36 ICm 1165/2011
Číslo jednací: 36 ICm 1165/2011-82 KSPH 36 INS 9175/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce: Ruby Apartments, s.r.o., IČ: 27889246, se sídlem Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9, zastoupen: Mgr. Stanislavem Němcem, advokátem se sídlem Vinohradská 32, 120 00 Praha 2, proti žalovanému: JUDr. Ing. Helena HOROVÁ, LL.M., se sídlem V luhu 18, 140 00 Praha 4, insolvenční správce dlužníka CON INVEST, a.s. se sídlem Za Pivovarem 3, 263 01 Dobříš, IČ: 25061607, zastoupen: Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, o vyloučení nemovitých věcí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka

takto :

I. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka CON INVEST a.s., IČ: 250 61 607, se sídlem Dobříš, Za Pivovarem čp. 3, v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 36 INS 9175/2009 s e v y l u č u j í následující nemovitosti a spoluvlastnické podíly na nemovitostech:

A) Nemovitosti a spoluvlastnické podíly na nemovitostech v katastrálním území Vysočany, obec Praha, zapsané jako vlastnictví žalobce na listu vlastnictví č. 5433 pro k.ú. Vysočany, a to konkrétně:

-jednotka číslo 910/52 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 8595/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/53 (byt) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s touto jednotku spojené spoluvlastnické podíly o velikosti

7734/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/89 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 8595/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/90 (byt) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 7734/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/116 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 8595/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/117 (byt) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 7734/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/153 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 8595/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/154 (byt) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 7734/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/180 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 8595/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/181 (byt) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 7734/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/213 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 8595/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/214 (byt) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti

7734/1956639 na společných čátech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/240 (garáž) nacházející se v domě čp. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 2303/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/257 (garáž) nacházející se v domě čp. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 2494/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/259 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 5782/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/264 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 4417/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/265 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 6655/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/266 (garáž) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 2020/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/275 (garáž) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 2150/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/280 (garáž) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 2074/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/285 (garáž) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 2050/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/286 (garáž) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti

2074/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/289 (garáž) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 2114/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/314 (garáž) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 2303/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/333 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 1148/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/337 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 6730/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/357 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 1996/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/358 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 2743/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/385 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 8357/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/391 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 1829/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/392 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 1829/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/393 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické

podíly o velikosti 12875/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/394 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 16596/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 910/395 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 172 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 15928/1956639 na společných částech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany;

B) Spoluvlastnický podíl o velikosti 6979/12459 na jednotce číslo 910/262 (garáž) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s tímto spoluvlastnickým podílem spojené spoluvlastnické podíly (tj. podíly o velikosti 6979/1956639) na společných čátech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany; vše zapsané jako spoluvlastnictví žalobce na listu vlastnictví č. 2932 pro k.ú. Vysočany;

C) Spoluvlastnický podíl o velikosti 5480/23890 na jednotce číslo 910/335 (garáž) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s tímto spoluvlastnickým podílem spojené spoluvlastnické podíly (tj. podíly o velikosti 5480/1956639) na společných čátech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany; vše zapsané jako spoluvlastnictví žalobce na listu vlastnictví č. 2933 pro k.ú. Vysočany;

D) Spoluvlastnický podíl o velikosti 2740/24667 na jednotce číslo 910/336 (garáž) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s tímto spoluvlastnickým podílem spojené spoluvlastnické podíly (tj. podíly o velikosti 2740/1956639) na společných čátech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany; vše zapsané jako spoluvlastnictví žalobce na listu vlastnictví č. 2934 pro k.ú. Vysočany;

E) Spoluvlastnický podíl o velikosti 2740/8205 na jednotce číslo 910/263 (garáž) nacházející se v domě č.p. 910 postaveném na pozemku parc. č. 173 a s tímto spoluvlastnickým podílem spojené spoluvlastnické podíly (tj. podíly o velikosti 2740/1956639) na společných čátech domu čp. 910 a na pozemku parc. č. 173, vše v k.ú. Vysočany; vše zapsané jako spoluvlastnictví žalobce na listu vlastnictví č. 2936 pro k.ú. Vysočany;

F) Nemovitosti a spoluvlastnické podíly na nemovitostech v katastrálním území Vysočany, obec Praha, zapsané jako vlastnictví žalobce na listu vlastnictví č. 6012 pro k.ú. Vysočany, a to konkrétně:

-jednotka číslo 903/135 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 867/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/196 (garáž) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 2021/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/199 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 422/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/201 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 415/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/203 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 385/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/204 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 382/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/205 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 422/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/208 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 416/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/209 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 390/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/210 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 430/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/211 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 453/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/212 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 453/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/213 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 433/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/214 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 432/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/215 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 451/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/216 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 451/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/218 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 420/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/220 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 420/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/221 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 420/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/226 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 1241/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/227 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 1938/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/228 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 674/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/230 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 673/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/231 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 1938/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/232 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 674/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/233 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 1938/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1938/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/234 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 674/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/235 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 1938/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/236 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 674/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/237 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 1938/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/238 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 675/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

-jednotka číslo 903/239 (jiný nebytový prostor) nacházející se v domě č.p. 903 postaveném na pozemku parc. č. 1943/2 a s touto jednotkou spojené spoluvlastnické podíly o velikosti 673/1031904 na společných částech domu čp. 910 a na pozemcích parc. č. 1943/2 a parc.č. 1943/3, vše v k.ú. Vysočany;

