v notářském zápisu sepsaného dne 7. 10. KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

2009 jménem Liběny Pernicové, notářky se sídlem v Brně, notářským kandidátem Mgr. Andreou Hrabánkovou, zástupcem notářky na základě ust. § 24 odst. 1 notářského řádu, pod č. NZ 687/2009, N 773/2009, a zapsaným do rejstříku zástav pod běžným číslem zápisu 17209, s e z a m í t á .

IV. Žalobce je povinen uhradit žalovaným náklady řízení představované náklady na právní zastoupení. Žalovanému č. 1 je povinen uhradit náklady řízení ve výši 10.164,-Kč a to k rukám JUDr. Vladimíry Šůstkové Zukalové, advokátky AK Heršpická 8, Brno, jako právního zástupce žalovaného č. 1 a žalovanému č. 2 ve výši 36.497,41,-Kč a to k rukám Mgr. Tomáše Troupa, LL.M., advokáta se sídlem AK Václavská 12, 120 00 Praha 2, jako právního zástupce žalovaného č. 2, vždy do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Dne 21. 12. 2010 bylo u podepsaného soudu zahájeno řízení o incidenční žalobě o určení pravosti, výše a pořadí pohledávek označených ve výrocích I. až III. tohoto rozhodnutí. V podané žalobě žalobce uvedl že dne 30. 4. 2010 bylo u Krajského soudu v Brně usnesením prohlášeno, že dlužník Javořice, a.s., se sídlem Ptení, Ptenský Dvorek č.p. 100, okres Prostějov, PSČ 798 43 je v úpadku. Dne 27. 7. 2010 bylo právnímu zástupci žalobce doručeno první vyrozumění insolvenčního správce o tom, že při přezkumném jednání konaném dne 13. 7. 2010 byly popřeny insolvenčním správcem co do pravosti a pořadí pohledávky žalobce za žalovaným, šlo o dvě pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení přihláškou č. P38 pod č. 3 a 4, dále dlužníkem-společností Javořice popřeny co do pravosti, pořadí a výše pohledávky žalobce za žalovaným dvě pohledávky přihlášené přihláškou č. P38 pod č. 3 a 4 a současně popřeny co do pravosti a výše pohledávky žalobce za žalovaným dvě pohledávky přihlášené přihláškou č. P38 pod č. 1 a 2. Na základě výše uvedeného podal žalobce v souladu s § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) žalobu o určení pravosti, výše a pořadí svých popřených pohledávek ze dne 10. 8. 2010 vedenou insolvenčním soudem pod sp.zn. 39 ICm 930/2010. Následně dne 7. 12. 2010 bylo opět doručeno právnímu zástupci žalobce druhé vyrozumění insolvenčního správce o tom, že při přezkumném jednání konaném dne 13. 7. 2010 v rámci insolvenčního řízení byly popřeny pohledávky, na což žalobce zareagoval podáním druhé incidenční žaloby vedené pod sp.zn.. S ohledem na výše popsané žalobce ve své žalobě řešil otázku pasivní věcné legitimace, neboť mezi prvním a druhým vyrozuměním insolvenčního správce o podání žaloby byl rozdíl v poučení pro podání incidenční žaloby. V druhém vyrozumění insolvenčního správce bylo navíc uvedeno poučení, že žalobu je nutno podat i proti dlužníkovi a pokud pohledávku popřel pouze dlužník, podává se žaloba pouze proti němu. Žalobce v žalobě argumentoval, že žalovaným má být pouze insolvenční správce, nikoli dlužník. Žalobce ve své žalobě uvedl, že nemá za to, že by jeho pohledávky č. 3 a 4 vznikly na základě neúčinných právních úkonů, protože insolvenční soud nerozhodl, že by zástavní smlouvy byly neúčinné a nenastala ani jiná skutečnost, která by zakládala neúčinnost zástavních smluv. Žalobce proto navrhl, aby insolvenční soud vydal rozsudek, jímž určí, že má žalobce za žalovaným č. 2 nezajištěnou, nepodmíněnou, nevykonatelnou a splatnou pohledávku na zaplacení ve výši 108.358,-Kč, dále nezajištěnou, nepodmíněnou a nevykonatelnou pohledávku na zaplacení ve výši 100.511,-Kč, dále podmíněnou, nevykonatelnou a splatnou pohledávku na zaplacení částky 197.081.322,62,-Kč zajištěnou zástavním právem k, v žalobě uvedeným, nemovitostem a KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25 nakonec podmíněnou, nevykonatelnou a splatnou pohledávku na zaplacení částky ve výši 197.081.322,62,-Kč zajištěnou zástavním právem k, v žalobě uvedeným, movitým věcem. Žalobce u insolvenčního soudu uplatnil celkem čtyři pohledávky vedené v insolvenčním řízení jako přihláška pohledávky pod č. P38. Pohledávky č. 1 a 2 vznikly z titulu nájemní smlouvy ze dne 1. 1. 2006 a zbylé dvě z titulu smluv o zřízení zástavního práva k věcem nemovitým a movitým. Konkrétně pohledávka č. 1 vznikla jako dlužné na nájemné za rok 2009 na základě nájemní smlouvy ze dne 1. 1. 2006 uzavřené mezi žalobcem coby pronajímatelem a žalovaným č. 2 coby nájemcem. Obdobně vznikla pohledávka č. 2, jen za jiné období, konkrétně za rok 2010. Pohledávka č. 3 vznikla na základě zástavní smlouvy ze dne 2. 10. 2009 o zřízení zástavního práva k věcem nemovitým, která byla uzavřena mezi žalobcem a žalovaným k zajištění pohledávek žalobce za spol. CE WOOD, a.s., se sídlem Zlínské Paseky 3662, 760 01 Zlín, IČ: 607 45 479,. A konečně pohledávka č. 4 vznikla na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k věcem movitým ze dne 7. 10. 2009. Smlouva byla uzavřena mezi žalobcem a žalovaným č. 2 k zajištění pohledávek žalobce za společností CE WOOD, a.s., IČ 607 45 479 (dále jen CE WOOD ). Pohledávky č. 3 a 4, které jsou zajištěny zástavními právy, jsou pohledávky žalobce za CE WOOD. Jde o pohledávky z obchodního styku mezi žalobcem a CE WOOD, přičemž CE WOOD tyto pohledávky uznal. Insolvenční správce na přezkumném jednání konaném dne 13. 7. 2010 popřel pohledávky č. 3 a 4 co do pravosti a pořadí, protože se domníval, že žalobce nabyl právo na uspokojení ze zajištění na základě neúčinných právních úkonů a žalovaný č. 2 taktéž napadá pohledávky z důvodu neúčinnosti zástavní smlouvy. Na dané žalobce argumentoval, že pohledávky č. 3 a 4 nevznikly na základě neúčinných právních úkonů, neboť insolvenční soud nerozhodl, že by zástavní smlouvy byly neúčinné a tudíž žalobce ve své žalobě navrhl, aby byl vydán rozsudek, kterým se určuje, že žalobce má za žalovaným č. 2 dvě nezajištěné a dvě zajištěné pohledávky tak, jak byly žalobcem včas přihlášeny.

