38 ICm 284/2010
č.j. 38 ICm 284/2010-91

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci žalobce C.S.CARGO a.s., se sídlem 506 01 Jičín, Hradecká 1116, IČO 642 59 374, zastoupeného JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem Bohuslava Martinů 1051, 140 00 Praha 4, proti žalovanému JUDr. Jaroslavu H r n č í ř o v i , se sídlem Rumunská 12, 120 00 Praha 2, insolvenčnímu správci dlužníka HSS, a.s., se sídlem Na Cintlovce 535/7, 268 01 Hořovice, IČO 607 47 340, zastoupenému JUDr. Evou Metzkerovou, advokátkou se sídlem Rumunská 12, 120 00 Praha 2, o žalobě na určení popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že 1. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 30 915,-Kč, 2. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28 203,-Kč, 3. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28 203,-Kč, 4. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 2 751,399,-Kč, 5. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 13 090,-Kč, 6. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 12 376,-Kč, 7. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28 203,-Kč,

8. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11 067,-Kč, 9. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 12 495,-Kč, 10. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11 067,-Kč. 11. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11 067,-Kč, 12. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28 203,-Kč, 13. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28 203,-Kč, 14. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28 203,-Kč, 15. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11 067,-Kč, 16. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28 203,-Kč, 17. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28 203,-Kč, 18. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11 067,-Kč, 19. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28 203,-Kč, 20. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28 203,-Kč, 21. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 22 134,-Kč, 22. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11 067,-Kč, 23. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 4 165,-Kč, 24. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28 203,-Kč, 25. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28 203,-Kč, 26. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28 203,-Kč, 27. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11 067,-Kč, 28. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11 067,-Kč, 29. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11 067,-Kč, 30. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11 067,-Kč, 31. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11 067,-Kč, 32. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 5 712,-Kč, 33. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 6 545,-Kč 34. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11 067,-Kč, 35. pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11 067,-Kč, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka HSS, a.s., se sídlem Hořovice, Cintlovka 535, IČO 607 47 340, v insolventním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod spisovou značkou KSPH 38 INS 9368/2009, je p o p r á v u.

II. Žaloba žalobce na určení, že je po právu: 1) pohledávka založena přepravní smlouvou v celkové výši 1 806,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 31 202,16 jdoucím od 29.05.2009 do 02.02.2010 ve výši 1 823,62,-Kč, 2) zákonný úrok z prodlení z částky 28 203,-Kč, jdoucím od 31.08.2009 do 02.02.2010 ve výši 1 005,26,-Kč, 3) zákonný úrok z prodlení z částky 28 203,-Kč, jdoucím od 02.08.2009 do 02.02.2010 ve výši 1 195,73,-Kč, 4) zákonný úrok z prodlení z částky 2 751,399,-Kč, jdoucím od 04.08.2009 do 02.02.2010 ve výši 115,37,-Kč, 5) zákonný úrok z prodlení z částky 13 090,-Kč, jdoucím od 05.08.2009 do 02.02.2010 ve výši 545,84,-Kč, 6) zákonný úrok z prodlení z částky 12 376,-Kč, jdoucím od 08.08.2009 do 02.02.2010 ve výši 507,42,-Kč, 7) zákonný úrok z prodlení z částky 28 203,-Kč, jdoucím od 11.08.2009 do 02.02.2010 ve výši 1 136,62,-Kč, 8) zákonný úrok z prodlení z částky 11 067,-Kč, jdoucím od 12.08.2009 do 02.02.2010 ve výši 443,44,-Kč, 9) zákonný úrok z prodlení z částky 12 495,-Kč, jdoucím od 12.08.2009 do 02.02.2010 ve výši 499,21,-Kč, 10) zákonný úrok z prodlení z částky 11 067,-Kč, jdoucím od 14.09.2009 do 02.02.2010 ve výši 358,39,-Kč, 11) zákonný úrok z prodlení z částky 11 067,-Kč, jdoucím od 15.08.2009 do 02.02.2010 ve výši 435,71,-Kč, 12) zákonný úrok z prodlení z částky 28 203,-Kč, jdoucím od 19.08.2009 do 02.02.2010 ve výši 1 804,08,-Kč, 13) zákonný úrok z prodlení z částky 28 203,-Kč, jdoucím od 19.08.2009 do 02.02.2010 ve výši 1 804,08,-Kč, 14) zákonný úrok z prodlení z částky 28 203,-Kč, jdoucím od 30.08.2009 do 02.02.2010 ve výši 1 011,83,-Kč, 15) zákonný úrok z prodlení z částky 11 067,-Kč, jdoucím od 12.09.2009 do 02.02.2010 ve výši 363,54,-Kč,