II. Žalovaný j e p o v i n e n zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 13.960,--Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění :

Žalobce se svým návrhem podaným ke zdejšímu soudu dne 06.05.2011 domáhal, aby soud svým rozhodnutím vyloučil ze soupisu majetkové podstaty dlužníka CON INVEST, a.s. výše uvedené nemovitosti zapsané na LV č. 5433 pro k.ú. Vysočany, obec Praha, na LV č. 2932, 2933, 2934, 2936, a LV č. 6012 pro k.ú. Vysočany, LV č. 2480 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha. O sepsání nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka byl žalobce vyrozuměn insolvenčním správcem dopisem ze dne 25.03.2011, který převzal dne 07.04.2011.

Výše uvedené nemovitosti nabyl žalobce na základě celkem dvanácti smluv o převodu nemovitostí (dále jen smlouvy). Předmětem smlouvy č.1) ze dne 01.04.2009 ve znění dodatku ze dne 15.06.2009 byly nebytové jednotky kat.č. 910/394, kat.č. 910/395 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 8,456.240,--Kč. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 01.04.2009. Předmětem smlouvy č.2) ze dne 01.04.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.06.2009 a dodatku č.2 ze dne 15.12.2009 byly bytové jednotky kat.č. 910/53, 910/90, 910/117, 910/154, 910/181, 910/214 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 27,150.000,--Kč. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 01.04.2009. Předmětem smlouvy č.3) ze dne 01.04.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.06.2009 byly nebytové jednotky kat.č. 910/385, 910/393 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 5,520.320,--Kč. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 01.04.2009. Předmětem smlouvy č.4) ze dne 01.04.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.06.2009 a dodatku č.2 ze dne 15.12.2009 byly nebytové jednotky kat.č. 910/52, 910/89, 910/116, 910/153, 910/180 , 910/213 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 26,250.000,--Kč. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 01.04.2009. Předmětem smlouvy č.5) ze dne 02.11.2009 byly spoluvlastnické podíly; podíl o velikosti 5480/23890 na nebytové jednotce kat.č. 910/335 (garáž), podíl o velikosti 2740/24667 na nebytové jednotce kat.č. 910/336 (garáž), podíl o velikosti 6979/124667 na nebytové jednotce kat.č. 910/262 (garáž), podíl o velikosti 2740/8205 na nebytové jednotce kat.č. 910/263 (garáž) včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 1,430.000,--Kč. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 03.11.2009.

Předmětem smlouvy č.6) ze dne 02.11.2009 byla nebytová jednotka kat.č. 910/392 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 110.00,--Kč. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 03.11.2009. Předmětem smlouvy č.7) ze dne 03.11.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.11.2009 byly nebytové jednotky kat.č. 910/257, 910/266, 910/280, 910/285, 910/286, 910/289 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 1,200.000,--Kč. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 04.11.2009. Předmětem smlouvy č.8) ze dne 16.11.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.11.2009 byly nebytové jednotky kat.č. 910/314, 910/240, 910/275 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 600.000,--Kč. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 16.11.2009. Předmětem smlouvy č.9 ze dne 23.11.2009 byla nebytová jednotka kat.č. 903/196 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 200.000,--Kč. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 23.11.2009. Předmětem smlouvy č.10) ze dne 23.11.2009 byly nebytové jednotky kat.č. 903/199, 903/200, 903/201, 903/202. 903/203, 903/204, 903/205, 903/208, 903/209, 903/210, 903/211, 903/212, 903/213, 903/213, 903/214, 903/215, 903/216, 903/218, 903/220, 903/221 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 803.900,--Kč. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 24.11.2009. Předmětem smlouvy č.11) ze dne 30.11.2009 byly nebytové jednotky kat.č. 903/227, 903/228, 903/229, 903/230, 903/231, 903/232, 903/233, 903/234, 903/235, 903/236, 903/237, 903/238, 903/239, 903/226, 903/135 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 1,476.160,--Kč. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 01.12.2009. Předmětem smlouvy č.12) ze dne 16.11.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.11.2009 byly nebytové jednotky kat.č. 910/259, 910/264, 910/265, 910/333, 910/337, 910/357, 910/358, 910/391 spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 1,769.520,--Kč. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 21.12.2009. Žalobce uvedl, že kupní ceny byly zaplaceny, a to ve více platbách a nejasnosti byly řešeny Dohodou o narovnání. V souladu s touto dohodou byla zaslána kupní cena na účet dlužníka. Poslední platba na kupní ceny byla zaplacena 21.01.2010. Žalobce uvedl, že je pravdou, že platby neproběhly zcela v souladu s uzavřenými smlouvami, ale kupní ceny byly zaplaceny. Pokud se jedná o výši kupní ceny za jednotlivé nemovitosti, byla kuní cena stanovena částkou 42.000,--Kč/m, ve stejné lokalitě byly prodávány společností Bydlení Dobříš bytové jednotky za cenu 15.000,--Kč/m. Nelze tedy hovořit o tom, že nebyla za nemovitosti poskytnuta řádná protihodnota. Dopisy ze dne 10.02.2011 odstoupila insolvenční správkyně od jedenácti kupních smluv, vyjma kupní smlouvy č. 5). Žalobce tvrdil, že žalovaný zahrnul výše uvedené nemovitosti do majetkové podstaty neoprávněně, neboť nabývací tituly jsou platné a účinné, na jejich základě přešlo na žalobce vlastnické právo k těmto nemovitostem.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby, neboť dle jeho názoru žalobce kupní ceny nemovitostí řádně a včas neuhradil, a to ve smlouvách sjednaných termínech. Žalobce tímto porušil závazek z kupních smluv, což bylo důvodem pro jednostranné odstoupení od těchto smluv ze strany žalovaného.

