37 INS 23802/2012
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

37INS 23802/2012

.vv- vvle vv-v llvvl lvl lvl vv lvvvlv I l v

B-936-usnesení, tisková skupina 14580-51201 6

LHŮTA

Lhůta: 23.06.2016

3 VSPH 579-2015 vydání vý 2016/05/06 08:29:03 LESS & FOREST s.r.o., IČ: 27106632, právnická, ID: LESS & F27106632 1

Typ DS: P0

LESS & FOREST s.r.o., Ostrov 3, 28522 Zbraslavice, CZ

ID DS: 2e2ia3f

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 13:11 :36 23.05.2016 13:11 :37

23.05.201613:11:36 23.05.201613:11:37

24.05.2016 11 :27:15

06.06.2016 11:02 25.05.2016 00:30

Zprávu vypravil: Mgr. Jana Beranová

Doručeno: 24.05.2016 11:27:15

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Metelcová JanaSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'lvl'

v" vlvv l III I vv vllvvvvvllvlv

37INS 23802/2012 B-936-usnesení, tisková skupina 14580-5/2016 LHŮTA Lhůta: 23.06.2016

3 VSPH 579-2015 vydání vý 2016/05/06 08:29:03 Mgr. Cihelková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66254108, ins. správce, ID: CIHELKOMONI745831 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Cihelková-Mgr. anonymizovano Cihelková, Lazarská 1719/5, 11000 Praha 1, CZ ID DS: i52nyb3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.201613:11:37 23.05.201613:11:38

Zprávu vypravil: Mgr. Jana Beranová

Doručeno: 23.05.2016 14:28:17

23.05.201613:11:37 23.05.2016 13:11 :38

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 14:28:17 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

06.06.2016 11:02 Kontrolu provedl: Metelcová Jana

24.05.2016 01 :49

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v. vvlv-vv. l Ivvvl vvvv vv-vvlvv IIvvvl

37INS 23802/2012 B-936-usnesení, tisková skupina 14580-5/2016 LHŮTA Lhůta: 23.06.2016

3 VSPH 579-2015 vydání vý 2016/05/06 08:29:03 Krajské státní zastupitelství v Praze, IČ: 00026018, organizace resortu, ID: KZSTCAB Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Praze, Husova 243/11, 11000 Praha 1, CZ ID DS: ejwaeup

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 13:11:40

Zprávu vypravil: Mgr. Jana Beranová

Doručeno: 23.05.2016 13:11:40

23.05.2016 13:11 :39 23.05.2016 13:11 :40

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 13:19:44 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

06.06.2016 11:02 Kontrolu provedl: Metelcová Jana

24.05.2016 01:49

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

37INS 23802/2012 vu" lvvlvv vlvvv lv I I v-Ivl v. l Ivvuvll lvl'

B-936-usnesení, tisková skupina 14580-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 23.06.2016

3 VSPH 579_2015 vydání vý 2016/05/06 08:29:03 JUDr. Dvořák Dušan, IČ: 66254370, advokát, ID: DVOŘÁK DušA 1

Typ DS: PFO_ADVOK

Číslo věřitele: 2

Dušan Dvořák-Dvořák Dušan, JUDr., advokát, Hlinky 505/118, 60300 Brno, CZ

ID DS: mcbpt3u

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 13:11 :40

23.05.2016 13:11 :40

23.05.2016 17:38:26

06.06.2016 11:02 24.05.2016 01:49

Zprávu vypravil: Mgr. Jana Beranová

Doručeno: 23.05.2016 17:38:26

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Metelcová JanaSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

37INS 23802/2012 lvlvvv lvl v. lv

B-936-usnesení, tisková skupina 14580-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 23.06.2016

3 VSPH 579-2015 vydání vý 2016/05/06 08:29:03 Mgr. Urbanec anonymizovano , anonymizovano , obch.náz. advokát, advokát, ID: URBANECDAVI 2

Typ DS: PFO_ADVOK

Číslo věřitele: 10

anonymizovano Urbanec-Urbanec anonymizovano , Mgr., advokát, Na poříčí 1046/24, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: z9xf2uq

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.201613:12:19

23.05.201613:12:18 23.05.201613:12:19

24.05.2016 13:03:00

06.06.2016 11:01 25.05.2016 00:30

Zprávu vypravil: Mgr. Jana Beranová

Doručeno: 24.05.2016 13:03:00

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Metelcová Jana