16) zákonný úrok z prodlení z částky 28 203,-Kč, jdoucím od 13.09.2009 do 02.02.2010 ve výši 918,88,-Kč, 17) zákonný úrok z prodlení z částky 28 203,-Kč, jdoucím od 14.09.2009 do 02.02.2010 ve výši 913,31,-Kč, 18) zákonný úrok z prodlení z částky 11 067,-Kč, jdoucím od 14.09.2009 do 02.02.2010 ve výši 358,39,-Kč, 19) zákonný úrok z prodlení z částky 28 203,-Kč, jdoucím od 07.10.2009 do 02.02.2010 ve výši 762,25,-Kč, 20) zákonný úrok z prodlení z částky 28 203,-Kč, jdoucím od 15.10.2009 do 02.02.2010 ve výši 709,71,-Kč, 21) zákonný úrok z prodlení z částky 22 134,-Kč, jdoucím od 15.10.2009 do 02.02.2010 ve výši 556,99,-Kč, 22) zákonný úrok z prodlení z částky 11 067,-Kč, jdoucím od 27.09.2009 do 02.02.2010 ve výši 324,88,-Kč, 23) zákonný úrok z prodlení z částky 4 165,-Kč, jdoucím od 29.09.2009 do 02.02.2010 ve výši 120,33,-Kč, 24) zákonný úrok z prodlení z částky 28 203,-Kč, jdoucím od 03.10.2009 do 02.02.2010 ve výši 788,52,-Kč, 25) zákonný úrok z prodlení z částky 28 203,-Kč, jdoucím od 18.10.2009 do 02.02.2010 ve výši 690,01,-Kč, 26) zákonný úrok z prodlení z částky 28 203,-Kč, jdoucím od 20.10.2009 do 02.02.2010 ve výši 676,87,-Kč, 27) zákonný úrok z prodlení z částky 11 067,-Kč, jdoucím od 17.12.2009 do 02.02.2010 ve výši 116,13,-Kč, 28) zákonný úrok z prodlení z částky 11 067,-Kč, jdoucím od 25.11.2009 do 02.02.2010 ve výši 172,83,-Kč, 29) zákonný úrok z prodlení z částky 11 067,-Kč, jdoucím od 15.12.2009 do 02.02.2010 ve výši 121,82,-Kč, 30) zákonný úrok z prodlení z částky 11 067,-Kč, jdoucím od 29.01.2010 do 02.02.2010 ve výši 9,70,-Kč, 31) zákonný úrok z prodlení z částky 11 067,-Kč, jdoucím od 10.01.2010 do 02.02.2010 ve výši 55,79,-Kč,

