38 INS 25591/2013


mwww ~ h .. ....

-1 u. unavusmľmnum TIP'-mwímmtm

"f rl " 1 i II ' ETAKSBR 38 !NS 2559112013-3-14 změna schvámddl.

JEMLIHJHILHLMIWHIHWHIEW H

3-5-2U1ă-1*81

Anna Szałküvá, mě. 1962 Nádražní 4Dľmuwm'mumm 602 ÚŮ Brnu Hmmhhmďnd mnm ulňranhdlrinkrdu __ Jménnpllímmtvydánlídmüm ' ' 'mwmümmi u mmmmkw i, 'iru; má jl-' ,i """"""" "mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vI-Ilvlv lvvll 'vv' I-vllvlvv Iv-vl

38INS 25591/2013 B-14 změna schvá|.odd|., tisková skupina 50353-5/2016 LHŮTA Lhůta: 31.05.2016

38 INS 25591 .doc 2016/05/17 07:43:06 Mgr. Lahoda anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72015802, ins. správce, ID: LAHODA MIR0790926 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Lahoda-Mgr. anonymizovano Lahoda, Banskobystrická 568/157, 62100 Brno, CZ ID DS: h7kz59m

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 17.05.201610:07:54

Renata Crhová 17.05.2016 11:25:08

Zprávu vypravil: Doručeno:

17.05.201610:07:54

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

17.05.2016 11:25:08 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 18.05.2016 06:21 Kontrolu provedl:

18.05.2016 01:12

Korberová Kateřina

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvlvvvl-vvvlv .vliv 'vv' vvvlvlvul lvl

38INS 25591/2013 B-14 změna schvá|.odd|., tisková skupina 50353-5/2016 LHŮTA Lhůta: 31.05.2016

38 INS 25591 .doc 2016/05/17 07:43:06

Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: ČESKÁ REP6963 11

Typ DS: OVM

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 15000 Praha 5, CZ ID DS: 49kaiq3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

17.05.201610:07:57

Renata Crhová 17.05.2016 10:07:57

Zprávu vypravil: Doručeno:

17.05.201610:07:56 17.05.201610:07:57

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

17.05.2016 10:08:05 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 18.05.2016 06:22 Kontrolu provedl: Korberová Kateřina

18.05.2016 01:12Spisová značka:381NS 25591/2013 Identifikace dotazu:50353-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:17.05.2016 08:01 Kontrolu provedl: Crhová Renata

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů

sociálního zabezpečení, IC:

00006963, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:49kaiq3

Název DS firma: Česká správa sociálního zabezpečení

IČ: 00006963

Adresa: Křížová 25/l292, 15000 Praha 5, CZStav DS Přístupná

AdresátzMgr. Lahoda anonymizovano , nar. TYPľins. ID:LAHODA MIR07909 anonymizovano , IČ: 72015802, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR ID DS:h7kz59m Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Lahoda, firma: Mgr. anonymizovano Lahoda-Insolvenční správce IČ: 72015802 Adresa: Banskobystrická /l57, 62100 Brno, CZ anonymizovano Adresátzčeská republika-Česká správa TYPľostatní OVM ID:ČESKÁ REP6963 llnepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:l adresátů

Adresát:Szalková Anna, nar. TYP! fyzická

25.07.1962, fyzická

Hledáno v DS:typ: FO,

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Szalková, Anna, 25.07.1962I D: S ZALKOVANNAZ 5 0 7 6 2Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112RKSBR 381NS 25591/2013-B-Ref-VK:

I. Vyhotov originál usnesení o změně schváleného oddlužení dle vzoru změna.schv.oddl.2559l s datem l7.května 2016

II. Usnesení zveřejní v insolvenčním rejstříku (do události zadej: usnesení o změně rozhodnutí soudu I. stupně /bez změny stavu/, do poznámky zadej: změna schváleného oddlužení), dále zašli do datových schránek

-dlužníci na adresu dle usnesení (případně obálka I)

-insolvenčnímu správci -plátci invalidního důchodu dlužnice (do vlastních rukou)

KAL-DORUČENKY + 15 DNŮ

JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Samosoudkyně