Podáním ze dne 27. 1. 2011 (na dokumentu č.l. 116) vzal žalobce zčásti svou žalobu zpět v částce 100.511,-Kč, a to z důvodu úhrady pohledávky č. 2 dlužníkem. Proto soud rozhodl usnesením č.j.-127, KSBR 39 INS 1490/2010-C4-6 ze dne 19. 4. 2011 o zastavení řízení v částce 100.511,-Kč. Toto usnesení nabylo právní moci dne 18. 5. 2011. Věřitel zůstal nadále přihlášen s pohledávkou ve výši 197.189.680,-Kč.

Dne 23. 2. 2011 soud obdržel od žalovaného č. 2 vyjádření (na č.l. 121) k žalobě týkající se návrhu na zastavení řízení. Žalovaný č. 2 navrhoval svým podáním zastavení řízení z důvodu překážky litispendence, jelikož mezi žalobcem a žalovaným č. 1 probíhá současně incidenční spor pod sp. Zn. 39 ICm 930/2010 týkající se totožného nároku.

Následně bylo insolvenčnímu soudu 17. 5. 2012 doručeno vyjádření žalovaného č. 1 k žalobě (č.l. 139), kde uvedl že nadále trvá na popření pravosti a pořadí pohledávek představujících právo na uspokojení z majetku poskytnutého dlužníkem k zajištění pohledávek za společností CE WOOD. Žalovaný č. 1 měl za to, že zástavní smlouvy představují neúčinné zvýhodňující právní úkony dle § 241 IZ, když naplňují všechny znaky neúčinnosti předpokládané insolvenčním zákonem. Uzavřením zástavní smlouvy získal žalobce vyšší uspokojení, než jaké by mu jinak bez uzavření těchto smluv náleželo, a proto se jednalo o zvýhodňující právní úkon. Zástavní smlouvy byly uzavřeny v říjnu 2009, tedy v době, kdy již byl žalovaný č. 2 jednoznačně ve stavu úpadku ve smyslu § 3 insolvenčního zákona, jak vyplývá z účetnictví žalovaného č. 2. Insolvenční řízení ohledně žalovaného č. 2 bylo zahájeno 17. 2. 2010. Zástavní smlouvy tedy byly uzavřeny ve lhůtě jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení. V daném případě pak nebyly naplněny možné liberační KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25 důvody uvedené v § 241 odst. 5 insolvenčního zákona. Na základě těchto skutečností tak žalovaný č. 1 dovodil, že zástavní smlouvy mají charakter neúčinného zvýhodňujícího právního úkonu.