32) zákonný úrok z prodlení z částky 5 712,-Kč, jdoucím od 20.01.2010 do 02.02.2010 ve výši 16,27,-Kč, 33) zákonný úrok z prodlení z částky 6 545,-Kč, jdoucím od 17.01.2010 do 02.02.2010 ve výši 22,95,-Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka HSS, a.s., se sídlem Na Cintlovce 535/7, IČO 607 47 340, 268 01 Hořovice, v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod spisovou značkou KSPH 38 INS 9368/2009, s e z a m í t á .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobce podal u zdejšího soudu žalobu na určení, že jeho pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 31.202,16 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 31.202,16 Kč jdoucím od 29.5.2009 do 2.2.2010 ve výši 1.823,62 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28.203,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 28.203,-Kč, jdoucím od 31.8.2009 do 2.2.2010 ve výši 1.005,26 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28.203,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 28.203,-Kč, jdoucím od 2.8.2009 do 2.2.2010 ve výši 1.195,73 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 2.751,399 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 2.751,399 Kč, jdoucím od 4.8.2009 do 2.2.2010 ve výši 115,37 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 13.090,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 13.090,-Kč, jdoucím od 5.8.2009 do 2.2.2010 ve výši 545,84 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 12.376,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 12.376,-Kč, jdoucím od 8.8.2009 do 2.2.2010 ve výši 507,42 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28.203,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 28.203,-Kč, jdoucím od 11.8.2009 do 2.2.2010 ve výši 1.136,62 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11.067,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 11.067,-Kč, jdoucím od 12.8.2009 do 2.2.2010 ve výši 443,44 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 12.495,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 12.495,-Kč, jdoucím od 12.8.2009 do 2.2.2010 ve výši 499,21 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11.067,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 11.067,-Kč, jdoucím od 14.9.2009 do 2.2.2010 ve výši 358,39 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11.067,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 11.067,-Kč, jdoucím od 15.8.2009 do 2.2.2010 ve výši 435,71 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28.203,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 28.203,-Kč, jdoucím od 19.8.2009 do 2.2.2010 ve výši 1.804,08 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28.203,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 28.203,-Kč, jdoucím od 19.8.2009 do 2.2.2010 ve výši 1.804,08 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28.203,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 28.203,-Kč, jdoucím od 30.8.2009 do 2.2.2010 ve výši 1.011,83 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11.067,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 11.067,-Kč, jdoucím od 12.9.2009 do 2.2.2010 ve výši 363,54 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28.203,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 28.203,-Kč, jdoucím od 13.9.2009 do 2.2.2010 ve výši 918,88 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28.203,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 28.203,-Kč, jdoucím od 14.9.2009 do 2.2.2010 ve výši 913,31 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11.067,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 11.067,-Kč, jdoucím od 14.9.2009 do 2.2.2010 ve výši 358,39 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28.203,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 28.203,-Kč, jdoucím od 7.10.2009 do 2.2.2010 ve výši 762,25 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28.203,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 28.203,-Kč, jdoucím od 15.10.2009 do 2.2.2010 ve výši 709,71 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 22.134,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 22.134,-Kč, jdoucím od 15.10.2009 do 2.2.2010 ve výši 556,99 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11.067,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 11.067,-Kč, jdoucím od 27.9.2009 do 2.2.2010 ve výši 324,88 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 4.165,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 4.165,-Kč, jdoucím od 29.9.2009 do 2.2.2010 ve výši 120,33 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28.203,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 28.203,-Kč, jdoucím od 3.10.2009 do 2.2.2010 ve výši 788,52 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28.203,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 28.203,-Kč, jdoucím od 18.10.2009 do 2.2.2010 ve výši 690,01 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 28.203,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 28.203,-Kč, jdoucím od 20.10.2009 do 2.2.2010 ve výši 676,87 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11.067,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 11.067,-Kč, jdoucím od 17.12.2009 do 2.2.2010 ve výši 116,13 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11.067,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 11.067,-Kč, jdoucím od 25.11.2009 do 2.2.2010 ve výši 172,83 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11.067,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 11.067,-Kč, jdoucím od 15.12.2009 do 2.2.2010 ve výši 121,82 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11.067,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 11.067,-Kč, jdoucím od 29.1.2010 do 2.2.2010 ve výši 9,70 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11.067,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 11.067,-Kč, jdoucím od 10.1.2010 do 2.2.2010 ve výši 55,79 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 5.712,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 5.712,-Kč, jdoucím od 20.1.2010 do 2.2.2010 ve výši 16,27 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 6.545,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 6.545,-Kč, jdoucím od 17.1.2010 do 2.2.2010 ve výši 22,95 Kč, pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11.067,-Kč, a pohledávka založená přepravní smlouvou v celkové výši 11.067,-Kč, za žalovaným, přihlášená do konkursního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze, pod sp.zn. KSPH 38 INS 9368/2009, na majetek dlužníka HSS, a.s., se sídlem Na Cintlovce 535/7, 268 01 Hořovice, IČO 607 47 340, popřená insolvenčním správcem na přezkumném jednání dne 8. dubna 2010, je po právu. Uvedl, že přihlásil celkem 35 pohledávek z výše uvedených důvodů, každou prostřednictvím zvláštní přihlášky, a že pokud přihláška obsahovala konkrétní vadu, měla být u každé jednotlivé přihlášky insolvenčním správcem specifikována a měl být vyzván k jejímu případnému odstranění, ale výzva insolvenčního správce k odstranění vad přihlášky vůbec neobsahovala řádnou specifikaci jednotlivých vad, omezovala se pouze na demonstrativní uvedení některé z nich a obecné pojmenování, a proto považuje tuto výzvu za nedostatečnou a neurčitou, neboť z ní není patrno, které konkrétní přihlášky a jakých konkrétních vad mají být zbaveny. Rovněž je absolutně neurčité vyrozumění o popření pohledávky insolvenčním správcem, neboť v něm opět není specifikováno, které konkrétní pohledávky a opět z jakého konkrétního důvodu, žalovaný popírá. S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuhl žalobce, aby soud jeho žalobě vyhověl.

Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že se žalobou žalobce nesouhlasí, neboť neuznává nárok uplatněný v žalobě, a to z nedostatku pasivní legitimace žalovaného, neboť žalovaný neuzavřel s žalobcem žádné smlouvy o přepravě zboží, jak uvádí žalobce. Tuto skutečnost nemůže zhojit ani fakt, že žalobce přihlásil své pohledávky v rámci insolvenčního řízení, kde žalovaný vykonává funkci insolvenčního správce. Rovněž poukazuje na nesrozumitelnost žaloby, neboť není jednoznačně uvedeno, čeho se žalobce domáhá. K tomu žalovaný dodal, že pohledávky žalobce popřel co do pravosti pohledávek, neboť má za to, že nedošlo k uzavření přepravních smluv, když žádná z přiložených objednávek není podepsána, k žádné přihlášce není připojeno písemné potvrzení objednávky, v případě pohledávek č. 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 a 33 nedošlo k dohodě cen, k přihlášce č. 3 není připojena objednávka, a k přihláškám č. 2, 16, 20, 27 a 35 jsou připojeny jiné doklady. Nesouhlasí rovněž se žalobcem, že by výzva k odstranění vad byla neurčitá. S ohledem na výše uvedené proto navrhl zamítnutí žaloby.

Účastníci učinili nespornými tvrzení o skutečnostech, že usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 2.2.2010 č.j. KPSH 38 INS 9368/2009-A-14 byl zjištěn úpadek dlužníka HSS, a.s., IČO 607 47 340, a prohlášen konkurs na jeho majetek, že žalobce řádně podal přihlášku do tohoto insolvenčního řízení, že přihlášená pohledávka žalobce byla insolvenčním správcem na přezkumném jednání, konaném dne 8.4.2010, popřena co do pravosti.