Žalovaný vznesl pochybnost ve vztahu k věrohodnosti žalobcem předložených listin, a to přeložené Dohody o narovnání ze dne 05.12.2009. Dne 18.12.2009 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka, usnesením ze dne 12.05.2010 byl zjištěn úpadek, insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný, usnesením ze dne 13.12.2010 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz. Doklady, jimiž žalobce prokazuje provedení plateb, nebyly žalovanému nikdy předloženy ze strany dlužníka ani jiného subjektu. Žalovaná poukazuje na právní a faktickou propojenost dlužníka a žalobce. Člen představenstva dlužníka je pan Jiří Štěpánek, který byl i jeho akcionářem. V době od 30.01.2009 do 26.02.2009 působil jako jednatel společnosti Ruby Group, s.r.o. Dalším členem představenstva byl v období od 18.03.2004 do 18.06.2009 pan Michal Štěpánek (syn Jiřího Štěpánka), který byl od 22.05.2007 do 26.02.2009 jednatelem žalobce a současně společníkem. V období od 22.06.2009 do 28.05.2010 měl dlužník a žalobce shodné sídlo v ul. Za Pivovarem 3, Dobříš. Podle žalovaného je nepochybné, že mezi dlužníkem a žalobcem a společností Ruby Group, s.r.o. v minulosti existovala personální propojenost, tvoří koncern a jednají ve vzájemné shodě podle ust. § 66b odst.2 obch.zák.

Dlužník uzavřel předmětné kupní smlouvy v době, kdy již byl v úpadku, což vyplývá i z insolvenčních návrhů a přihlášek věřitelů do insolvenčního řízení dlužníka. Již počátkem roku 2009 měl dlužník vůči svým věřitelům neuhrazené pohledávky bez příslušenství splatné v roce 2005 až 2008 ve výši přesahující 90,000.000,--Kč. Dle tvrzení žalobce vycházejícího z Dohody o narovnání činila celková výše souhrnu všech kupních cen dle kupních smluv částku 76,066.140,--Kč, nezaplacenou částku ve výši 47,746.140,--Kč se žalobce zavázal dlužníkovi zaplatit do 31.01.2010, tj. v době, kdy byl dlužník již v úpadku. Výpisem z účtu ze dne 21.01.2010 žalobce dokládal, že na účet dlužníka poukázal částku 50,929.787,--Kč. Tato částka se na účtu dlužníka nenachází a není zřejmé, jak s ní dlužník naložil. V účetnictví dlužníka se doklady o zaplacení kupní ceny nenachází. Podle žalovaného jsou předmětné kupní smlouvy neplatné podle ust. § 39 o.z., neboť byly dlužníkem uzavřeny v době, kdy již byl v úpadku, nebyl schopen plnit své závazky a vyvedením majetku na osobu s níž tvoří koncern zmařil možnost upokojení pohledávek dlužníkových věřitelů z výtěžku zpeněžení nemovitostí. Podle žalovaného byly kupní smlouvy prostředkem k vyvedení majetku dlužníka. Peněžní prostředky, které měl žalobce dlužníkovi poskytnout, nebyly nikdy použity k poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.

Insolvenční řízení dlužníka CON INVEST, a.s. se sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, IČ: 25061607 bylo zahájeno dne 18.12.2009. Usnesením ze dne 12.05.2010, sp.zn. KSPH 36 INS 9175/2009-A-32 byl zjištěn úpadek dlužníka CON INVEST, a.s. se sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, IČ: 25061607. Insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Usnesením ze dne 13.12.2010, sp.zn. KSPH 36 INS 9175/2009-B-56 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz.

Nemovitosti, jejichž vyloučení ze soupisu majetkové podstaty se žalobce domáhá, byly sepsány insolvenčním správcem do soupisu majetkové podstaty dlužníka (položka č. 54-142 soupisu). Dopisem ze dne 21.03.2011 insolvenční správce vyrozuměl žalobce o sepsání výše uvedených nemovitostí do majetkové podstaty. Dopis byl žalobci doručen dne 07.04.2011. Žaloba byla podána dne 06.05.2011, tj. včas (ust. § 225 odst. 2 IZ), osobou oprávněnou.

Podle ust. § 225 odst.1 IZ se osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku, nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

Podle ust. § 253 odst.1 IZ nebyla-li smlouva o vzájemném plnění včetně smlouvy o smlouvě budoucí v době prohlášení konkurzu ještě zcela splněna ani dlužníkem ani druhým účastníkem smlouvy insolvenční správce může smlouvu splnit místo dlužníka a žádat splnění od druhého účastníka nebo může od smlouvy odstoupit.

