38 ICm 1590/2016
Číslo jednací: (73) 38 ICm 1590/2016-72 KSBR 38 INS 22501/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl soudkyní Mgr. Silvií Štěpánovou v právní věci

žalobce Ing. Miroslav ŠACH, Praha 2, Vinohrady, Římská 1196/29, IČO: 138 14 559 právně zastoupen: Mgr. Davidem Purmenským, advokátem se sídlem 28. října 3117/61, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava proti žalovanému Euroinsolvence v.o.s., IČO: 290 24 382, se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín, insolvenční správce dlužníka KARIM Europe s.r.o., IČO: 293 04 865, Wolkerova 1279, 768 24 Hulín

o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 38 INS 22501/2015 pohledávku přihlášenou přihláškou pohledávky č. 8 ve výši 405 279,76 Kč jako pohledávku nezajištěnou, nevykonatelnou, nepodřízenou a nepodmíněnou. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. 10. 5. 2016, doručenou soudu dne 12. 5. 2016 se žalobce domáhal určení, že má v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 38 INS 22501/2015 pohledávku přihlášenou přihláškou pohledávky č. 8 ve výši 405 279,76 Kč jako pohledávku

Shodu s prvopisem potvrzuje: Miroslava Veselá isir.justi ce.cz nezajištěnou, nevykonatelnou, nepodřízenou a nepodmíněnou.

2. Žalobce v žalobě uvedl, že na základě Smlouvy o obchodním zastoupení ze dne 30. 4. 2009 ve znění Dodatku provize ze dne 30. 4. 2009 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 1. 10. 2013 uzavřené mezi žalobcem jako obchodním zástupcem a na straně druhé s právním předchůdcem dlužníka společností KARIM, spol. s.r.o. jako zastoupeným, se žalobce zavázal vykonávat pro dlužníka obchodní zastoupení a tomu odpovídal závazek dlužníka uhradit žalobce v souladu s čl. V. Smlouvy za vykonanou práci provizi, jejíž výše byla specifikována v Dodatku provize ze dne 30. 4. 2009.

3. Řádně vykonanou činnost za měsíc duben 2011 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 11/2011 na částku 29 622 Kč ze dne 9. 5. 2011 s datem splatnosti 15. 5. 2011, tuto částku dlužník uhradil dne 25. 5. 2011. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 2 962,20 Kč.

4. Řádně vykonanou činnost za měsíc květen 2011 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 16/2011 na částku 31 795 Kč ze dne 6. 6. 2011 s datem splatnosti 15. 6. 2011, tuto částku dlužník uhradil dne 22. 6. 2011. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 2 225,65 Kč.

5. Řádně vykonanou činnost za měsíc červen 2011 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 18/2011 na částku 69 014 Kč ze dne 1. 7. 2011 s datem splatnosti 15. 7. 2011, tuto částku dlužník uhradil dne 8. 8. 2011. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 16 563,36 Kč.

6. Řádně vykonanou činnost za měsíc červenec 2011 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 21/2011 na částku 42 270 Kč ze dne 10. 8. 2011 s datem splatnosti 15. 8. 2011, tuto částku dlužník uhradil dne 26. 8. 2011. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 4 649,70 Kč.

7. Řádně vykonanou činnost za měsíc srpen 2011 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 26/2011 na částku 54 208 Kč ze dne 8. 9. 2011 s datem splatnosti 15. 9. 2011, tuto částku dlužník uhradil dne 29. 9. 2011. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 7 589,12 Kč.

8. Řádně vykonanou činnost za měsíc září 2011 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 33/2011 na částku 69 294 Kč ze dne 10. 10. 2011 s datem splatnosti 15. 15. 2011, tuto částku dlužník uhradil dne 31. 10. 2011. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 11 087,04 Kč.

9. Řádně vykonanou činnost za měsíc říjen 2011 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 35/2011 na částku 49 854 Kč ze dne 10. 11. 2011 s datem splatnosti 15. 11. 2011, tuto částku dlužník uhradil dne 24. 11. 2011. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 4 486,86 Kč.