Vyjádření žalovaného č. 2 k žalobě došlo insolvenčnímu soudu dne 2. 8. 2012 (č.l. 143). Ve svém podání se zaobíral námitkou litispendence, poté upozorňoval na vady přihlášky a žaloby Lesů ČR ohledně pohledávek č. 3 a 4, konkrétně se zaobíral neúčinností zástavních smluv. Žalovaný č. 2 odkazoval na § 241 IZ a dle jeho přesvědčení byly splněny všechny zákonné podmínky daného ustanovení. A v závěru svého podání žalovaný č. 2 navrhl, aby daný incidenční spor byl řešen částečným rozsudkem, a to z důvodu konsensu, který je obsažen ve schváleném a účinném reorganizačním plánu. Podle žalovaného bylo v reorganizačním plánu uvedeno, že žalobce může na pohledávky z titulu zástavních práv obdržet souhrnnou částku ve výši 47.594.536,11 Kč. Z daného vyplynulo, že ve zbytku je incidenční spor o pohledávku č. 3 a 4 zbytečný a naopak vedení incidenčního sporu i ve zbylé části bude celé insolvenční řízení jen prodlužovat, což je v rozporu se zásadou rychlosti a efektivity insolvenčního řízení.

První jednání ve věci proběhlo u podepsaného insolvenčního soudu dne 6. 8. 2012. Soud projednal věc za účasti právních zástupců žalobce a žalovaných a dále vyšel z obsahu soudního spisu.

Podepsaný insolvenční soud vyšel především z těchto listin: 1. přihláška pohledávky č. 38 ve věci insolvenčního řízení sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010, 2. spis podepsaného insolvenčního soudu sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010, především, dokument A-2 a A-23, dále vyrozumění insolvenčního správce o popření pohledávek při přezkumném jednání, usnesení ze dne 3. 6. 2010 o povolení reorganizace a znalecký posudek, který je založen v soudním spise jako dokumenty B-59 až B-62 a dodatky k tomuto znaleckému posudku a konečně reorganizační plán a usnesení o schválení zprávy o reorganizačním plánu, dále protokol o hlasování o reorganizačním plánu a následně usnesení o s chválení reorganizačního plánu, 3. rozsudek zdejšího soudu ze dne 14. 5. 2012, č.j. 39 Cm 930/2010-142.

Soud považuje za potřebné v této chvíli uvést, že insolvenční správce JUDr. Jaroslav Svoboda vyzval dvakrát žalobce k podání incidenční žaloby, a to 27. 7. 2010 a 7. 12. 2010. Z odůvodnění rozsudku zdejšího soudu ze dne 14. 5. 2012 ve věci sp.zn. 39 ICm 930/2010, KSBR 39 INS 1490/2010-C2-15 vyplývá, že první výzva správce na podání incidenční žaloby byla podle podepsaného soudu vadná, a proto soud žalobu žalobce, který je shodný s žalobcem vystupujícím v tomto řízení, zamítl. V podrobnostech soud odkazuje na odůvodnění zmíněného rozsudku. Tento rozsudek byl žalobcem napaden odvoláním. Vrchní soud tento rozsudek potvrdil rozsudkem 11 VSOL 94/2012-230, který nabyl právní moci dne 4. 4. 2013. Podepsaný soud má za to, že v případě této žaloby nejde o překážku věci rozsouzené; první výzvu insolvenčního správce k podání incidenční žaloby má soud za nedostatečnou. Podepsaný soud se proto v případě této žaloby zabýval věcí meritorně.

Soud při tomto jednání rozhodl částečným rozsudkem č.j.-211 ze dne 6. 8. 2012, kterým zamítl žalobu žalobce, kterou se žalobce domáhal určení, že má za žalovaným č. 2 podmíněnou, nevykonatelnou a splatnou pohledávku na zaplacení částky 197.081.322,62,-Kč zajištěnou zástavním právem k, v rozsudku uvedeným, nemovitostem a zamítl žalobu žalobce, kterou se žalobce domáhal určení, že má za žalovaným č. 2 KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25 podmíněnou, nevykonatelnou a splatnou pohledávku na zaplacení částky 197.081.322,62,-Kč zajištěnou zástavním právem k, v rozsudku uvedeným, movitým věcem.

