37 INS 33533/2014
37 INS 33533/2014

Záznam o mylném zařazení

Dokument byl omylem zařazen pod č. j. KSOS 37 INS 33533/2014-B-262.

Následně bylo provedeno správné zařazení tohoto dokumentu k č. j. KSOS 37 INS 33533/2014-A-198.

Děkujeme za pochopení.

V Brně dne 24. dubna 2017

Zaznamenala: Irena Prokešová vedoucí kanceláře isir.justi ce.cz