10. Řádně vykonanou činnost za měsíc listopad 2011 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 41/2011 na částku 54 797 Kč ze dne 13. 12. 2011 s datem splatnosti 15. 12. 2011, tuto částku

Shodu s prvopisem potvrzuje: Miroslava Veselá dlužník uhradil dne 21. 12. 2011. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 3 287,82 Kč.

11. Řádně vykonanou činnost za měsíc prosinec 2011 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 03/2012 na částku 51.440,40 Kč ze dne 8. 1. 2012 s datem splatnosti 15. 1. 2012, tuto částku dlužník uhradil dne 23. 1. 2012. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 4 115,23 Kč.

12. Řádně vykonanou činnost za měsíc leden 2012 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 05/2012 na částku 26 962 Kč ze dne 10. 2. 2012 s datem splatnosti 15. 2. 2012, tuto částku dlužník uhradil dne 27. 2. 2012. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 3 235,44 Kč.

13. Řádně vykonanou činnost za měsíc únor 2012 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 06/2012 na částku 27 888 Kč ze dne 12. 3. 2012 s datem splatnosti 15. 3. 2012, tuto částku dlužník uhradil dne 4. 4. 2012. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 5 577,60 Kč.

14. Řádně vykonanou činnost za měsíc březen 2012 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 08/2012 na částku 31 885 Kč ze dne 13. 4. 2012 s datem splatnosti 15. 4. 2012, tuto částku dlužník uhradil dne 15. 5. 2012. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 9 565,50 Kč.

15. Řádně vykonanou činnost za měsíc duben 2012 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 09/2012 na částku 38 284 Kč ze dne 13. 5. 2012 s datem splatnosti 15. 5. 2012, tuto částku dlužník uhradil dne 25. 5. 2012 v částce 20 000 Kč a dne 6. 6. 2012 v částce 18 284 Kč. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 6 022,48 Kč.

16. Řádně vykonanou činnost za měsíc květen 2012 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 11/2012 na částku 46 764 Kč ze dne 6. 6. 2012 s datem splatnosti 15. 6. 2012, tuto částku dlužník uhradil dne 29. 6. 2012. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 6 546,96 Kč.

17. Řádně vykonanou činnost za měsíc červen 2012 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 15/2012 na částku 66 005 Kč ze dne 2. 7. 2012 s datem splatnosti 15. 7. 2012, tuto částku dlužník uhradil dne 27. 7. 2012 v částce 36 005 Kč a dne 9. 8. 2012 v částce 30 000 Kč. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 11 820,60 Kč.

18. Řádně vykonanou činnost za měsíc červenec 2012 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 16/2012 na částku 51 853 Kč ze dne 14. 8. 2012 s datem splatnosti 15. 8. 2012, tuto částku dlužník uhradil dne 5. 9. 2012. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 10 889,13 Kč.

19. Řádně vykonanou činnost za měsíc srpen 2012 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 19/2012 na částku 84 001 Kč ze dne 11. 9. 2012 s datem splatnosti 15. 9. 2012, tuto částku

Shodu s prvopisem potvrzuje: Miroslava Veselá dlužník uhradil dne 27. 9. 2012. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 10 080,12 Kč.

20. Řádně vykonanou činnost za měsíc září 2012 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 23/2012 na částku 82 946 Kč ze dne 11. 10. 2012 s datem splatnosti 15. 10. 2012, tuto částku dlužník uhradil dne 5. 11. 2012. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 17 418,66 Kč.

21. Řádně vykonanou činnost za měsíc říjen 2012 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 30/2012 na částku 72 012 Kč ze dne 14. 11. 2012 s datem splatnosti 15. 11. 2012, tuto částku dlužník uhradil dne 30. 11. 2012. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 10 801,80 Kč.

22. Řádně vykonanou činnost za měsíc listopad 2012 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 31/2012 na částku 57 118 Kč ze dne 13. 12. 2012 s datem splatnosti 15. 12. 2012, tuto částku dlužník uhradil dne 17. 12. 2012. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 1 142,36 Kč.