Soud tento částečný rozsudek odůvodnil následovně: U dlužníka Javořice, a.s. byl věřiteli a podepsaným insolvenčním soudem schválen reorganizační plán, který nabyl účinnosti dne 1. 12. 2011 (usnesení o schválení reorganizačního plánu ze dne 31. 10. 2011 č.j. KSBR 39 INS 1490/2010-B-117). Pohledávka žalobce byla řešena v reorganizačním plánu (dokument B-90 soudního spisu sp. zn. KSBR 39 INS 1490/2010) na str. 23, kde se uvádí, že zástavní práva k pohledávkám č. 3 a č. 4 nezanikla (aniž by tím podle předkladatele reorganizačního plánu však byla potvrzována jejich platnost). Současně v dodatku č. 1 ke znaleckému posudku společnosti MONTEKALA, spol. s r.o. (dokument B-68 soudního spisu sp. zn. KSBR 39 INS 1490/2010) je uvedeno, že celková hodnota zajištění ve formě zástavního práva k nemovitostem a movitým věcem je zjištěna ve výši 47.594.536,11,-Kč; tento fakt je zobrazen také v reorganizačním plánu. Z účinného reorganizačního plánu vyplývá, že žalobce může obdržet v rámci insolvenčního řízení na pohledávky z titulu Zástavního práva I. a Zástavního práva II. (což jsou pohledávky označené v přihlášce pohledávky žalobce do insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 39 INS 1490/2010 čísly 3 a 4) jen částku v souhrnné výši 47.594.536,11,-Kč; konkrétně pak na pohledávku č. 3 nejvýše ve výši 12.032.656,11,-Kč a na pohledávku č. 4 částku nejvýše ve výši 35.561.880,-Kč. V rozdílu mezi částkami uplatněnými žalobcem v přihlášce pohledávky u pohledávek č. 3 a 4 (viz částky uvedené v závěru výroků I. a II. tohoto rozsudku) a částkou uvedenou v reorganizačním plánu (47.594.536,11,-Kč) nelze tyto pohledávky považovat za existentní.

Proti tomuto částečnému rozsudku podal žalobce odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci (č.l. 236). Toto své odvolání odůvodnil tím, že soud prvního stupně nedostatečně zjistil skutkový stav věci, když neprovedl všechny navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností. Dále jej odůvodnil tím, že napadený rozsudek spočívá na nesprávném právním posouzení, neboť soud prvního stupně nesprávně aplikoval na zajištěný skutkový stav právní předpisy. Žalobce se domníval, že na nesprávném právním posouzení spočívá především závěr soudu prvního stupně o tom, že pohledávku, která nemá být podle reorganizačního plánu uspokojena, považuje za neexistentní. Žalobce se domníval, že výše, existence ani rozsah zástavních práv žalobce nebyly účinností reorganizačního plánu ovlivněny a pohledávky žalobce tak nemohly zaniknout, a to ani z části. Žalobce ve svém odvolání také namítal nesprávné obsazení soudu, jelikož není zaručen neutrální vztah mezi insolvenčním soudcem a insolvenčním správcem.

Vrchní soud v Olomouci odvolání žalobce vyhověl svým rozsudkem ze dne 5. 3. 2013 č.j. 11 VSOL 91/2012-269 (právní moc nastala dne 12. 4. 2013) a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu projednání. Odvolací soud se neztotožnil s názorem soudu prvního stupně, že je nutno považovat pohledávky č. 3 a 4 ve výši, která není řešena účinným reorganizačním plánem, za neexistentní. S odkazem na § 201 a § 340 odst. 2 insolvenčního zákona odvolací soud došel k názoru, že popřenou pohledávku, o níž je veden incidenční spor, není dlužník při provádění reorganizace povinen uspokojit dříve, než bude v tomto sporu pravomocně určena (nebo než nastane jinak následek, že se považuje pohledávka za zjištěnou), a pro tento případ musí dlužník v reorganizačním plánu s plněním příslušejícím této pohledávce v dané skupině počítat a zajištění tohoto plnění reálně vymezit. To znamená, že teprve na základě pravomocného rozhodnutí v incidenčním sporu (je-li věřitelem podána včasná žaloba) je podle výsledku sporu postaveno najisto, zda věřitel má vůči dlužníku jím uplatněnou pohledávku, případně v jaké výši a v jakém pořadí. Přitom způsob řešení úpadku dlužníka KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25 nemůže ovlivnit postup, jakým má být pohledávka v rámci insolvenčního řízení přezkoumána a ani nemá vliv na rozhodnutí insolvenčního soudu ve sporu o pravosti, výši nebo pořadí pohledávek.