Podle ust. § 133 odst.2 OZ převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Podle ust. § 324 odst.1 obch.zák. závazek zanikne, je-li věřiteli splněn řádně a včas. Podle odst.2 závazek zaniká také pozdním plněním dlužníka, ledaže před tímto plněním závazek již zanikl odstoupením věřitele od kupní smlouvy.

Podle ust. § 344 obch.zák. od smlouvy lez odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouvě nebo zákon.

Podle ust. § 349 odst.2 obch.zák. oprávněná strana nemůže odstoupit od smlouvy poté, kdy jí byla doručena zpráva, že již byla splněna povinnost, jejíž porušení bylo důvodem k odstoupení od smlouvy.

Mezi účastníky není sporným skutečnost, že insolvenční správkyně zahrnula výše uvedené nemovitosti do soupisu majetkové podstaty dlužníka CON INVEST, a.s., a to v příloze č. 3 pod položkou č. 54 až 142 soupisu.

Mezi účastníky nebylo sporným, že jednatel žalobce pan Martin Štěpánek není v příbuzenském vztahu s bývalým členem představenstva panem Jiřím Štěpánkem a ani s panem Michalem Štěpánkem, synem pana Jiřího Štěpánka.

Rovněž nebylo sporu o tom, že předmětná transakce (kupní smlouvy, jejichž předmětem byl úplatný převod nemovitostí) probíhala v rámci obchodní činnosti, která je mezi účastníky běžná.

Žalovaný uvedl, že na účet dlužníka byly zaplaceny částky odpovídající kupní ceně nemovitostí, a korespondují s částkami uváděnými žalobcem, že byly zaplaceny za předmětné nemovitosti.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku žalobce vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 124428 soud zjistil, že jediným jednatelem a společníkem této společnosti byl od 09.03.2009 pan Martin Štěpánek.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku obchodní firmy CON INVEST, a.s. vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4137 zjistil, že v období od 27.06.1996 do 24.05.2010 byl místopředsedou představenstva pan Michal Štěpánek, v době od 02.01.2009 do 24.06.2010 byl pan Jiří Štěpánek předsedou představenstva. Jménem společnosti jednal každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se dělo, tak, že k vytištěné či vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně jeden z členů představenstva.

Na základě provedeného dokazování učinil soud skutkové zjištění o tom, že mezi žalobcem jako kupujícím, za něhož jednal pan Martin Štěpánek, který byl v rozhodné době jednatelem společnosti a společností CON INVEST, a.s. (insolvenční dlužník) jako prodávajícím, za kterou jednal pan Michal Štěpánek jako místopředseda představenstva nebo pan Jiří Štěpánek jako předseda představenstva, byly podle ust. § 409 a násl. obch.zák. uzavřeny kupní smlouvy jejichž předmětem byl převod nemovitostí ve vlastnictví dlužníka, a to:

Kupní smlouva č.1) ze dne 01.04.2009 ve znění dodatku ze dne 15.06.2009, jejímž předmětem byly nebytové jednotky kat.č. 910/394, kat.č. 910/395 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 8,456.240,--Kč., dle čl. IV. smlouvy. Splatnost kupní cen byla sjednána první část ve výši 30.000,--Kč do 06.04.2009 a 30.06.2009, nejpozději do 6ti měsíců ode dne podpisu smlouvy. Dodatkem č. 1) došlo k prodloužení splatnosti kupní ceny do 31.12.2009. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 01.04.2009 (§ 133 odst.2 OZ). Předmětné nemovitosti byly prodávajícím předány kupujícímu na základě předávacího protokolu ze dne 01.04.2009.

Kupní smlouva č.2) ze dne 01.04.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.06.2009 a dodatku č.2 ze dne 15.12.2009 jejímž předmětem byly bytové jednotky kat.č. 910/53, 910/90, 910/117, 910/154, 910/181, 910/214 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 27,150.000,--Kč (čl. IV. smlouvy). Splatnost kupní ceny byla sjednána první část 30.000,--Kč do 06.04.2009 a zbytek do 30.06.2009, nejpozději do 6ti měsíců ode dne podpisu smlouvy. Dodatkem č. 1) byla splatnost kupní ceny prodloužena do 31.12.2009, Dodatkem č. 2 pak do 31.01.2010. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 01.04.2009. Předmětné nemovitosti byly prodávajícím předány kupujícímu na základě předávacího protokolu ze dne 01.04.2009.

Kupní smlouva č.3) ze dne 01.04.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.06.2009, předmětem byly nebytové jednotky kat.č. 910/385, 910/393 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 5,520.320,--Kč (čl. IV. smlouvy. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 01.04.2009. Dodatkem č. 1) byla splatnost kupní ceny prodloužena do 31.12.2009. Předmětné nemovitosti byly prodávajícím předány kupujícímu na základě předávacího protokolu ze dne 01.04.2009.

Kupní smlouva č.4) ze dne 01.04.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.06.2009 a dodatku č.2 ze dne 15.12.2009 jejímž předmětem byly nebytové jednotky kat.č. 910/52, 910/89, 910/116, 910/153, 910/180 , 910/213 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 26,250.000,--Kč (čl. IV. smlouvy). Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 01.04.2009. Dodatkem č. 1) byla splatnost kupní ceny prodloužena do 31.12.2009, Dodatkem č. 2) byla splatnost kupní ceny prodloužena do 31.01.2010. Předmětné nemovitosti byly prodávajícím předány kupujícímu na základě předávacího protokolu ze dne 01.04.2009.