23. Řádně vykonanou činnost za měsíc prosinec 2012 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 32/2012 na částku 36 127 Kč ze dne 14. 1. 2013 s datem splatnosti 15. 1. 2013, tuto částku dlužník uhradil dne 15. 2. 2013. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 11 199,37 Kč.

24. Řádně vykonanou činnost za měsíc leden 2013 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 02/2013 na částku 35 015 Kč ze dne 14. 2. 2013 s datem splatnosti 15. 2. 2013, tuto částku dlužník uhradil dne 14. 3. 2013. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 9 454,05 Kč.

25. Řádně vykonanou činnost za měsíc únor 2013 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 03/2013 na částku 42 350 Kč ze dne 15. 3. 2013 s datem splatnosti 15. 3. 2013, tuto částku dlužník uhradil dne 2. 4. 2013. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 7 623 Kč.

26. Řádně vykonanou činnost za měsíc březen 2013 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 07/2013 na částku 35 281 Kč ze dne 15. 4. 2013 s datem splatnosti 15. 4. 2013, tuto částku dlužník uhradil dne 6. 5. 2013 v částce 10 000 Kč, dne 22. 5 7. 2013 v částce 25 281 Kč. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 11 453,97 Kč.

24. Řádně vykonanou činnost za měsíc duben 2013 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 08/2013 na částku 54 825 Kč ze dne 3. 5. 2013 s datem splatnosti 15. 5. 2013, tuto částku dlužník uhradil dne 1. 7. 2013 v částce 20 000 Kč, dne 8. 7. 2013 v částce 20 000 Kč, dne 15. 8. 2013 v částce 14 825 Kč. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 33 839 Kč.

25. Řádně vykonanou činnost za měsíc květen 2013 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 10/2013 na částku 55 982 Kč ze dne 5. 6. 2013 s datem splatnosti 15. 6. 2013, tuto částku dlužník

Shodu s prvopisem potvrzuje: Miroslava Veselá uhradil dne 7. 8. 2013 ve výši 40 000 Kč, dne 19. 8. 2013 v částce 15 982 Kč. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 31 588,30 Kč.

26. Řádně vykonanou činnost za měsíc červen 2013 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 12/2013 na částku 37 156,70 Kč ze dne 4. 7. 2013 s datem splatnosti 15. 7. 2013, tuto částku dlužník uhradil dne 20. 9. 2013. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 24 894,99 Kč.

27. Řádně vykonanou činnost za měsíc červenec 2013 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 16/2013 na částku 55 498 Kč ze dne 8. 8. 2013 s datem splatnosti 15. 8. 2013, tuto částku dlužník uhradil dne 7. 10. 2013. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 29 413,94 Kč.

28. Řádně vykonanou činnost za měsíc srpen 2013 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 19/2013 na částku 100 962,40 Kč ze dne 9. 9. 2013 s datem splatnosti 15. 9. 2013, tuto částku dlužník uhradil dne 23. 10. 2013 v částce 30 000 Kč, dne 24. 10. 2013 v částce 20 000 Kč, dne 8. 11. 2013 v částce 50 9462,40 Kč. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 46 719,70 Kč.

30. Řádně vykonanou činnost za měsíc září 2013 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 22/2013 na částku 30 673,50 Kč ze dne 4. 10. 2013 s datem splatnosti 15. 10. 2013, tuto částku dlužník uhradil dne 16. 10. 2013. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 306,74 Kč.

31. Řádně vykonanou činnost za měsíc říjen 2013 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 26/2013 na částku 76 405,50 Kč ze dne 7. 11. 2013 s datem splatnosti 15. 11. 2013, tuto částku dlužník uhradil dne 5. 12. 2013. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 22 921,65 Kč.

32. Řádně vykonanou činnost za měsíc listopad 2013 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 33/2013 na částku 113 462 Kč ze dne 5. 12. 2013 s datem splatnosti 15. 12. 2013, tuto částku dlužník uhradil dne 18. 12. 2013 v částce 50 000 Kč, dne 9. 1. 2014 v částce 63 462 Kč. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 17 365,50 Kč.

