361 NS 2171/2015


I. '-.._.

Krajský sand v Ústravě

.. ' '. Havlíčkovo nábřeľí 34

-ä'~:!--l' ' ' .:-' TZB EI üstrava 58979 Ehrmadmmmlmu± ' '-:2 u Hilti mamma] byla :[udäni

I' '

1 _.-. _ -. !u ł.

Ill-lł--ll-I-I--lf-'IIIIIIIII ' l-I-I-l-I-l-l--I--l

:mw a !Hmmm Í'... _ l "u DD k umu Typ L I'll.. ...... Hmi .. i . l

Wahilłisülpüunnml Jmimapłlímíďümde

'4:' l' ram; '_L _ . ,Ě-

;:amł §;1; .. _

:ľµř'řýřů ., .c 1. ..T I lÍH

1

Ill i'

E l|||||||ł||i i! !|| ||| ||||||| lí|!H_|||

*5391'9-5

.. r-"-'l .. '4-1 ""I "Ii': .-"J-I .-|:_._'\. 'JH-:31.-r _ I

'kill' . r-I'l:: 'IL'ĚE'

ü

[NS ZITUZŮIS usnesulí 'HH-A35 gumu

._.. H: .-._.u-I i.. Illy I w ~

.'h ._..

'h

.h'h-n':_Í-l' I-µ"; . : . " I.: "Imu .-ar* h í . ii"- . i m äm ..... 'r ._ I . ; Na Hráµi 3111.434 unmřuładmäuäiillüípµwm ' ?SÚ E11 Přerov I-Měsiü

11.11.5111me bylaiiułena dn dn _ _ _ admämułmné ::hrănłrdne '_

v.. ..Jr II. _'.

J IL :if-Inn.. 2' :..-:'.l.'l_ ._5.

i. i §-i Ě

ą

ą

\.

Spisová značkaz361NS 2171/2015 Identifikace dotazuz58979-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 12:48 Kontrolu proved13 Václavková Ta»ána

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»bvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzKotlářová anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc: IDzKOTLÁŘODANA300762 l IČ: 65912501, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Kotlářová, D anonymizovano , 65912501 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R