Kupní smlouva č.5) ze dne 02.11.2009, jejímž předmětem byly spoluvlastnické podíly; podíl o velikosti 5480/23890 na nebytové jednotce kat.č. 910/335 (garáž), podíl o velikosti 2740/24667 na nebytové jednotce kat.č. 910/336 (garáž), podíl o velikosti 6979/124667 na nebytové jednotce kat.č. 910/262 (garáž), podíl o velikosti 2740/8205 na nebytové jednotce kat.č. 910/263 (garáž) včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 1,430.000,--Kč (bod IV. smlouvy). Dle bodu V. smlouvy měla být kupní cena uhrazena v době uzavření kupní smlouvy. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 03.11.2009. Předmětné nemovitosti byly prodávajícím předány kupujícímu na základě předávacího protokolu ze dne 04.11.2009. Nedílnou součástí smlouvy je Dodatek č. 1) ze dne 02.11.2009, kdy dle čl. IV.5. dodatku činila kupní cena za spoluvlastnické podíly v dodatku uvedené částku 2,080.000,--Kč.

Kupní smlouva č.6) ze dne 02.11.2009, jejímž předmětem byla nebytová jednotka kat.č. 910/392 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 110.00,--Kč (dle čl. IV. smlouvy). Dle čl. V. měla být kupní cena k datu podpisu smlouvy vypořádána. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 03.11.2009. Předmětné nemovitosti byly prodávajícím předány kupujícímu na základě předávacího protokolu ze dne 04.11.2009.

Kupní smlouva č.7) ze dne 03.11.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.11.2009 byly nebytové jednotky kat.č. 910/257, 910/266, 910/280, 910/285, 910/286 , 910/289 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 1,200.000,--Kč. (dle čl. IV. smlouvy). Dle čl. V. měla být kupní cena uhrazena do 15ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Dodatkem č. 1) došlo k navýšení kupní ceny na 1,500.000,--Kč. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 04.11.2009. Předmětné nemovitosti byly prodávajícím předány kupujícímu na základě předávacího protokolu ze dne 05.11.2009.

Kupní smlouva č.8) ze dne 16.11.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.11.2009, jejímž předmětem byly nebytové jednotky kat.č. 910/314, 910/240, 910/275 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 600.000,--Kč ( čl. IV. smlouvy). Dle čl. V. měla být kupní cena zaplacena do 31.12.2009. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 16.11.2009. Předmětné nemovitosti byly prodávajícím předány kupujícímu na základě předávacího protokolu ze dne 17.11.2009.

Kupní smlouva č.9) ze dne 23.11.2009, jejímž předmětem byla nebytová jednotka kat.č. 903/196 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 200.000,--Kč (dle čl. IV. smlouvy). Dle čl. V. měla být kupní cena zaplacena do 31.12.2009. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 23.11.2009. Předmětné nemovitosti byly prodávajícím předány kupujícímu na základě předávacího protokolu ze dne 24.11.2009.

Kupní smlouva č.10) ze dne 23.11.2009 byly nebytové jednotky kat.č. 903/199, 903/200, 903/201, 903/202. 903/203, 903/204, 903/205, 903/208, 903/209, 903/210, 903/211, 903/212, 903/213, 903/213, 903/214, 903/215, 903/216, 903/218, 903/220, 903/221 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 803.900,--Kč (dle čl. IV. smlouvy). Splatnost kupní ceny byla sjednána v čl. V. smlouvy do 31.12.2009. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 24.11.2009. Předmětné nemovitosti byly prodávajícím předány kupujícímu na základě předávacího protokolu ze dne 24.11.2009.

Kupní smlouva č.11) ze dne 30.11.2009, jejímž předmětem byly nebytové jednotky kat.č. 903/227, 903/228, 903/229, 903/230, 903/231, 903/232, 903/233, 903/234, 903/235, 903/236, 903/237, 903/238, 903/239, 903/226, 903/135 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 1,476.160,--Kč (dle čl. IV. smlouvy). Dle čl. V. smlouvy byla sjednána splatnost kupní ceny do 31.12.2009. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 01.12.2009. Předmětné nemovitosti byly prodávajícím předány kupujícímu na základě předávacího protokolu ze dne 24.11.2009.

Kupní smlouva č.12) ze dne 16.11.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.11.2009, jejímž předmětem byly nebytové jednotky kat.č. 910/259, 910/264, 910/265, 910/333, 910/337 , 910/357, 910/358, 910/391 spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemků za souhrnnou kupní cenu 1,769.520,--Kč (dle čl. IV. smlouvy). V čl. V. smlouvy byla sjednána splatnost kupní ceny do 31.12.2009. Účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 21.12.2009. Předmětné nemovitosti byly prodávajícím předány kupujícímu na základě předávacího protokolu ze dne 19.11.2009.

Vlastnické právo žalobce k výše uvedeným nemovitostem vyplývá z výpisů z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, LV č. 5433, č. 2932, č. 2933, č. 2934, č.293 a 6012, pro obec Praha, k.ú. Vysočany.