33. Řádně vykonanou činnost za měsíc prosinec 2013 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 02/2014 na částku 107 941,70 Kč ze dne 9. 1. 2014 s datem splatnosti 15. 1. 2014, tuto částku dlužník uhradil dne 18. 3. 2014 v částce 70 000 Kč, dne 7. 4. 2014 v částce 37 941,70 Kč. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 74 512,19 Kč.

34. Řádně vykonanou činnost za měsíc leden 2014 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 04/2014 na částku 33 880 Kč ze dne 5. 2. 2014 s datem splatnosti 15. 2. 2014, tuto částku dlužník uhradil dne 12. 5. 2014. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 29 126,80 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Miroslava Veselá

35. Řádně vykonanou činnost za měsíc únor 2014 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 05/2014 na částku 33 880 Kč ze dne 7. 3. 2014 s datem splatnosti 15. 3. 2014, tuto částku dlužník uhradil dne 3. 6. 2014. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 27 104 Kč.

36. Řádně vykonanou činnost za měsíc březen 2014 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 08/2014 na částku 33 880 Kč ze dne 3. 4. 2014 s datem splatnosti 15. 4. 2014, tuto částku dlužník uhradil dne 3. 6. 2014. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 16 601,20 Kč.

37. Řádně vykonanou činnost za měsíc duben 2014 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 10/2014 na částku 60 857 Kč ze dne 7. 5. 2014 s datem splatnosti 15. 5. 2014, tuto částku dlužník uhradil dne 27. 6. 2014. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 26 168,51 Kč.

38. Řádně vykonanou činnost za měsíc květen 2014 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 12/2014 na částku 33 880 Kč ze dne 6. 6. 2014 s datem splatnosti 15. 6. 2014, tuto částku dlužník uhradil dne 24. 7. 2014. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 13 213,20 Kč.

39. Řádně vykonanou činnost za měsíc červen 2014 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 15/2014 na částku 46 036 Kč ze dne 11. 7. 2014 s datem splatnosti 15. 7. 2014, tuto částku dlužník uhradil dne 22. 8. 2014 v částce 26 036 Kč, dne 1. 9. 2014 v částce 20 000 Kč. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 19 493,68 Kč.

40. Řádně vykonanou činnost za měsíc červenec 2014 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 17/2014 na částku 42 794 Kč ze dne 11. 8. 2014 s datem splatnosti 15. 8. 2014, tuto částku dlužník uhradil dne 19. 9. 2014. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 14 977,50 Kč.

41. Řádně vykonanou činnost za měsíc srpen 2014 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 21/2014 na částku 69 150 Kč ze dne 11. 9. 2014 s datem splatnosti 15. 9. 2014, tuto částku dlužník uhradil dne 20. 10. 2014. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 24 202,50 Kč.

42. Řádně vykonanou činnost za měsíc září 2014 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 24/2014 na částku 87 081 Kč ze dne 8. 10. 2014 s datem splatnosti 15. 10. 2014, tuto částku dlužník uhradil dne 13. 11. 2014 v částce 40 000 Kč, dne 18. 12. 2014 v částce 47 081 Kč. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 41 731,84 Kč.

43. Řádně vykonanou činnost za měsíc říjen 2014 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 27/2014 na částku 33 880 Kč ze dne 7. 11. 2014 s datem splatnosti 15. 11. 2014, tuto částku dlužník uhradil dne 5. 3. 2014. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 37 180 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Miroslava Veselá

44. Řádně vykonanou činnost za měsíc listopad 2014 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 28/2014 na částku 57 026 Kč ze dne 5. 12. 2014 s datem splatnosti 15. 12. 2014, tuto částku dlužník uhradil dne 23. 1. 2015. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 22 240,14 Kč.

45. Řádně vykonanou činnost za měsíc prosinec 2014 pak žalobce vyúčtoval dlužníkovi fakturou č. 29/2014 na částku 56 490 Kč ze dne 5. 1. 2015 s datem splatnosti 15. 1. 2015, tuto částku dlužník uhradil dne 31. 3. 2015. Za pozdní úhradu vznikl žalobci v souladu s Dodatkem č. 2 nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky ve výši 42 367,50 Kč.

