38 ICm 3794/2013
Číslo jednací: 71/38 ICm 3794/2013-17 KSBR 38 INS 22229/2013

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobce Pohledávky & Poradenství s.r.o., se sídlem Cejl 40/107, 602 00 Brno, IČ: 283 40 981, zast. Mgr. Milošem Švandou, advokátem v Brně, tř. Kpt. Jaroše 37a, PSČ 602 00 proti žalované JUDr. Kateřina Pavlíková, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, insolvenční správkyně dlužníka FORIS INVEST s.r.o.-v likvidaci, se sídlem Hvězdová 308/13, 602 00 Brno, IČ: 278 08 467, o určení pravosti pohledávky

takto: Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. listopadu 2016, č.j. 71/38 ICm 3794/2013-14 se zrušuje.

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením soud zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku a rozhodl o nákladech řízení.

Žalobce v odvolací lhůtě zaplatil soudní poplatek.

Jsou tedy splněny podmínky uvedené v § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích a proto soud rozhodl, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 1. prosince 2016

JUDr. Petr Kolář, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová isir.justi ce.cz