Odvolací soud zároveň ve svém rozsudku stanovil závazně soudu prvního stupně další postup v řízení. Soud prvního stupně se měl nadále zabývat tím, zda má žalobce vůči dlužníkovi jím tvrzené pohledávky a přihlédnout přitom k důvodům, pro něž byly tyto pohledávky při přezkumném řízení popřeny jak insolvenčním správcem, tak dlužníkem. Soud prvního stupně měl dále přihlédnout k tomu, že je vedeno řízení o odpůrčí žalobě podle ust. § 239 a násl. insolvenčního zákona (toto řízení nebylo v době rozhodování odvolacího soudu pravomocně skončeno). Soud prvního stupně měl také ve výroku rozhodnutí vyjádřit skutečnost, že žalobce má jako zajištěný věřitel v insolvenčním řízení na majetek dlužníka právo na uspokojení své pohledávky vůči osobnímu dlužníku pouze z majetku dlužníka poskytnutého k zajištění (dle smlouvy o zřízení zástavního práva), a to z výtěžku zpeněžení věcí, nikoli na zaplacení částky v určité výši.

Další jednání ve věci proběhlo u podepsaného insolvenčního soudu dne 30. 9. 2013. Soud projednal věc za účasti právních zástupců žalobce a žalovaných, a dále vyšel z obsahu soudního spisu.

Při jednání dne 30. 9. 2013 žalovaný č. 2 uznal pohledávku č. 1 tak, jak byla označena v žalobě, tedy pohledávku z titulu dlužného nájemného za rok 2009 vyplývající z nájemní smlouvy ze dne 1. 1. 2006. Žalovaným č. 1 nebyla tato pohledávka při přezkumném jednání popřena, naopak byla opakovaně uznána.

Podle § 120 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ) soud může též vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků.

V souladu s citovaným ustanovením o.s.ř. soud shodná skutková tvrzení o existenci předmětných zástavních smluv a zápisu zástavních práv vzniklých na jejich základě do příslušných veřejných seznamů vzal za svá skutková zjištění.

Podepsaný insolvenční soud vyšel především z těchto listin: 1. přihláška pohledávky č. 38 ve věci insolvenčního řízení sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010, 2. spis podepsaného insolvenčního soudu sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010, především, dokument A-2 a A-23, dále protokol z přezkumného jednání a vyrozumění insolvenčního správce o popření pohledávek při přezkumném jednání, 3. rozsudek zdejšího soudu ze dne 14. 5. 2012, č.j. 39 Cm 720/2010-354 a rozsudek odvolacího soudu ze dne 18. 4. 2013 č.j. 12 VSOL 5/2013-474 (právní moc 15. 7. 2013) 4. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. 3. 2013 č.j. 11 VSOL 91/2012-269 (právní moc 12. 4. 2013).

Z provedeného dokazování vyplynulo, že mezi žalobcem a žalovaným č. 2 byly uzavřeny zástavní smlouvy k zajištění závazků třetí osoby (společnost CE WOOD a.s.). Tyto zástavní smlouvy byly uzavřeny dne 2. 10. 2009 a 7. 10. 2009, tedy necelých pět měsíců před podáním insolvenčního návrhu na žalovaného č. 2 (insolvenční řízení bylo zahájeno dne 17. 2. 2010). Žalovaný č. 1 při přezkumném jednání popřel pohledávku č. 3 a 4, žalovaný č. 1 popřel všechny pohledávky uplatněné žalobcem v přihlášce. Žalobce byl o popření svých pohledávek vyrozuměn dne 7. 12. 2010 sdělením insolvenčního správce ze dne 1. 12. 2010. KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

Zároveň byla žalovaným č. 1 podána žaloba na neúčinnost právního úkonu proti žalobci, kterou žalovaný č. 1 popíral pravost pohledávek č. 3 a 4. O této žalobě bylo již pravomocně rozhodnuto, a to tak, že bylo žalovanému č. 1 (v řízení o neúčinnosti právního úkonu žalobci) plně vyhověno. Ohledně pohledávky č. 2 bylo již řízení pravomocně zastaveno, když vzal žalobce svou žalobu ohledně této pohledávky zpět. Pohledávku č. 1 pak žalovaný č. 2 při jednání dne 30. 9. 2013 v plné výši uznal.

Insolvenční soud se nejprve zabýval otázkou včasnosti podané incidenční žaloby.

Podle § 198 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v posledním znění (dále jen "IZ" nebo "insolvenční zákon") (1) Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Novelou č. 69/2011 Sb. účinnou k 31. 3. 2011 došlo ke změně právní úpravy týkající se popěrných úkonů, nicméně znění § 198 IZ nebylo touto novelou dotčeno.

S ohledem na výše uvedené soud pro podání incidenční žaloby bere jako důkaz včasnosti podání druhé vyrozumění insolvenčního správce ze dne 1. 12. 2010, které bylo právnímu zástupci žalobce doručeno dne 7. 12. 2010. Incidenční žaloba o určení pravosti, výše a pořadí pohledávek byla soudu osobně doručena dne 21. 12. 2010. Tudíž, dle § 198 IZ, lze považovat incidenční žalobu za podanou ve lhůtě, která je předpokládaná právní úpravou, a žalobu lze hodnotit jako včasnou.

