381 NS 3251/2016


u mwmmu

' ł I

KSBR 33 !NS 3251I2016-A-13 měna mzhndnuti muwmwlllmn

ü'lů-'Ii45'.

Raman Zahradník, ranč. 191'6

Žerůtky 68 671 51 Kraska' 'WWMEMWWMMHM-'mammaSpisová značka:381NS 3251/2016 Identifikace dotazuz75093-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 15:29 Kontrolu provedl: Crhová Renata

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťována DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Zahradník anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická ID:ZAHRADNROMAO81276 l fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Zahradník, Ro anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112RKSBR 381NS 3251/2016-A-Ref-VK:

I. Vyhotov originál usnesení o změně usnesení dle vzoru změna.usn.3251 s datem 23. května 2016

II. Usnesení zveřejní v insolvenčním rejstříku (do události zadej: usnesení o změně rozhodnutí soudu I. stupně), dále zašli do datové schránky (pepř. obálka III)

-dlužn1kovi na adresu dle usnesení

KAL-doručenka + 15 dnů

JUDr. Jarmila Bejěkova, v.r. Samosoudkyně