Soud vzal z provedeného dokazování za prokázáno, že mezi žalobcem jako kupujícím na straně jedné a dlužníkem jako prodávajícím na straně druhé byla uzavřena dne 05.12.2009 Dohoda o narovnání, kterou za kupujícího uzavřel jednatel společnosti Martin Štěpánek a za prodávajícího předseda představenstva pan Jiří Štěpánek. Předmětem této dohody, jejíž nedílnou součást tvoří výše citované kupní smlouvy včetně jejich dodatků bylo řešení způsobu úhrady kupních cen z výše uvedených kupních smluv. V dohodě její účastníci ve dle ust.§ 585 odst.3 OZ sjednali, že se jejich veškerá vzájemná práva a veškeré vzájemné povinnosti, které jsou předmětem narovnání nahrazují závazky kupujícího ve vztahu k prodávajícímu, tak, že se kupující zavázal zaplatit prodávajícímu úplnou úhradu všech závazků kupujícího vůči prodávajícímu na úhradu jakýchkoliv kupních cen sjednaných v kupních smlouvách nad rámec již dosud zaplacené celkové částky 28,320.000,--Kč celkem částku ve výši 47,746.140,--Kč, a to v termínu splatnosti do 31.01.2010. V čl. 3.2. dohody bylo konstatováno, že kupní cena dle kupní smlouvy č. 1,3,6 byla zcela vypořádána, kupní cena dle kupní smlouvy č. 2,5, a 7 byla vypořádaná částečně (odkaz na bod 3.1. dohody ). Kupní ceny z kupních smluv č. 4,8,9,10,11 a 12 nebyly zaplaceny. Soud nemá důvod pochybovat o pravosti žalobcem předložené Dohody o narovnání ze dne 05.12.2009, neboť žalobce předložil soudu i žalovanému při jednání dne 17.02.2012 předmětnou listinu v originále, a to včetně příloh, které jsou její nedílnou součástí. Pravost podpisů nebyla zpochybňována.

Z výpisů z účtu žalobce u COMMERZBANK a shodného tvrzení účastníků vzal soud za prokázáno, že na účet dlužníka (prodávajícího) byla připsána částka 50,929,787,--Kč (odepsána z účtu žalobce dne 21.01.2010), částka 200.000,--Kč (odepsána z účtu žalobce 29.12.2009), z účtu žalobce u ČSOB a.s. v částce 260.000,--Kč (odepsána z účtu žalobce 23.12.2009), částka 150.000,--Kč (odepsána z účtu žalobce 04.12.2009), 1,280.000,--Kč (odepsána z účtu žalobce 27.11.2009), částka 1,200.000,--Kč (odepsána z účtu žalobce 10.11.2009), částka 150.000,--Kč (odepsána z účtu žalobce 12.11.2009), částka 500.00,--Kč ) odepsána z účtu žalobce 04.11.2009)., částka 500.000,--Kč (odepsána z účtu žalobce 05.11.2009), částka 1.000.000,--Kč a 300.000,--Kč (odepsány z účtu žalobce 09.11.2009, částka 1,140.000,--Kč (odepsána z účtu žalobce 29.10.2009), částka 1,802.512,--Kč, částka 2,761.157,--Kč, částka 8,571.230,--Kč a 8,865.101,--Kč (všechny odepsány z účtu žalobce 17.06.2009). Dopisem ze dne 17.06.2009, převzatým dlužníkem žalobce prodávajícímu oznámil v souvislosti s platbou ve výši 22,000.000,--Kč na úhradu, kterých závazků z kupních smluv výše uvedených je tato částka poukazována, shodnou skutečnost sdělil žalobce-kupující prodávajícímu dopisem ze dne 29.10.20099 v případě platby v částce 1,140.000,--Kč, dopisem ze dne 04.11.2009 v případě platby 500.000,--Kč, dopisem ze dne 05.11.2009 v případě platby 500.000,--Kč, dopisem ze dne 09.11.2009 v případě platby 1,300.000,--Kč, dopisem ze dne 10.11.2009 v případě platby 1,200.000 Kč, dopisem ze dne 12.11.2009 v případě platby 150.000,--Kč, dopisem za dne 20.11.2009 v případě platby 100.000,--Kč, dopisem ze dne 27.11.2009 v případě platby 1,280.000,--Kč dopisem ze dne 04.12.2009 v případě platby 150.000,--Kč, dopisem ze dne 23.12.2009 v případě platby 260.000,--Kč dopisem ze dne 29.12.2009 v případě platby 200.000,--Kč a dopisem ze dne 21.01.2010 v případě platby 50,929.787,--Kč.