46. Žalobce vyzval dlužníka k úhradě smluvní pokuty dne 7. 4. 2015 v celkové výši 789 821,04 Kč. Tuto výzvu si dlužník převzal dne 10. 4. 2015. Nárok žalobce neuspokojil. Fakturou č. 14/2015 ze dne 25. 8. 2015 s datem splatnosti 15. 9. 2015 vyúčtoval žalobce dlužníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5% denně v celkové částce 392 888,70 Kč. Tuto částku žalobce také uplatnil za dlužníkem v soudním řízení vedeném před Okresním soudem v Kroměříži pod sp.zn. 18 C 129/2015, které je nyní přerušeno. Dále žalobce nároku proti dlužníkovi zákonný úrok z prodlení z částky 392 888,70 Kč od 18. 4. 2015 do 7. 9. 2015 ve výši 12 391,06 Kč. Žalobce má za to, že smluvní pokuta je v souladu s dobrými mravy. Návrh Smlouvy o obchodním zastoupení včetně Dodatku ze dne 30. 4. 2009 vypracovával dlužník. Žalobce má navíc za to, že ujednání o smluvní pokuty není možno v obchodněprávních vztazích považovat za neplatné pouze z důvodu nepřiměřenosti výše smluvní pokuty a soud má postupovat v souladu s § 301 obchodního zákoníku a smluvní pokutu moderovat. Opačný postup by zvýhodňoval dlužníka.

47. Žalovaný se k podané žalobě vyjádřil podáním doručeným soudu dne 10. 10. 2017. V tomto podání žalovaný uvedl, že popřel žalobcem přihlášenou pohledávku do insolvenčního řízení co do pravosti zejména z toho důvodu, že vzhledem k výši sjednané smluvní pokuty 1% z fakturované částky za každý započatý den prodlení, máme za to, že tato část smlouvy mezi žalobcem a dlužníkem je neplatná pro rozpor s dobrými mravy, tj. dle obecných ustanovení občanského zákoníku, který se subsidiárně použije při posuzování platnosti takového ujednání i v tomto případě. Byť se jedná o smluvní vztah mezi podnikateli, máme zato, že sjednání smluvní pokuty ve výši 365% ročně je nutno posoudit jako ujednání neplatné. Proto dle našeho názoru žalobci vůbec nevznikl nárok na úhradu smluvní pokuty. I pokud by žalobce prokázal, že skutečně poskytl dlužníku služby v souladu se Smlouvou o obchodním zastoupení v rozsahu uvedeném v přihlášce (žalobě), a že skutečně došlo k opožděným úhradám jím fakturovaných částek za poskytnuté služby, nemá žalobce nárok na zaplacení smluvní pokuty. Proto také insolvenční správce tento žalobcův údajný nárok, který přihlásil do insolvenčního řízení, popřel co do pravosti. Žalovaný si je vědom, že při posuzování platnosti ujednání o smluvní pokutě z hlediska dobrých mravů, je nutno uvážit funkce smluvní pokuty (preventivní, uhrazovací a sankční). Výše smluvní pokuty by měla zahrnovat mj. všechny škody, které lze rozumně v daném konkrétním vztahu s porušením určité povinnosti předpokládat a musí mít dostatečnou nikoli však přemrštěnou pobídkovou výši. Pokud je pokuta sjednána tak, že výrazně převyšuje výši skutečně vzniklé škody, je nepřiměřená a pro rozpor s dobrými mravy neplatná. Při tomto posuzování přiměřenosti smluvní pokuty je nutno rovněž přihlédnout k celkovým okolnostem úkonu, jeho pohnutkám a účelu, který sledoval. V úvahu je třeba rovněž vzít výši úroků z prodlení, které též představují sankci za porušení povinnosti platit včas, stejně jako výši pokutou zajištěné částky. Pokud výsledkem takového posuzování je závěr o zřejmé nepřiměřenosti smluvní pokuty, je nutno současně učinit závěr o neplatnosti ujednání o ní, jako je tomu v tomto

