38 ICm 2733/2012
Číslo jednací: 71/38 ICm 2733/2012-21 KSBR 38 INS 45/2012

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobce EOS-KSI Česká republika, s.r.o., IČ 25117483, se sídlem Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, zast. Mgr. Veronikou Nedbalovou, LL.M., advokátkou se sídlem Novodvorská 994, Praha 4, PSČ 142 21, proti žalovanému 1) JUDr. Anita Nejedlá, advokátka, nám. E.Husserla 16a, 796 01 Prostějov, insolvenční správkyně dlužníka Vladimíra anonymizovano , žalovanému 2) Vladimír anonymizovano , anonymizovano , bytem Ptenský Dvorek 91, 798 43 Ptení, o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. listopadu 2016, č.j. 71/38 ICm 2733/2012-16 se zrušuje.

Od ůvo d ně n í:

Ve výroku označeným usnesením soud zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku a rozhodl o nákladech řízení.

Žalobce v odvolací lhůtě zaplatil soudní poplatek.

Jsou tedy splněny podmínky uvedené v § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích a proto soud rozhodl, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 1. prosince 2016

JUDr. Petr Kolář, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová isir.justi ce.cz