Soud se nejdříve zabýval otázkou odstoupení od kupních smluv insolvenční správkyní ( žalovanou), která byla mezi účastníky spornou. Z provedeného dokazování vyplývá, že insolvenční správkyně jedenácti dopisy ze dne 10.02.2011 odstoupila od výše uvedených kupních smluv uzavřených mezi žalobcem a dlužníkem, vyjma kupní smlouvy č. 5, z důvodu nezaplacení sjednané kupní ceny, která nebyla dle odstupujícího zaplacena do doby odstoupení od kupních smluv a žalobce-kupující byl v prodlení s její úhradou po dobu delší než 15ti dnů. Otázku odstoupení od smlouvy soud posoudil podle ust.§ 253 IZ a contrario ust.§ 325 a 326 Obch.zák. V souzeném případě je nepochybné, že mezi žalobcem jako kupujícím a dlužníkem jako prodávajícím bylo uzavřeno 12 kupních smluv, jejichž předmětem byl úplatný převod výše uvedených nemovitostí (ust.§ 409 obch.zák.). Vlastnické právo žalobce k výše uvedeným nemovitostem bylo vloženo do katastru nemovitostí. Z provedených listinných důkazů vyplývá, že poslední platbu na kupní cenu nemovitostí žalobce uhradil dne 21.01.2010. Jednotlivými dopisy, které byly k důkazu provedeny, žalobce v souladu s ust.§ 330 odst.1 Obch.zák. určil, na který z uvedených závazků plynoucích z uzavřených kupní smluv plní, soud nemá tedy pochybnost o tom, že bylo tímto právním úkonem žalobce jednoznačně určeno, kterých pohledávek se částky, které žalobce žalovanému poukazoval na plnění kupních smluv týkají, neboť z dopisů výše uvedených tyto skutečnosti jednoznačně vyplývají.

Ze spisu KSPH 36 INS 9175/2009 vzal soud za prokázáno, že insolvenční řízení dlužníka CON INVEST, a.s. bylo zahájeno vyhláškou insolvenčního soudu ze dne 18.12.2009, usnesením ze dne 12.05.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Usnesením ze dne 13.12.2010, pak byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz. Tyto skutečnosti nejsou účastníky rozporovány.

Jediným důvodem, který správce pro odstoupení od kupních smluv uvedl, bylo prodlení s úhradou kupních cen převáděných nemovitostí, tj. nezaplacení kupních cen řádně a včas.

Podle ust.§ 344 obch.zák. lze od smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených smlouvou nebo zákonem. V souzeném případě smlouva odstoupení od smlouvy neřešila, proto její účastníci mohli od smlouvy odstoupit pouze z důvodů stanovených zákonem. Podle ust.§ 253 odst.1 IZ nebyla-li smlouva o vzájemném plnění včetně smlouvy o smlouvě budoucí v době prohlášení konkurzu ještě zcela splněna ani dlužníkem ani druhým účastníkem smlouvy, insolvenční správce může smlouvu splnit místo dlužníka a žádat splnění od druhého účastníka smlouvy nebo může od smlouvy odstoupit. V případě závazkového vztahu, který se řídí ustanoveními obchodního zákoníku smlouva zaniká, až když je odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně (ex nunc). V souzeném případě nelze než dospět k závěru, že kupní cena byla zaplacena (poslední dílčí úhrada proběhla dne 21.01.2010 ) žalobcem ještě před prohlášením konkurzu na majetek dlužníka (13.12.2010), pokud žalovaný od smluv odstoupil dopisem ze dne 10.02.2011 ( doručení žalobce nezpochybnil ), učinil tak již v době, kdy závazky plynoucí ze smluv již byly žalobcem splněny, i když s prodlením. Podle ust.§ 324 odst.2 obch.zák. závazek zaniká rovněž pozdním plněním dlužníka. Splněním povinnosti zaplatit kupní cenu nemovitostí odpadla jedna ze zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy, tím zaniklo prodlení kupujícího a zaniklo i právo žalované odstoupit od smlouvy z důvodu nezaplacené kupní ceny. Splněním závazku závazek zaplatit kupní cenu zanikl, a tím zaniklo i právo žalovaného odstoupit od kupních smluv z důvodu prodlení s plněním závazku (ust.§ 345 odst.1 obch.zák.).

Dále se soud zabýval námitkou žalovaného vztahující se k provázanosti společnosti žalobce a dlužníka, s to s odkazem na funkce a osoby jednající za tyto obchodní společnosti (Jiří Štěpánek, Michla Štěpánek a Martin Štěpánek), který poukazoval na propojenost těchto společností, které tvoří koncern a jednají ve vzájemné shodě. Z výpovědi Martina Štěpánka-jednatel žalobce soud zjistil, že není v žádném příbuzenském či rodinném poměru s otcem a synem Jiřím a Michalem Štěpánkovými a jedná se o shodu příjmení. Seznámil se s nimi náhodně, kdy byl v zaměstnaneckém poměru u obchodní společnosti CON INVEST, a.s, kde měl na starosti technické zabezpečení budov. Nepůsobil ve funkci vedoucího pracovníka a nepodléhal statutárnímu orgánu. K informacím o majetkové situaci dlužníka neměl přístup a nebyl o ní informován. V roce 2009 se rozhodl začít podnikat, pan Michal Štěpánek mu učinil nabídku k odkoupení společnost Ruby Apartments, s. r.o., která byla tzv. volná. Společnost nabyl na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, jednalo se o převod úplatný. V začátcích jeho podnikání nabízela společnost CON INVEST, a.s. k prodeji bytové jednotky, což odpovídalo jeho podnikatelskému záměru. Pokud se jednalo o platby za nemovitosti, které koupil od dlužníka na základě kupních smluv uvedl, že probíhaly nepravidelně, vždy vůči konkrétním jednotkám. Poslední platba byla ve vyšší částce než odpovídalo zbytku nezaplacené kupní ceny, její přesah byl určen na jiný účel. Finanční prostředky na zakoupení nemovitostí si opatřil půjčkami a úvěry. Po určitou dobu byla jeho zaměstnanecká činnost souběžná s výkonem jeho jednatelských oprávnění u žalobce.