Soud se nejprve zabýval pohledávkou č. 1, která byla při přezkumném jednání popřena pouze žalovaným č. 2 (tedy dlužníkem).

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 154 odst. 1 o.s.ř. pro rozsudek je rozhodující stav v době jeho vyhlášení.

Podle § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce.

Podle § 153a odst. 2 o.s.ř. rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2).

Podle § 157 odst. 3 o.s.ř. v odůvodnění rozsudku pro uznání nebo rozsudku pro zmeškání uvede soud pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání nebo rozsudkem pro zmeškání. KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

Pohledávka č. 1, která vznikla z titulu nájemní smlouvy ze dne 1. 1. 2006, byla žalovaným č. 2 při jednání uznána. Z tohoto důvodu soud ohledně této pohledávky rozhodl rozsudkem pro uznání tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

Dále se soud zabýval pohledávkami označenými v přihlášce pohledávky žalobce do insolvenčního řízení čísly 3 a 4.

Podle § 235 insolvenčního zákona (1) Neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. (2) Neúčinnost dlužníkových právních úkonů se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba").

Podle § 240 insolvenčního zákona (1) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. (2) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. (3) Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. (4) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není a) plnění uložené právním předpisem, b) příležitostný dar v přiměřené výši, c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

Podle § 241 insolvenčního zákona (1) Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. (2) Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. (3) Zvýhodňujícími právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník a) splnil dluh dříve, než se stal splatným, b) dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch, c) prominul svému dlužníku splnění dluhu nebo jinak dohodl anebo umožnil zánik či nesplnění svého práva, d) poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu zastavené věci hromadné. (4) Zvýhodňujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. (5) Zvýhodňujícím právním úkonem není a) zřízení zajištění závazku dlužníka, obdržel-li za ně dlužník současně přiměřenou protihodnotu, b) právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25 kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka, c) právní úkon, který dlužník učinil za trvání moratoria nebo po zahájení insolvenčního řízení za podmínek stanovených tímto zákonem.

Podepsanému soudu je z jeho úřední činnosti známo, že u zdejšího soudu byl veden pod sp. zn. 39 ICm 720/2010 incidenční spor o odpůrčí žalobě insolvenčního správce dlužníka Javořice, a.s. (insolvenční řízení sp. zn. KSBR 39 INS 1490/2010) proti žalovanému Lesy České republiky, s.p. IČ: 421 96 451 (žalobce v tomto incidenčním sporu), který se týká předmětných pohledávek přihlášených věřitelem Lesy České republiky, s.p. IČ: 421 96 451, tj. pohledávek č. 3 a 4 z přihlášky věřitele evidované podepsaným soudem pod č. 38 (pohledávky označené ve výroku II. a III. tohoto rozsudku). V tomto řízení bylo již pravomocně rozhodnuto (rozsudek zdejšího soudu ze dne 14. 5. 2012, č.j. 39 Cm 720/2010-354 a rozsudek odvolacího soudu ze dne 18. 4. 2013, č.j. 12 VSOL 5/2013-474, který nabyl právní moci dne 15. 7. 2013). Soud v tomto rozhodnutí uznal, že podmínky pro posouzení daného právního úkonu jako zvýhodňujícího ve smyslu § 241 IZ jsou bezpochyby naplněny. Soud dále v tomto rozhodnutí posuzoval i neúčinnost podle § 240 insolvenčního zákona a došel k závěru, že se v daném případě jedná o neúčinný právní úkon bez přiměřeného protiplnění a i zde je proto dán důvod neúčinnosti. Bez uzavření posuzovaných zástavních smluv by se žalovaný (v tomto řízení žalobce) nikdy nestal zajištěným věřitelem v takovém rozsahu. (v podrobnostech soud odkazuje na rozsudek č.j. 39 ICm 720/2010-354) V tomto řízení tak bylo rozhodnuto o tom, že předmětné pohledávky vznikly z neúčinného právního úkonu, čímž bylo rozhodnuto o důvodnosti popření uvedených pohledávek žalovanými z tohoto soudního řízení a tím také o jejich pravosti. Na základě tohoto rozhodnutí pak je možné rozhodnout otázku pravosti předmětných pohledávek.

Podle § 235 odst. 2 insolvenčního zákona neúčinnost dlužníkových právních úkonů se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba").

Podle § 236 odst. 1 insolvenčního zákona neúčinností právního úkonu není dotčena jeho platnost; v insolvenčním řízení však dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty.

