36 INS 10838/2012
Krajský suud v üstravě Havlíčkuvü nábřeží 34 713 El Ústrava 1111211]l

-I [NS IŮEŠBŮÚIĚ usnesani NS-ATE '- sát: nuhieniaäsilhaipísemsübyh Í' n

m" m !1le lilíl|ll l!!MINIMIWIW|1§|1"JL

| *11ŮEED-5anonymizovano Mailer Lichnm.r 194 793 15 Liťhľlü'ľ u: ................. ..u ...... " Í'ŠĚ' Dwenadmçmum ?jl-ł.. .i 'mmrmmkmů '. Ž ?Z Jména mu:: ' !dum " . a r Mig.. ..ng :-Í '_ _. "mm QŮŠHMĚÉ _ mmmdmwmmm v ' i Ůtůb'üümv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'uv'

36INS 10838/2012 vvll-vlvvl Ivvv lvl v1--v Iv-vvllllv usnesení NS-A78, tisková skupina 103138-4/2016 vsú rozhodnutí NSČR

Mgr. Jančová Renáta,

Lhůta: nar. 25.02.1973, IČ: 66251516, ins. správce, ID: JANČOVÁRENÁ735225 1

Typ DS: PFO_INSSPR

Renáta Jančová-Mgr. Renáta Jančová, Dr. E. Beneše 1873/61, 79201 Bruntál, CZ

ID DS: eacx5ka

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.201612:39:12

23.05.201612:39:12

23.05.201612:39:12 23.05.2016 13:29:09

30.05.2016 08:24 24.05.2016 01 :44

Taťána Václavková 23.05.2016 13:29:09

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Nevímová Iveta

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv .vv Ivlv vvv lvu "nv llvv lvvvlvl vv.

36INS 1083812012 usnesení NS-A78, tisková skupina 103138-4/2016 vsú Lhůta: rozhodnutí NSČR česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, právnická, ID: ČESKÁ SP045244782171

Typ DS: Po Číslo věřitele: 3

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: wx6dkif

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.201612:39:14 23.05.201612:39:15

Taťána Václavková 24.05.2016 00:05:09

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.201612:39:14 23.05.201612:39:15

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 00:05:09 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

30.05.2016 08:24 Kontrolu provedl: Nevímová Iveta

24.05.2016 01:44Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J'v-wv--v-vlvvuv-v lvv lvvv vvvv vvlvl I-vvl vv

36INS 10838/2012 usnesení NS-A78, tisková skupina 103138-4/2016 vsú Lhůta: rozhodnutí NSČR Krajské státní zastupitelství v Ostravě, IČ: 00026077, organizace resortu, ID: KZSEMOS Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Na Hradbách 1836/21, 70200 Ostrava, CZ ID DS: 6kzabcw

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.201612:39:12

Taťána Václavková 23.05.2016 12:39:12

Zprávu vypravil:

Doručeno:

23.05.2016 12:39:12 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.201612:39:12 23.05.2016 12:51 :26

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

30.05.2016 08:24 Kontrolu provedl: Nevímová Iveta

24.05.2016 01:44Spisová značkaz361NS 10838/2012 Identifikace dotazu:103138-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 11:34 Kontrolu proved13 Vác1avková Tatána

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:4 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzMgr. Jančová Renáta, nar. TYPľins. ID:JANČOVÁRENÁ735225 1 25 02.1973, IČ: 66251516, ins. správce správce Údaje O schránce: typ PFO_INSSPR 1D DS:eaox5ka Stav Ds Přístupná

Název DS Renáta Jančová, firma: Mgr. Renáta Jančová IČ: 66251516 Adresa: Dr. E. Beneše 61/1873, 79201 Bruntál, CZ nar. 25.02.1973

Adresátzčeská spořitelna, a.s., IČ: TYPľprávnická ID:ČESKÁ SPO45244782171 45244782, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:wx6dkif Stav DS Přístupná

Název DS firma: Česká spořitelna, a.s. IČ: 45244782 Adresa: Olbrachtova 62/1929, 14000 Praha 4, CZ

Adresát:KIajské státní zastupitelství v TYPľorganizace ID:KZSEMOS

Ostravě, IČ: 00026077, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typ:0VM 1D DS:6kzabcw Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství V Ostravě lČ: 00026077

Adresa: Na Hradbách 21/1836, 72901 Ostrava, CZ

nepřístupná DS:1 adresátů

AdresátníMader anonymizovano , anonymizovano , IČ: TYPľpodnikající IDzMADER J1ŘÍO70762 2 46152938, podnikající FO FO

Údaje o schránce: typzřO 1D DS:r89h8pr Stav DS:Nepřístupná Název DS: anonymizovano Mader, rodné příjmení: Mader lČ: Adresa: MASARYKOVA /32, 79312 Horní Benešov, CZ anonymizovano

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R