Ve věci bylo již rozhodnuto rozsudkem zdejšího soudu č.j.-55 ze dne 31. března 2011, kdy žaloba žalobců byla zamítnutan z procesních důvodů. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 18. května 2012 č.j. 102 VSPH 118/2011-77 byl tento rozsudek zrušen a věc vrácena zdejšímu soudu k dalšímu řízení s tím, že označení žalovaného je dostatečné. Dále se proto soud zabýval vlastní podstatou věci, kdy bylo zjištěno, že žalobce zrealizoval na základě objednávek pro žalovaného a příslušných mezinárodních nákladních listů dopravu nákladu, kterou následně žalovanému vyfakturoval fakturou č. 913102068, fakturou č. 913102810, fakturou č. 913102848, fakturou č. 913102935, fakturou č. 913102954, fakturou č. 913103006, fakturou č. 913103086, fakturou č. 913103122, fakturou č. 913103123, fakturou č. 913103175, fakturou č. 913103177, fakturou č. 913103320, fakturou č. 913103336, fakturou č. 913103519, fakturou č. 913103812, fakturou č. 913103839, fakturou č. 913103877, fakturou č. 913103880, fakturou č. 913103937, fakturou č. 913103938, fakturou č. 913103940, fakturou č. 913104141, fakturou č. 913104178, fakturou č. 913104253, fakturou č. 913104570, fakturou