K otázce vztahu neúčinného právního úkonu a žaloby na určení pravosti výše a pořadí pohledávky se vyjádřil například Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 31. 1. 2011 č.j. 89 ICm 291/2010. Soud prvního stupně odpůrčí žalobě insolvenčního správce vyhověl a následně žalobu věřitele na pravost pohledávky zamítl. Toto své rozhodnutí soud odůvodnil mimo jiné takto: Soud se tedy zabýval tím, zda sporná pohledávka žalobce má oporu v právu. Jediným důvodem popření žalobcovy pohledávky přitom byla tvrzená neúčinnost úkonu, na němž se pohledávka žalobce proti žalovanému zakládá. Dle ust. § 236 IZ dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty. Náleží-li do majetkové podstaty již vydané plnění, nepochybně do ní náleží i plnění, které dosud vydáno nebylo, a které je uplatněno přihláškou pohledávky. To znamená, že zjištění neúčinnosti právního úkonu soudem je důvodem pro popření pohledávky, resp. důvodem pro zamítnutí žaloby na její určení. KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

Z výše uvedených skutečností podepsaný soud došel k závěru, že soud svým rozsudkem ze dne 14. 5. 2012, č.j. 39 Cm 720/2010-354 (který byl potvrzen odvolacím soudem a nabyl právní moci) založil neúčinnost právního úkonu ve smyslu § 235 odst. 2 insolvenčního zákona. Jsou-li zástavní smlouvy, na nichž byly založeny pohledávky č. 3 a 4 pravomocně prohlášeny jako neúčinné, nelze na jejich základě poskytnout žalobci v insolvenčním řízení jakékoli plnění. Z tohoto důvodu také soud došel k závěru, že jsou zde dány důvody pro zamítnutí žaloby na určení pravosti výše a pořadí pohledávek č. 3 a 4.

Závěrem soud konstatuje, že z jeho strany došlo ke změně formulace petitu oproti tomu, jak bylo jeho znění navrhováno v žalobě o určení pravosti, výše a pořadí pohledávek. Soud při změně formulace petitu výroků II. a III. tohoto rozhodnutí vyšel ze závazného právního názoru vysloveného odvolacím soudem v rozhodnutí ze dne 5. 3. 2013 č.j. 11 VSOL 91/2012-269, jak je uvedený výše.

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti podepsaný soud o podané žalobě rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích II. a III. tohoto rozsudku.

Podepsaný soud ve výroku IV. tohoto rozsudku také rozhodl o nákladech řízení.

Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Podle § 142 odst. 2 o.s.ř. měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo.

Podle § 142 odst. 3 o.s.ř. i když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu.

Žalovaný č. 1 měl v tomto řízení plný úspěch ve věci, proto mu soud mohl přiznat náklady řízení v plné výši podle § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný č. 2 měl ve věci úspěch pouze částečný, když ohledně pohledávky č. 1 soud rozhodl ve prospěch žalobce. Ovšem neúspěch žalovaného č. 2 představuje pouze neúspěch v poměrně nepatrné části (žalobce uspěl pouze ohledně částky 108.358,-Kč, ohledně práva na uspokojení zajištěné pohledávky ve výši 197.081.322,62,-Kč žalobce neuspěl). Soud proto rozhodl podle § 142 odst. 3 o. s. ř. a žalovanému č. 2 přiznal plnou náhradu nákladů.

Žalovaný č. 1 soudu nepředložil vyčíslení svých nákladů, soud proto vyčíslil jeho náklady sám a žalovanému č. 1 přiznal náhradu za příslušný počet právních úkonů a paušální odměnu. Žalovaný č. 1 byl zastoupen advokátem pouze po část řízení (řízení před odvolacím soudem a opakované řízení před soudem prvního stupně). Právní zastoupení advokát převzal dne 27. 2. 2013. Náhrada nákladů řízení je tedy přiznána podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále jen advokátní tarif ) v aktuálním znění. Právní zástupce žalovaného č. 1 v řízení učinil 3 úkony právní služby (převzetí zastoupení, účast na jednání odvolacího soudu a účast na jednání soudu prvního stupně). Náhrada za jeden úkon právní služby náleží podle § 7 a § 9 odst. 3 .písm. a) advokátního tarifu ve výši 2.500,-Kč, celkem tedy za tři úkony právní služby ve výši KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

7.500,-Kč. Dále žalovanému náleží režijní paušál podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 300,-Kč za jeden úkon právní služby, celkem tedy 900,-Kč. Žalovanému tedy náleží celková náhrada nákladů řízení ve výši 8.400,-Kč, to vše zvýšené o DPH, tedy celkem 10.164,-Kč.

