34 INS 3312/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vIv--vvv vvlv lv

I v I vv vvvvvvvvvlvll

34INS 3312/2016 A-31 rozh.VS, tisková skupina 108228-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.06.2016

1 VSOL 453-2016.doc 2016/05/24 09:58:16 Mgr. Poncza Magdaléna, IČ: 69600317, advokát, ID: PONCZA MAGD 7 Typ DS: PFO_ADVOK

Magdaléna Poncza-Poncza Magdalena, Mgr., advokát, Českobratrská 1403/2, 70200 Ostrava, CZ ID DS: xwzgj2f

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

02.06.2016 10:25:55 02.06.2016 10:25:54

Romana Lauberová 02.06.201613:13:38

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.06.2016 10:25:54

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.06.2016 13:13:38 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 06:22 Kontrolu provedl:

03.06.2016 01 :18

Dobrovolná Jana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- ÚIV-v lvl vvv lvlvl vv-Ul .uv-lvl Ivvlvuv

34INS 3312/2016 A-31 rozh.VS, tisková skupina 108228-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.06.2016

1 VSOL 453-2016.doc 2016/05/24 09:58:16 JUDr. Nekola Jan, advokát, ID: NEKOLA JAN 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Jan Nekola-Nekola Jan, JUDr., advokát, Opletalova 1015/55, 11000 Praha 1, CZ ID DS: nu6gs68

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 02.06.2016 10:25:50

Romana Lauberová 02.06.2016 10:52:58

Zprávu vypravil:

Doručeno:

02.06.2016 10:25:50 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.06.2016 10:25:50 02.06.2016 10:52:58

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 06:22 Kontrolu provedl:

03.06.2016 01 :18

Dobrovolná JanaSpisová značka:34INS 3312/2016 Identifikace dotazu:108228-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.06.2016 09:19 Kontrolu provedlzľeuberová Romana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Nekola Jan, advokát Typľadvokát IDzNEKOLA JAN 2 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:nu6gs68 Stav DS Přístupná Název DS Jan Nekola, firma: JUDr. Jan Nekola, advokát, eV.Č. 9830

IČ: 66255465 Adresa: Trojanova 12/2022, 12000 Praha, CZ har. 30.12.1974

Adresátzer. Poncza Magdaléna, IČ: TYPľadvokát ID:PONCZA MAGD 7 69600317, advokát Údaje o schránce: typzpFo ADVOK ID Ds:xwzgj2f Stav Ds Přístupná Název DS MAGDALÉNA PONCZA, firma: Mgr. MAGDALÉNA PONCZA, advokátka, eV.Č. 8698 IČ: 69600317

Adresa: Českobratrská 2/1403, 70200 Ostrava, CZ har. 22.12.1972 nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R