č. 913104624, fakturou č. 913105301, fakturou č. 913105440, fakturou č. 913106032, fakturou č. 913106523, fakturou č. 913106540, fakturou č. 913106540, fakturou č. 913106846, fakturou č. 913106871. Dále bylo zjištěno, že u všech objednávek žalovaného chybí písemné potvrzení žalobce, který byl o to žalovaným požádán, že u většiny pohledávek (č. 8,9,10,11,14,15,17,18,22,23,24,25,26,28,29,29,30,31,32 a 33) nedošlo k dohodě cen, popř. je rozpor mezi cenou na objednávce a cenou vyfakturovanou, a že u některých pohledávek byly připojeny nesouvisející doklady. Je tedy nezpochybnitelné, že dlužník HSS, a.s., IČO 607 47 340, objednával písemně u žalobce přepravu svých výrobků, které však ze strany žalobce nebyly písemně potvrzovány, přičemž však z mezinárodního nákladního listu jednoznačně vyplývá, že žalobce provedl pro dlužníka dopravu dne 27.7.2009 do San Piero in Bagno, což vyúčtoval fakturou ze dne 13.8.2009 na částku 28 203,-Kč, dne 13.10.2009 do Marktoberdorfu, což vyúčtoval fakturou ze dne 30.10.2009 na částku 11 067,-Kč, dne 21.10.2009 do Marktoberdorfu, což vyúčtoval fakturou ze dne 7.10. 2009 na částku 11 067,-Kč, dne 16.09.2009 do Marktoberdorfu, což vyúčtoval fakturou ze dne 25.09.2009 na částku 11 067,-Kč, dne 08.09.2009 do Marktoberdorfu, což vyúčtoval fakturou ze dne 17.09.2009 na částku 11 067,-Kč, dne 27.07.2009 do San Piero in Bagno, což vyúčtoval fakturou ze dne 13.08.2009 na částku 28 203,-Kč, dne 01.07.2009 do San Piero in Bagno, což vyúčtoval fakturou, ze dne 18.07.2009 na částku 28 203,-Kč, dne 16.07.2009 do Linz, což vyúčtoval fakturou ze dne 30.07.2009 částkou 4 165,-Kč, dne 15.10.2009 do Marktoberdorfu, což vyúčtoval fakturou ze dne 28.07.2009 na částku 11 067,-Kč, dne 01.07.2009 a 07.07.2009 do Marktoberdorfu, což vyúčtoval fakturou ze dne 16.07.2009 na částku 22 134,-Kč, dne 05.06.2009 do San Piero in Bagno, což vyúčtoval fakturou ze dne 24.06.2009 na částku 28 203,-Kč, dne 19.06.2009 do San Piero de Bagno, což vyúčtoval fakturou ze dne 08.07.2009 na částku 28 203,-Kč, dne 15.06.2009 do Marktoberdorfu, což vyúčtoval fakturou ze dne 01.07.2009 na částku 11 067,-Kč, dne 10.06.2009 do San Piero in Bagno, což vyúčtoval fakturou ze dne 30.06.2009 na částku 28 203,-Kč, dne 29.06.2009 do San Piero in Bagno, což vyúčtoval fakturou ze dne 14.07.2009 na částku 28 203,-Kč, dne 15.06.2009 do Marktoberdorfu, což vyúčtoval fakturou ze dne 01.07.2009 na částku 11 067,-Kč, dne 15.06.2009 do San Piero in Bagno, což vyúčtoval fakturou ze dne 30.06.2009 na částku 28 203,-Kč, dne 15.05.2009 do San Piero in Bagno, což vyúčtoval fakturou ze dne 23.05.2009 na částku 28 203,-Kč, dne 01.06.2009 do San Piero in Bagno, což vyúčtoval fakturou ze dne 18.06.2009 na částku 28 203,-Kč, dne 01.06.2009 do Marktoberdorfu, což vyúčtoval fakturou ze dne 15.06.2009 na částku 11 067,-Kč, dne 01.06.2009 do Marktoberdorfu, což vyúčtoval fakturou ze dne 15.06.2009 na částku 11 067,-Kč, dne 27.05.2009 z Wetteren do Hořovic, což vyúčtoval fakturou ze dne 12.06.2009 na částku 12 495,-Kč, dne 04.06.2009 z Marktoberdorfu do Hořovic, což vyúčtoval fakturou ze dne 12.06.2009 na částku 11 067,-Kč, dne 26.05.2009 do San Piero in Bagno, což vyúčtoval fakturou ze dne 11.06.2009 na částku 28 203,-Kč, dne 05.05.2009 do Kuchl, což vyúčtoval fakturou za dne 21.05.2009 na částku 12 376,-Kč, dne 25.05.2009 do Lippstadt, což vyúčtoval fakturou ze dne 05.06.2009 na částku 13 090,-Kč, dne 19.05.2009 ze San Piero in Bagno do Hořovic, což vyúčtoval fakturou ze dne 04.06.2009 na částku 2 862,-Kč, dne 13.05.2009 do San Piero in Bagno, což vyúčtoval fakturou ze dne 30.05.2009 na částku 28 203,-Kč, dne 20.05.2009 do San Piero in Bagno, což vyúčtoval fakturou ze dne 01.06.2009 na částku 28 203,-Kč a dne 07.04.2009 z San Piero in Bagno přes Lugo, Sarcedo do Hořovic, což vyúčtoval fakturou ze dne 25.04.2009 na částku 30 915,96,-Kč, dne 18.11.2009 do Marktoberdorfu, což vyúčtoval fakturou ze dne 29.12.2009 na částku 11 067,-Kč, ze dne 05.10.2009 do Marktoberdorfu, což vyúčtoval fakturou ze dne 21.10.2009 na částku 11 067,-Kč, dne 13.10.2009 z Mannheim do Hořovic, což vyúčtoval fakturou ze dne 30.10.2009 na částku 6 545,-Kč, dne 23.11.2009 do Markoberdorfu, což vyúčtoval fakturou ze dne 04.12.2009 na částku 11 067,-Kč, dne 27.10.2009 do Wiesbaden, což vyúčtoval fakturou ze dne 12.11.2009 na částku 5 712,-Kč, přičemž provedená doprava nebyla nikdy dlužníkem zaplacena, což nezpochybnil ani žalovaný.

Podle § 192 odst. 1 IZ mohou dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek; popření pohledávky lze vzít zpět.

