351 NS 622/2012
H Hmmm: w !III-'IIHF'

a-;. q: mummmu Tull-

11mm JML !nwm g IUII nu umLuI gm iuuum mu !u

5 _ un r n. 35 !NS 622!! 12 B 39 usn. 11''S.F'*H MP lh.

1'I 'l 'II .F i u

_ . _ t; nummmmm anonymizovano Černá, 283119111 du... 1...... Pražská IDEWGÚ nmumm--268 BI Hořovite

:mmmumn

Hmmmmlh halu-WWW' "Hmmm

H mam f .I-""' 'l ..i x I k u If x' _ u h *1... ......... m... : m a ' I M 51544 mi .WMMM Í

I l J

Spisová značkaz351NS 622/2012 Identifikace dotazu:63884-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 14:47 Kontrolu provedl: Potměšilová Magdalena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzJUDr. Kulhavý Václav, nar. Typľins. ID:KULHAVÝVÁCL510731 1 31.07.1951, IČ: 12770230, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:2ptx7yi Stav DS Přístupná

Název DS Václav Kulhavý, firma: Václav Kulhavý-Insolvenční správce

IČ:

Adresa: Jeseniova 10/837, 13000 Praha 3, CZ nar. 31.07.1951

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresátzčerná anonymizovano , anonymizovano , Typ: fyzická IDzčERNÁ M0N1280771 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Černá, Mon anonymizovanoDotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R