Žalovaný č. 2 soudu vyčíslení svých nákladů předložil. Soud mu tedy přiznal náhradu za úkony právní služby, režijní paušál, náhradu za ztrátu času a náhradu cestovních výdajů. V řízení před soudem prvního stupně do vydání částečného rozsudku žalovaný č. 2 učinil 4 úkony právní služby (převzetí právního zastoupení, 2 x vyjádření ve věci a účast na jednání). Všechny tyto úkony byly učiněny před 31. 12. 2012, náleží mu tedy za tyto úkony náhrada podle advokátního tarifu ve znění účinném do 31. 12. 2012. Za jeden úkon právní služby náleží žalovanému č. 2 náhrada ve výši 2.100,-Kč (podle § 7 a § 9 odst. 3 písm. a/ advokátního tarifu ve znění účinném do 31. 12. 2012), celkem tedy za čtyři úkony právní služby 8.400,-Kč. Dále žalovanému č. 2 náleží režijní paušál podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, celkem za čtyři úkony 1.200,-Kč. K tomu žalovaný č. 2 vyúčtoval náhradu za ztrátu času celkem 1.000,-Kč a náhradu cestovních výdajů celkem 2.407,-Kč. Za část řízení do vydání částečného rozsudku tedy žalovanému č. 2 náleží náhrada nákladů řízení ve výši 13.007,-Kč. V řízení před odvolacím soudem žalovanému náleží náhrada nákladů za dva úkony právní služby (vyjádření ve věci a účast na jednání). Vyjádření ve věci je ze dne 8. 11. 2012, za tento úkon žalovanému č. 2 náleží náhrada podle advokátního tarifu ve znění účinném do 31. 12. 2013, tedy 2.100,-Kč podle § 7 a § 9 odst. 3 písm. a). Jednání odvolacího soudu proběhlo 5. 3. 2013, za tento právní úkon žalovanému č. 2 náleží náhrada nákladů podle advokátního tarifu v aktuálním znění (tedy podle § 9 odst. 3 písm. a/), za jeden úkon právní služby tedy 2.500,-Kč. Za úkony právní služby tak žalovanému č. 2 náleží celková náhrada nákladů ve výši 4.600,-Kč. Dále žalovanému č. 2 náleží režijní paušál za dva úkony právní služby, celkem tedy 600,-Kč. Žalovaný č. 2 dále vyúčtoval náhradu za ztrátu času ve výši 1.400,-Kč a náhradu cestovních výdajů, celkem 3.286,15 Kč. Za řízení před odvolacím soudem žalovanému č. 2 náleží celková náhrada nákladů 9.886,15,-Kč. V dalším řízení před soudem prvního stupně žalovaný č. 2 učinil dva úkony právní služby, náleží mu tedy náhrada podle § 7 a § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu v aktuálním znění v celkové výši 5.000,-Kč. Dále žalovanému č. 2 náleží režijní paušál podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu za dva úkony právní služby, celkem 600,-Kč. Žalovaný č. 2 dále vyčíslil náhradu za ztrátu času ve výši 1.200,-Kč a náhradu cestovních výdajů 470,-Kč. Celkem za další řízení před soudem prvního stupně žalovanému č. 2 náleží náhrada nákladů ve výši 7.270,-Kč. Celkem tedy za celé řízení žalovanému č. 2 náleží náhrada nákladů řízení ve výši 30.163,15,-Kč. Jelikož je právní zástupce žalovaného registrován k placení daně z přidané hodnoty náleží mu náhrada nákladů řízení zvýšená o 21 % (sazba daně z přidané hodnoty). Žalovanému č. 2 náleží celková náhrada nákladů řízení ve výši 36.497,41,-Kč.

Soud náhradu nákladů za právní úkon po 1. 1. 2013 přiznal podle § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu v účinném znění, když vyšel z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013 sp. zn. NS ČR 29 ICdo 19/2012. V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud judikoval, že incidenční spor o popření (určení) pravosti pohledávky je ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu sporem o určení, zda tu je právní vztah nebo právo. KSBR 39 INS 1490/ 2010-C4-25

Po uč e ní :

Proti výroku I. tohoto rozhodnutí není odvolání přípustné, ledaže by byly naplněny podmínky § 205b o.s.ř., tj. odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jejich vydání (§ 153a, 153b).

Proti výrokům II. až IV. tohoto rozsudku je odvolání přípustné ve lhůtě 15 dnů ode doručení tohoto usnesení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Žalobci a žalovaným bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou (§ 75 IZ); těmto subjektům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou.

Výrok IV. rozsudku o náhradě nákladů řízení je vykonatelný, jakmile uplyne lhůta k plnění (§ 161 odst. 1 o.s.ř.). O výkon k rozhodnutí nebo o jeho exekuci lze požádat u příslušného okresního soudu.

Krajský soud Brně dne 30. 9. 2013

Mgr. Jan Kozák, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Naděžda Koblížková