Podle § 193 IZ jde o popření pohledávky co do její pravosti tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Podle § 198 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Na základě shora zjištěného skutkového stavu věci dospěl soud k závěru, že v daném případě je prokázáno, že žalobce provedl danou přepravu, za kterou nedostal od dlužníka HSS, a.s., IČO 607 47 340, zaplaceno a sporným zůstala námitka žalovaného právě týkající se právní stránky provedené přepravy a náležitostí přihlášky. Pokud jde o provedení přepravy, pak je skutečností, že smlouva o přepravě nebyla náležitě uzavřena, pokud by mělo jít o písemnou formu smlouvy, kdy objednávka dlužníka HSS, a.s., IČO 607 47 340, nebyla nikdy žalobce písemně potvrzena, aby byly splněny zákonné podmínky pro uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu, že však smlouva o přepravě nevyžaduje písemnou formu, je možno proto dospět k závěru, že i přes tyto nedostatky smlouva uzavřena byla, když dlužník sám v době její realizace, ani následně, tuto nezpochybnil. Sám žalovaný nikdy nezpochybňoval realizaci provedených jízd, což však také potvrzují veškeré doklady, které byly v daném řízení k důkazu navrhovány a provedeny a to především mezinárodní nákladní listy, ze kterých právě skutečnost provedené přepravy jednoznačně a nesporně vyplývá. Sám dlužník nikdy nezpochybnil vlastní realizaci provedených jízd, pouze popíral pravost pohledávky shodně jako žalobce pro nedoložení listin. Soud proto musí vycházet ze skutečnosti, že přeprava zboží dlužníka HSS, a.s., IČO 607 47 340 provedena byla a skutečnost, že dlužník HSS, a.s., IČO 607 47 340 neuhradil uvedené pohledávky žalobce za provedenou dopravu nespočívají v tom, že by tyto zpochybňoval, ale v tom, že v té době se již nacházel v platební neschopnosti. Proto námitka žalovaného, že doložené listiny jsou nedostatečné je vyvrácena. I pokud by však bylo možno dospět k závěru, že smlouva nebyla řádně uzavřena, pak jak již uvedeno, realizace přepravy prokázána byla a nárok žalobce by i tak trval, neboť důvodem přihlášené pohledávky byla provedená přeprava a i v tom případě by proto měl žalobce právo na bezdůvodné obohacení, kde by nepřicházela v úvahu ani námitka promlčení s ohledem na dobu provedení přepravy a podáním přihlášky žalobce. Soud se ztotožňuje s názorem žalovaného, že přihláška žalobce není perfketní, takováto však není ani výzva žalovaného jako insolvenčního správce. Soud považuje tuto vadu za formální, neboť přihláška žalobce obsahuje základní náležitosti, je zde uveden právní důvod uplatňované pohledávky-tedy

provedená přeprava, tedy skutečnosti, které vedly k podání přihlášky a uplatnění nároku žalobce. Na základě výzvy isnolvenčního právce-žalovaného, bylo věcí žalobce, zda tuto přihlášku řádně opraví či nikoli. V případě, že tak neučinil a přihláška zůstala ve stavu v jakém je, tedy neúplně vyplněná, pak nese následky tohoto sám žalobce a nemůže navíc uplatňovat nároky, které ve své přihlášce neuplatnil, ať k tomu došlo z jakéhokoli důvodu právě chybou dané přihlášky. Z této však jednoznačně vyplývají základní nároky žalobce, jež odpovídají i podaným přílohám a z tohoto také soud při svém rozhodování vycházel. Z tohoto důvodu pak je oprávněnost nároku žalobce dána právě pouze v rozsahu, kterými je uplatnil ve své přihlášce a v tomto směru proto také soud rozhodl, jak uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a přiznal žalobci pravost a výši jeho pohledávek pokud šlo o provedenou přepravu zboží dlužníka HSS, a.s., IČO 607 47 340, dle mezinárodních nákladních listů a jim přislušných faktur. Pokud jde o příslušenství těchto pohledávek, pak toto bylo přiznáno pouze u pohledávek, kde bylo přihlášeno a to ve výši zákonného úroku od doby splatnosti pohledávky do doby podání přihlášky. V ostatních případech nezbylo soudu, než v tomto rozsahu žalobu zamítnout, kdy přihláška žalobce tento nárok neobsahuje.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 odst. 1 IZ, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci, když navíc žalobce se vzdal náhrady nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve trojím vyhotovení.

V Praze dne 7. října 2012

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavlína Pohanková