37 INS 12650/2013mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-lvvvv

37INS 12650/2013

-vl lv-Ivv I-vv vv vvvlulvlvlv

B-49-usnesení, tisková skupina 12220-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 11.06.2016

4 VSPH 0592 2016 potvrzen 2016/05/05 10:56:34 Mgr. Veselý Petr, advokát, ID: VESELÝ PETR 2

Typ DS: PFO_ADVOK

Číslo věřitele: 14

Petr Veselý-Mgr. Petr Veselý, advokát, Široká 36/5, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: w6hizw6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

11.05.201616:08:57

11.05.201616:08:57

16.05.2016 09:48:28

31.05.2016 12:29 17.05.2016 00:16

Zprávu vypravil: Mgr. Jana Beranová

Doručeno: 16.05.2016 09:48:28

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Metelcová Jana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-J'v...-..v. ...vv

37INS 12650/2013

'VW-v vvv lvlvl- I v-vvvv I I I I I v-

B-49-usnesení, tisková skupina 12220-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 11.06.2016

4 VSPH 0592 2016 potvrzen 2016/05/05 10:56:34

Mgr. Edelmann anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66455189, ins. správce, ID: EDELMANMILA760615 1

Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Edelmann-Mgr. anonymizovano Edelmann, Chrustenice 208, Loděnice, 267 12

ID DS: zj7xynb

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

11.05.201616:09:01

11.05.201616:09:01

12.05.2016 13:48:49

31.05.2016 12:29 13.05.2016 00:48

Zprávu vypravil: Mgr. Jana Beranová

Doručeno: 12.05.2016 13:48:49

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Metelcová Jana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-I-I Invvvl Ivvlvl

37INS 12650/2013 B-49-usnesení, tisková skupina 12220-5/2016 LHŮTA Lhůta: 11.06.2016

4 VSPH 0592 2016 potvrzen 2016/05/05 10:56:34 JUDr. Rytina František, IČ: 66217806, advokát, ID: RYTINA_FRAN000000 1 Typ DS: PFO_ADVOK

František Rytina-Rytina František, JUDr., Mostní 73, 28002 Kolín, CZ

ID DS: thygf95

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 11.05.201616:09:02

Zprávu vypravil: Mgr. Jana Beranová

Doručeno: 12.05.2016 10:49:09

11.05.201616:09:02

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.05.2016 10:49:09 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 12:29 Kontrolu provedl:

13.05.2016 00:48

Metelcová Jana