Z výpisu z obchodního rejstříku žalobce vyplývá, a je nesporné, že Jiří a Michal Štěpánkovi zastávali funkci statutárního orgánu žalobce a Michal Štěpánek byl i jejím společníkem. Jejich působnost se však nepřekrývala z působností Martina Štěpánka jako jednatele a společníka v této společnosti. Tuto skutečnost má soud za prokázánu Smlouvou o převodu obchodního podílu ze dne 26.02.2009 a Rozhodnutím jediného společníka ze dne 26.02.2009, kterým byl z funkce jednatele odvolán pan Michal Štěpánek a pan Jiří Štěpánek. V době uzavření předmětných kupních smluv byl jediným jednatelem a společníkem ve společnosti žalobce Martin Štěpánek (od 09.03.2009 ). Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka vyplývá, a je nesporné, že v době uzavírání předmětných kupních smluv byl Michal Štěpánek místopředsedou představenstva a pan Jiří Štěpánek předsedou představenstva.

Podle ust. § 66a odst.7 obch.zák. koncern tvoří osoby, jestliže jsou jedna nebo více osob podrobeny jednotnému řízení jinou osobou. Takové to postavení osob z výpisů z obchodních rejstříků nevyplývá.

Jednání ve shodě upravené v ust. § 66a odst.1 obch.zák. je jednání dvou nebo více osob uskutečněné ve vzájemném srozumění s cílem nabýt nebo postoupit nebo vykonávat hlasovací práva v určité osobě nebo disponovat jimi za účelem prosazování společného vlivu na řízení nebo provozování podniku této osoby anebo volby statutárního orgánu nebo většiny jeho členů anebo většiny členů dozorčího orgánu této osoby nebo jiného ovlivnění chování určité osoby. Aby, bylo možno určité osoby považovat za jednající ve shodě ve smyslu výše uvedeného ustanovení, musí jejich vzájemné srozumění směřovat k nabytí, postoupení, výkonu či jiné pozici s hlasovacími právy v určité osobě a k tomuto cílu musí být směřováno proto, aby osoby takto jednající ovlivnily chování této osoby. Pouze tehdy, jsou-li splněna všechna uvedená kriteria, lze dotčené osoby považovat za jednající ve shodě ( srovnej rozhodnutí NČR sp.zn. 29 Cdo 3619/2009 ze dne 26.01.2011).

V intencích výše uvedeného judikátu NSČR soud dospěl k závěru, že žalobce-jeho jednatele nelze považovat za osobu jednající ve shodě s některým členem představenstva dlužníka, a to ani ve stylu ust. § 66b odst.3 obch.zák.

K námitce žalovaného, že kupní smlouvy byly dlužníkem uzavřeny v době, kdy již byl dlužník v úpadku soud uvádí, že se jednáno námitku, která může být právně relevantní v případě tzv. odpůrčí žaloby podle ust. § 240 odst.2 IZ, touto námitkou se bude soud zabývat ve věci 36 ICm 1174/2011 (o odpůrčí žalobě).

Soud zamítl návrh na doplnění dokazování účetními závarkami žalobce a společnosti Ruby Group za rok 2008, výpisem z obchodního rejstříku obchodní firmy Bydlení Smetanka, a.s., smlouvy o převodu obchodního podílu v obchodní firma Ruby Group včetně rozhodnutí jediného společníka pro nadbytečnost, když předloženými a provedenými důkazy byly rozhodné skutečnosti řádně prokázány.

Na základě výše uvedených skutečností, dospěl soud k závěru, že v řízení bylo řádně prokázáno, že mezi žalobcem a dlužníkem byly platně uzavřeny kupní smlouvy, jejichž předmětem byl úplatný převod nemovitostí, jejichž vyloučení se žalobce domáhal. Za nemovitosti byla zaplacena, i když s prodlením kupní cena, která byla uhrazena kupujícím (žalobcem) ještě před prohlášením konkurzu na majetek dlužníka a před odstoupení od kupních smluv učiněným žalovaným na běžný účet dlužníka. Nezbývá než konstatovat, že pro odstoupení od kupních smluv v době, kdy kupní cena byla zaplacena již neexistoval právní důvod (jediným důvodem pro odstoupení ze strany žalovaného bylo nezaplacení kupní ceny). V řízení bylo rovněž prokázáno, že jednatel žalobce a členové představenstva dlužníka nebyly osobami jednajícími ve shodě ve smyslu ust. § 66b obch.zák. Žalobce v řízení prokázal, že je vlastníkem výše uvedených nemovitostí, proto soud žalobě v celém rozsahu vyhověl. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 142 odst.1, § 149 o.s.ř., kdy ve sporu úspěšnému žalobci byla přiznána náhrada nákladů řízení, které tvoří náklady právního zastoupení, a to odměna advokáta podle ust.§ 8 vyhl.č. 484/2000 Sb. v částce 9.000,--Kč, 6 režijních paušálů po 300,--Kč podle ust.§ 13 vyhl.č. 177/1996 Sb.+ 20% DPH v částce 2.160,--Kč, a soudní poplatek v částce 1.000,--Kč. Celkem částka 13.960,--Kč. Lhůta k plnění byla stanovena podle ust. § 160 o.s.ř.

Poučení : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 20. dubna 2012

JUDr. Jitka DROBNÁ, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková