38 INS 11766/2011
mm J' ~ Hmmmmmumu I

J !l-I Q' manualu mm WHHADHĚ JEN ADHEsáTA hhipwm

' :_._ '-I I-= KSBR 38 [NS !Hůnr'łül l-B-32

, změna schválmddl. _ liľlllíllľll E MHHHWINIHIHIHNIÉHIHIMW '*'Zf ' ar *951 ' !"_'jm*ó'131*;;_. *51uur-s-aü1ai1*~ anonymizovano Kratina, mě. 1958 Umnmmłlm L-S.K.Neumanna 633

664 01 Bílovice nad Svitavou :Hmmm mamma

Mlmuwdiüídmbrf ___"7"7: WWE] I 5"; ....... '..I 'I J _ l mwwim ' 'i'[955mm ulnhnvi--'.

1m .. v-łhąllliů u :En: a!" nmvaummm . . deaMJmmdu nwmth

Jmhułwmq l.

.I'_._ JF u 'Š' d

IIII-I-Ilqll

UČEHHA [mamma-1 Rum 1 , WHHADNĚ JEN ADHEŠETA

KSBR 38 [NS I 1766120! l-B-32 měna schvál.uddl.

|EEI| Éllülllălllllł!Hlillliiiilľllläiliůlllů'l 5-3 D 'I ů-l

*51üüľ-3*W'wäämäääxv 'f

-WMIHHIMI: ł:___r_ AM 2M

' t s:anonymizovano Kratinuvá, rnč. !960 S. K. Neumanna 633 664 UI Bílovice nad Svitavou v. ......mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-lvu-v!

I-v 'wmv' Iv-v vuvv l-Ulvlvvvv-l vv

38INS 11766/2011 B-32 změna schvá|.odd|., tisková skupina 51007-5/2016 LHŮTA Lhůta: 31.05.2016

38 INS 11766.doc 2016/05/17 08:30:08 Mgr. Frkal anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72015357, ins. správce, ID: FRKAL RADE810228 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Frkal-Mgr. anonymizovano Frkal, Příkop 6, Brno, 602 00

ID DS: ewbtygp

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 17.05.201610:41:17

Renata Crhová 17.05.2016 11:05:18

Zprávu vypravil:

Doručeno:

17.05.2016 10:41 :17 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

17.05.201610:41:17 17.05.2016 11 :05:18

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 18.05.2016 06:22 Kontrolu provedl:

18.05.2016 01 :18

Korberová KateřinaSpisová značkaz381NS 11766/2011 Identifikace dotazuz51007-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:17.05.2016 08:36 Kontrolu provedl: Crhová Renata

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Frkal anonymizovano , nar. TYPľins. ID:FRKAL RADE8102 anonymizovano , IČ: 72015357, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:eWbtygp Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Frkal, rodné příjmení: Frkal, firma: Mgr. anonymizovano Frkal-insolvenční správce

IČ: 72015357

Adresa: Příkop /6, 60200 Brno, CZ

anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzKratina anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická ID:KRATINAMILA120258 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Kratina, Mi anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzKratinová anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická IDszATINOHANA010760 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Kratinová, H anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

KSBR 381NS 11766/2011-B-

Ref-VK:

I. Vyhotov originál usnesení o změně schváleného oddlužení dle vzoru změna schv.odd1.11766 s datem 17. května 2016

II. Usnesení zveřejní v ínsolvenčním rejstříku (do události zadej: usnesení o změně rozhodnutí soudu I. stupně /bez změny stavu/, do poznámky zadej: změna schváleného oddlužení), dále zašli do datových schránek -dlužníci a dlužnikovi na adresu dle usnesení (případně obálka I)

-ínsolvenčnímu správci

KAL-DORUČENKY + 15 DNŮ

JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Samosoudkyně