38 INS 13523/2015u.. ..alarm

Ěăšă

Ešäq :H mznäxš

:u: :Ešä

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

38INS 13523/2015

lv v lv .lv-v l

B-10 změna spl. kal., tisková skupina 81971-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 15.06.2016

38 INS 13523.doc 2016/05/25 07:26:02 lng. Fabrinská anonymizovano , anonymizovano , IČ: 68070802, ins. správce, ID: FABRINSMONI755807 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Fabrinská-Ing. anonymizovano Fabrinská, Budovcova 4091/10, 79601 Prostějov, CZ

ID DS: y74yvq3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 14:29:40

25.05.2016 14:29:40

29.05.2016 18:08:37

30.05.2016 08:16 30.05.2016 00:17

Renata Crhová 29.05.2016 18:08:37

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Korberová KateřinaSpisová značkaz381NS 13523/2015 Identifikace dotazu:81971-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 12:15 Kontrolu provedl: Crhová Renata

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátů

Adresátzľng. Fabrinská anonymizovano , nar. Typľins. IDzFABRINSMONI7558 anonymizovano , IČ: 68070802, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpF0_INSSPR ID Dszy74yvq3 Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Fabrinská, rodné příjmení: Fabrinská, firma: lng. anonymizovano Fabrinská-insolvenční správce IČ: 68070802 Adresa: Budovcova 10/4091, 79601 Prostějov, CZ anonymizovanonepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzDžobák anonymizovano , anonymizovano , TYPľ:fyzická lDzDŽOBÁK RUD0240882 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Džobák, Rud anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzDžobáková Drahoslava, nar. TYPľjfyzická lDzDŽOBÁKODRAH211181 1 21.11.1981, fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Džobáková, Drahoslava, 21.11.1981 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112RKSBR 381NS 13523/2015-B-Ref-VK:

I. Vyhotov originál usnesení o změně splátkového kalendáře dle vzoru změna.spl.kal.13523 s datem 25. května 2016

II. Usnesení zveřejní v insolvenčním rejstříku (do události zadej: usnesení o změně rozhodnutí soudu I. stupně /bez změny stavu/, do poznámky zadej: změna splátkového kalendáře) a zašli do datové schránky -dlužmkům na adresu dle usnesení (obálka I)

-insolvenční správkyni

KAL-DORUČENKY + 15 DNŮ

JUDr. Jarmila Bejěková, v.r. Samosoudkyně