37 INS 29949/2015
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvluvvvv lvl lvl lv . "v . l-vv vvvl vvi-v

37INS 29949/2015 Usn. VS-A-10 15/6, tisková skupina 32350-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

3VSOL 108-2016.doc 2016/05/11 08:50:09 JUDr. Palatinová Ladislava, IČ: 66207550, advokát, ID: PALATINLADI 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Ladislava Palatinová-Palatinová Ladislava, JUDr., Tovačovského 2784/24, 76701 Kroměříž, CZ ID DS: rrtgpy6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

06.06.2016 10:57:52

Iveta Hanzlová 06.06.2016 10:58:12

Zprávu vypravil: Doručeno:

06.06.2016 10:57:52

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 10:58:12 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

07.06.2016 07:28 Kontrolu provedl: Boháčková Ivana

07.06.2016 01 :17Spisová značkaz37INS 29949/2015 Identifikace dotazuz32350-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 08:52 Kontrolu proved :ZHanzlová Iveta

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresát: JUDr. Palatinová Ladislava, IČ: Typzadvokát 1D:PALATINLAD1 2 66207550, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:rrtgpy6 Stav DS Přístupná

Název DS Ladislava Palatinová, rodné příjmení: Palatinová, firma: Palatinová Ladislava, JUDr.

IČ: 66207550

Adresa: Tovačovského /2784, 767 01 Kroměříž, CZnar. 24.01.1961 nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R