Shodu s prvopisem potvrzuje: Miroslava Veselá případě. Pokud dlužník neuhradil včas např. částku 29.622,-Kč, o níž se zmiňuje žaloba, nelze považovat za přiměřenou smluvní pokutu, na jejímž základě bude z této částky zajišťované smluvní sankcí-pokutou, za rok na pokutě možno účtovat částku téměř 4x vyšší. Preventivní a rovněž sankční funkci by smluvní pokuta z hlediska společenských, kulturních a mravních norem (tzn. dobrých mravů) plnila nepochybně i tehdy, byla-li by sjednána v několikanásobně nižší hodnotě. Ze všech těchto důvodů je dle našeho názoru, jak jsme již uváděli, ujednání o takové smluvní pokutě pro rozpor s dobrými mravy neplatné. Tohoto si zřejmě je vědom i žalobce, který sám snížil jím tvrzený nárok na zaplacení smluvní pokuty o 50%, jak je z jeho žaloby (přihlášky) zřejmé.

48. Za účelem projednání žaloby soud nařídil jednání, které se konalo dne 10. 1. 2018.

49. Soud při jednání provedl pouze listinné důkazy. Soud vyšel při svém rozhodování z těchto listin: 1. usnesení KSBR 38 INS 22501/2015-A-49 ze dne 2. 2. 2016 2. usnesení KSBR 38 INS 22501/2015-B-17 ze dne 4. 6. 2016 3. přihláška pohledávky č. 8 4. zápis o přezkumném jednání a první schůzi věřitelů ze dne 28. 4. 2016 5. přezkumný list přihlášky pohledávky č. 8 6. vyrozumění insolvenčního správce ze dne 2. 5. 2016 včetně doručenky 7. smlouva o obchodním zastoupení ze dne 30. 4. 2009 8. dodatek ke smlouvě o obchodním zastoupení ze dne 30. 4. 2009 9. dodatek č. 2 ke smlouvě o obchodním zastoupení ze dne 1. 10. 2013 10. faktura č. 11/2011, 16/2011, 18/2011, 21/2011, 26/2011, 33/2011, 35/2011, 41/2011, 03/2012, 05/2012, 06/2012, 08/2012, 09/2012, 11/2012, 15/2012, 16/2012, 19/2012, 23/2012, 30/2012, 31/2012, 32/2012, 02/2013, 03/2013, 07/2013, 08/2013, 10/2013, 12/2013, 16/2013, 19/2013, 22/2013, 26/2013, 33/2013, 02/2014, 04/2014, 05/2014, 08/2014, 10/2014, 12/2014, 15/2014, 17/2014, 21/2014, 24/2014, 27/2014, 28/2014, 29/2014, 14/2015 11. výpis z účtu č. 270100-2200190450/6210 za obdobní 05/2011, 06/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012, 02/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 11/2012, 12/2012, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 01/2015, 03/2015

50. Soud má za prokázané, že dne 1. 3. 2016 žalobce včas a řádně přihlásil svou nezajištěnou nevykonatelnou pohledávku ve výši 405 279,76 Kč do insolvenčního řízení na majetek dlužníka jako věřitel č. 8 (PP č. 8).

51. Pohledávka žalobce byla insolvenčním správcem popřena co do pravosti a výše při přezkumném jednání konaném dne 28. 4. 2016. Žalovaný popřel pohledávku žalobce z důvodu, že nárok na smluvní pokutu nevznikl, neboť ujednání o smluvní pokutě je neplatné pro rozpor s dobrými mravy a pro její účtování nebyly splněny podmínky.

52. Z provedeného dokazování má soud především za prokázané, že dne 30. 4. 2019 žalobce s právním předchůdcem dlužníka uzavřel Smlouvu o obchodním zastoupení, dodatek k této

Shodu s prvopisem potvrzuje: Miroslava Veselá smlouvě a dodatek č. 2 ze dne 1. 10. 2013. Žalobce pro dlužníka vykonával činnost obchodního zástupce a za tuto činnost mu v období od dubna 2011 do prosince 2004 náležela provize, kterou řádně dlužníkovi vyúčtoval a dlužník tuto provizi žalovaném uhradil. S úhradou jednotlivého plnění byl dlužník v prodlení a žalobce v souladu s Dodatkem č. 2 vyúčtoval dlužníkovi smluvní pokutu ve výši 392 888,70 spolu se zákonným úrokem z prodlení z této částky ode dne uplatnění smluvní pokuty u dlužníka do zahájení insolvenčního řízení dlužníka.

53. Soud se nejprve zabýval otázkou včasnosti podané incidenční žaloby. Dále se soud zabýval otázkou aktivní a pasivní legitimace v tomto incidenčním sporu.

54. Podle § 198 odst. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon nebo IZ ), věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

55. Řízení o incidenční žalobě bylo u insolvenčního soudu zahájeno 12. 5. 2016. Přezkumné jednání se konalo dne 28. 4. 2016. Žalovaný přípisem ze dne 2. 5. 2016 žalobce vyzval k podání incidenční žaloby. Incidenční žalobu je tedy třeba hodnotit jako včasnou, když byla podána ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání.

56. Pohledávka žalobce byla přihlášena a přezkoumána jako nevykonatelná. Žaloba byla současně podána přihlášeným věřitelem. Žalobce je tedy aktivně legitimován k podání předmětné žaloby. Žalobce žalobu správně podal proti popírajícímu insolvenčnímu správci; také v otázce pasivní legitimace nelze tedy mít proti podané žalobě žádných výhrad.

57. Dále se soud zabýval otázkou, zda byla pohledávka žalobce popřena důvodně, přičemž se zabýval skutečností, zda ujednání o smluvní pokutě je neplatné pro rozpor s dobrými mravy.

58. Po právní stránce soud posoudil vztah účastníků při použití přechodného ustanovení § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tak, že na projednávanou věc je třeba aplikovat ustanovení zákona č. 513/1996 Sb. a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

59. Podle ustanovení § 544 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda. Podle ustanovení § 544 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, smluvní pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení. ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Miroslava Veselá

60. Podle ustanovení § 301 zákona č. 513/1996 Sb., obchodního zákoníku, nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, a to až do výše škody vzniklé do doby soudního rozhodnutí porušením smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. K náhradě škody vzniklé později je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty podle § 373 a násl..

61. Soud má za to, že pohledávka žalobce nebyla žalovaným popřena důvodně. V řízení bylo prokázáno, že žalobci vznikl nárok na provizi, neboť tuto svojí úhradou dlužník uznal a žalovaný insolvenční správce neunesl břemeno tvrzení ani břemeno důkazní, že nárok na provizi nevznikl. Sjednaná smluvní pokuta ve výši 1% denně z dlužné částky je v rozporu s poctivým obchodním stykem, neboť je ve zcela nepřiměřené výši vzhledem k zajišťované povinnosti. Vzhledem však k tomu, že žalovaný jako insolvenční správce popřel pohledávku dlužníka nejen co do pravosti, ale také co do výše, je možná moderace smluvní pokuty a ujednání o smluvní pokutě nelze hodnotit jaké neplatné. Soud proto za využití moderačního práva snížil smluvní pokutu na výši 0,5% denně z dlužné částky. Žalobce si do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky a při využití moderačního práva soudu je takto přihlášená pohledávka přihlášena po právu.

62. Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

63. Podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

64. O nákladech tohoto řízení podepsaný soud rozhodl podle § 142 o.s.ř. V daném případě měl žalobce ve věci plný úspěch a jednalo se o řízení o žalobě o pravost přihlášené pohledávky. S ohledem na § 202 odst. 1 IZ však nelze zcela úspěšnému žalobci přiznat vůči žalovanému, kterým je insolvenční správce, náhradu nákladů řízení.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Žalobci a žalovanému bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou; těmto subjektům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou. (§ 75 IZ)

Krajský soud v Brně dne 10. 1. 2018

Mgr. Silvie Štěpánová, v.r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Miroslava Veselá